Home / Situații financiare anul 2018

Situații financiare anul 2018

SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2018

BUGET LOCAL ANUL 2018

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018

Dovada depunere bilanț

Active datorii

Anexa 24

Bilanț

Cheltuieli 02 secțiunea dezvoltare

Cheltuieli 02 secțiunea funcționare

Cheltuieli 10 secțiunea dezvoltare

Cheltuieli 10 secțiunea funcționare

Cheltuieli buget local

Cheltuieli proprii totale

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil mijloace destinație specială

Flux de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie

Protecția copilului

Venituri 02 secțiunea dezvoltare

Venituri 02 secțiunea funcționare

Venituri 10 secțiunea funcționare

Venituri buget local

Venituri proprii totale

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 27  septembrie 2018

Buget total

Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea de funcționare

 

Situația salariilor de bază ale personalului angajat: funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, jud. Tulcea, la data de 30 septembrie 2018.

 

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 28 AUGUST 2018

Buget total

Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea de funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 IUNIE 2018

Dovada depunere bilanț

Acțiuni deținute la societăți

Active – datorii

Bilanț

Cheltuieli buget local – secțiunea dezvoltare;

Cheltuieli totale buget local

Cheltuieli totale buget local – secțiunea funcționare!

Cheltuieli totale venituri proprii

Cheltuieli venituri proprii – secțiunea funcționare;

Cont de rezultat patrimonial;

Disponibil mijloace destinație specială;

Situația fluxurilor de trezorerie;

Fluxuri de trezorerie;

Protecția copilului;

Cheltuieli venituri proprii – secțiunea funcționare!

Venituri proprii totale;

Venituri – secțiunea dezvoltare;

Venituri secțiunea funcționare;

Venituri totale buget local;

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 31 MAI 2018

Buget total

Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea de funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2018

 1. Active – datorii
 2. Bilanț
 3. Buget local – cheltuieli
 4. Buget local -venituri
 5. Cheltuieli buget local – secțiunea funcționare
 6. Cheltuieli buget local – secțiunea dezvoltare;
 7. Cheltuieli proprii – secțiunea funcționare;
 8. Cheltuieli proprii;
 9. Cont de rezultat patrimonial;
 10. Disponibil din mijloace fixe;
 11. Fluxuri de trezorerie
 12. Protecția copilului;
 13. Situația fluxurilor de trezorerie
 14. Venituri buget local – secțiunea dezvoltare;
 15. Venituri buget local – secțiunea funcționare;
 16. Venituri proprii – secțiunea funcționare;
 17. Venituri proprii;

Situația salariilor de bază ale personalului angajat: funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, jud. Tulcea, la data de 31 martie 2018.

BUGET LOCAL ANUL 2018

 1. Buget total anul 2018
 2. Buget secțiunea funcționare anul 2018
 3. Buget secțiunea dezvoltare anul 2018