Acasa

 

1 iunie – Ziua Internațională a Copilului, este ziua în care revenim cu toții la momentele tandre şi plăcute ale copilăriei inocente, alături de generația în creştere. Este ziua în care încercăm încă o dată să conștientizăm, că interesul pentru copil trebuie să fie  unul prioritar şi că, toți copiii au nevoie de sprijinul şi atenția noastră zi de zi.

ONU a susținut această inițiativă şi a proclamat protecția drepturilor, vieții și a sănătății copiilor drept una dintre prioritățile sale de activitate.

Declarația cu privire la drepturile copilului a fost aprobată pe 20 noiembrie 1959 și a proclamat drepturi egale pentru copii la educație, învățământ, asigurare socială, dezvoltare fizică şi spirituală indiferent de culoarea pielii, naționalitate, origine socială, situație materială sau alte statuturi.

Declarația face un apel la părinți, organizații negurnamentale și guvernele tuturor statelor de a recunoaște și a respecta drepturile copiilor.

Declarația de la Geneva cu privire la Drepturile Copilului a proclamat necesitatea unei protecții speciale a copiilor. Decizia despre instituirea unei zile pentru protecția copiilor a fost adoptată de către Federația Democratică Internațională a Femeilor în cadrul unei sesiuni speciale din noiembrie 1949.

Societatea noastră are nevoie de copii educați şi sănătoși, copii, de care să fim mândri. Astăzi, devine tot mai evidentă preocuparea structurilor atât la nivel național, cât şi internațional, asupra domeniului protecției drepturilor copilului. Prin ratificarea de către țara noastră a Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului, statul s-a angajat să asigure ocrotirea drepturilor copilului, devenind responsabil pentru elaborarea şi adoptarea de politici naționale clare pentru  protecția copilului, precum şi folosirea unor  mecanisme eficiente, iar în toate acțiunile sale, să țină cont de interesul prioritar al copilului.

La mulți ani tuturor copiilor!

 

 

PREZENTAREA LOCALITĂȚILOR JIJILA ȘI GARVĂN

Jijila_jud_TulceaComuna Jijila, este amplasată în Nord-Vestul județului Tulcea la o distanță de 69 Km de orașul Tulcea pe Drumul European E 87.
Cea mai apropiată localitate urbană, este orașul Măcin situat la o distanță de 8 Km de comună. Azi, comuna Jijila este compusă din următoarele: localitatea de reședință Jijila și satul Garvăn.

 

 Jijila

Localitatea se învecinează la Nord cu satele Garvăn și Văcăreni, la Est cu localitatea Luncavița, la Sud cu orașul Măcin, iar la Sud – Est cu localitatea Greci. Actuala grupare a locuințelor din cadrul localității Jijila putem spune că urmărește E 87 cu un număr de gospodării mult mai mare pe partea stângă a acestuia spre Măcin.
Ca tipologie, satul vechi, care era grupat în imediata apropiere a bălții Jijila spre Dunăre și se poate încadra în tipul satelor – compact adunate -. De altfel și dezvoltarea ulterioară spre Vest și extinderea spre Nord și Sud în perioada primelor decenii ale secolului al XX-lea, au aceeași caracteristică – compactă.
Dacă vatra veche, nucleul inițial al satului s-a grupat în jurul bisericii unde sunt amplasate și majoritatea instituțiilor publice și unde s-a conturat și centrul civic prin amplasarea – naturală – a gospodăriilor, nu se înscrie întro anumită – ordine – și are aparența dezordonată, prin străzi întortochiate. Tot ce s-a construit ulterior s-a făcut în baza unui plan de sistematizare, cu străzi drepte, ordonate cu casele aliniate la drum.
Deci satul modern are străzi rectangulare, spații dens locuite, o structură – adunată.
Localitatea este situată la Nord-Vestul județului Tulcea la 4 km de comuna Jijila spre Sud-Vest.
În partea de Nord-Vest se învecinează cu localitatea I. C. Brătianu și Grindu, la Est cu localitatea Văcăreni, iar la Sud-Est și Sud-Vest cu localitatea Jijila.
Până la ultima organizare administrativă – teritorială (cea din 1968) satul Garvăn aparținea comunei Văcăreni, care a fost desființată. Din anul 1968, satul Garvăn a rămas arondat comunei Jijila iar localitatea Văcăreni a devenit comună în 2004. Satul Garvăn situat la intersecția D.N. 22 Brăila-Măcin-Tulcea, cu D.N. I. C. Brătianu-Garvăn, fiind amplasat în zona de contact între Lunca Dunării și regiunea deluroasă a Dobrogei de Nord a Munților Măcin.