Home / “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea”

“Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Comuna Jijila anunță demararea proiectului:
“Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea”,
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local,
Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC
SURSA DE FINANȚARE:
Planul Național de Redresare și Reziliență – P.N.R.R.
Componenta 10 – Fondul Local
Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC
Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.2, PNRR/C10/I1.3, Runda 1
Contract de finanțare: nr. 145116 din 21.12.2022 (M.D.L.P.A) / 13250/30.12.2022 (UAT JIJILA;
Perioada de implementare: 15 luni
Data începere proiect: 21.12.2022
Data finalizare proiect: 21.03.2024
Cod proiect: C10-I.1.2 – 126/16.05.2022
Valoarea totală a Proiectului Valoarea maximă a finanțarii nerambursabile a Proiectului Valoarea eligibilă din PNRR Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR Valoarea totală care nu este eligibilă Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA)
(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei)
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5 6
1.464.503,25 1.464.503,25 1.230.675,00 233.828,25 0 292.900,65
Din care:
Componenta asistență tehnică financiară  nerambursabilă PNRR (investiția C10-I.1.2) 984.540,00 187.062,60 0 0
Componenta asistență tehnică financiară  nerambursabilă PNRR (investiția C10-I.1.3) 246.135,00 46.765,65 0 292.900,65