Home / Situații financiare anul 2018

Situații financiare anul 2018

SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2018

BUGET LOCAL ANUL 2018

 

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 IUNIE 2018

Dovada depunere bilanț

Acțiuni deținute la societăți

Active – datorii

Bilanț

Cheltuieli buget local – secțiunea dezvoltare;

Cheltuieli totale buget local

Cheltuieli totale buget local – secțiunea funcționare!

Cheltuieli totale venituri proprii

Cheltuieli venituri proprii – secțiunea funcționare;

Cont de rezultat patrimonial;

Disponibil mijloace destinație specială;

Situația fluxurilor de trezorerie;

Fluxuri de trezorerie;

Protecția copilului;

Cheltuieli venituri proprii – secțiunea funcționare!

Venituri proprii totale;

Venituri – secțiunea dezvoltare;

Venituri secțiunea funcționare;

Venituri totale buget local;

SITUAȚII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2018

 1. Active – datorii
 2. Bilanț
 3. Buget local – cheltuieli
 4. Buget local -venituri
 5. Cheltuieli buget local – secțiunea funcționare
 6. Cheltuieli buget local – secțiunea dezvoltare;
 7. Cheltuieli proprii – secțiunea funcționare;
 8. Cheltuieli proprii;
 9. Cont de rezultat patrimonial;
 10. Disponibil din mijloace fixe;
 11. Fluxuri de trezorerie
 12. Protecția copilului;
 13. Situația fluxurilor de trezorerie
 14. Venituri buget local – secțiunea dezvoltare;
 15. Venituri buget local – secțiunea funcționare;
 16. Venituri proprii – secțiunea funcționare;
 17. Venituri proprii;

Situația salariilor de bază ale personalului angajat: funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, jud. Tulcea, la data de 31 martie 2018.

BUGET LOCAL ANUL 2018

 1. Buget total anul 2018
 2. Buget secțiunea funcționare anul 2018
 3. Buget secțiunea dezvoltare anul 2018