Home / Situatii financiare

Situatii financiare

Situațiile financiare ale comunei Jijila, jud. Tulcea pot fi vizualizate și pe site-ul
 Ministerului Administrației și Internelor la adresa: http://uat.mai.gov.ro 
Site mutat la adresa: http://uat.mdrap.ro
 

SITUAȚII FINANCIARE ANUL 2018

SITUAȚII FINANCIARE ANUL 2017

SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2015
 
Buget local rectificat mai 2015
 
Buget local rectificat martie 2015
 
 
SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2014
 

 
 
 
Rectificare de buget august 2014
 
Situații financiare la 30. 06. 2014
 
 
SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2013
 
Situații financiare la 31. 12. 2013
 

 

Rectificare de buget noiembrie 2013
 
Situaţii financiare trimestriale la 30.09.2013
 
Rectificare de buget iulie 2013

Situaţii financiare trimestriale la 30.06.2013

 

Situaţii financiare trimestriale la 31.03.2013
Bugetul local pentru anul 2013
 
 
SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2012
 
Situaţii financiare la data de 31 decembrie 2012
 
  
Rectificare de buget decembrie 2012
 
 
Rectificare de buget noiembrie 2012
 
 
Rectificare de buget 10 iulie 2012
 
Rectificare de buget luna mai 2012
 
Situații financiare trimestriale la 31.03.2012
Situații financiare la data de 31 ianuarie 2012
  
 
SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2011
Situatii financiare trimestriale la 30.06.2011
Situaţii financiare trimestriale la 30.09.2011
Rectificare buget noiembrie 2011
Situații financiare la 31.12.2011

SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2010