Home / H.C.L. 2011

H.C.L. 2011

 1. Hotărârea nr. 1 din 31.01.2011 cu privire la aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416 / 2001, privind venitul minim garantat, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 2. Hotărârea nr. 2 din 31.01.2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a veniturilor potențiale pentru acordarea ajutorului social;

 3. Hotărârea nr. 3 din 31.01.2011 cu privire la organizarea pazei, obiectivelor, bunurilor, valorilor, comunei Jijila;

 4. Hotărârea nr. 4 din 09.02.2011 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate ”Reabilitare, modernizarea și consolidare Dispensar în comuna Jijila, sat Jijila, județul Tulcea și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției”;

 5. Hotărârea nr. 5 din 09.02.2011 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 6. Hotărârea nr. 6 din 09.02.2011 cu privire la modul de utilizare a islazului comunal și a taxelor de utilizare a acestuia, în anul 2011;

 7. Hotărârea nr. 7 din 09.02.2011 cu privire la aprobarea de principiu a vânzării unui teren situat în extravilanul satului Garvăn, ce aparține domeniului privat al comunei Jijila, pentru realizarea unor construcții zootehnice;

 8. Hotărârea nr. 8 din 28.02.2011 privind înființarea ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin și comunelor partenere”;

 9. Hotărârea nr. 9 din 29.03.2011 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 10. Hotărârea nr. 10 din 29.03.2011 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2010;

 11. Hotărârea nr. 11 din 29.03.2011 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2011, a islazului comunal, în scopuri agricole, de către alte persoane decât crescătorii de animale și aprobarea taxelor de utilizare;

 12. Hotărârea nr. 12 din 29.03.2011 cu privire la aprobarea de principiu a vânzării terenului pe care este amplasat sediul fostului C.A.P. Jijila;

 13. Hotărârea nr. 13 din 29.03.2011 cu privire la transmiterea fără plată, în administrarea Ministerului Administrației și Internelor – I.P.J. Tulcea, a unui teren în suprafață de 225 mp, pe care este amplasat un turn de telecomunicații;

 14. Hotărârea nr. 14 din 29.03.2011 cu privire la aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

 15. Hotărârea nr. 15 din 29.03.2011 cu privire la aprobarea Planului de pregătire a situațiilor de urgență în anul 2011;

 16. Hotărârea nr. 16 din 29.03.2011 cu privire la modificarea prețului la apă potabilă pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă din localitatea Jijila;

 17. Hotărârea nr. 17 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Strategiei și Planului de acțiune pentru conservarea biodiversității și utilizarea durabilă a componentelor sale în zona Munciților Măcin;

 18. Hotărârea nr. 18 din 29.04.2011 cu privire la stabilirea situațiilor deosebite, altele decât cele stabilite de lege, în care primarul poate acorda familiilor și persoanelor singure, aflate în situații de necesitate;

 19. Hotărârea nr. 19 din 31.05.2011 cu privire la aprobarea constituirii Comitetului de Dezvoltare Socio – Economică a comunei Jijila, în vederea elaborării în mod participativ a planului strategic de dezvoltare locală a comunei Jijila;

 20. Hotărârea nr. 20 din 31.05.2011 cu privire la aprobarea aderării comunei Jijila la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Tulcea;

 21. Hotărârea nr. 21 din 31.05.2011 cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei Jijila a unor terenuri situate în extravilanul comunei Jijila;

 22. Hotărârea nr. 22 din 31.05.2011 cu privire la dezmembrarea unor terenuri proprietate privată a comunei Jijila;

 23. Hotărârea nr. 23 din 31.05.2011 cu privire la însușirea raportului de evaluare întocmit de SC CONEVIN IMPEX SRL Isaccea, pentru terenurile proprietate privată a comunei Jijila, ce face obiectul lotizării și vânzării în condițiile legii;

 24. Hotărârea nr. 24 din 29.07.2011 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 25. Hotărârea nr. 25 din 29.07.2011 privind aprobarea exercițiului bugetar pe trimestrul I al anului 2011;

 26. Hotărârea nr. 26 din 29.07.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism în comuna Jijila, județul Tulcea;

 27. Hotărârea nr. 28 din 29.07.2011 cu privire la aprobarea de principiu a demarării procedurilor legale de a încheia parteneriatul public privat pentru obiectivul ”Bază sportivă multifuncțională tip II” și obiectivul ”Teren fotbal”;

 28. Hotărârea nr. 29 din 29.08.2011 privind aprobarea exercițiului bugetar pe trimestrul II al anului 2011;

 29. Hotărârea nr. 30 din 30.08.2011 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 30. Hotărârea nr. 31 din 30.08.2011 cu privire la reactualizarea Devizului General al Studiului de Fezabilitate ”Înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Jijila, județul Tulcea;

 31. Hotărârea nr. 32 din 30.08.2011 cu privire la aprobarea de principiu a proiectului ”Centrul local de informare turistică în comuna Jijila și proximități; Dezvoltare și marketing turistic; precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia;

 32. Hotărârea nr. 33 din 30.08.2011 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire hală depozitare produse agricole și cântar basculă, în comuna Jijila, județul Tulcea;

 33. Hotărârea nr. 34 din 30.09.2011 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 34. Hotărârea nr. 35 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea de principiu a proiectului ”Înființare distribuție de gaze naturale în localitățile Garvăn și Văcăreni, județul Tulcea și executarea documentației tehnice (SF + PT, ridicări topo și studii geotehnice);

 35. Hotărârea nr. 36 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea de principiu a proiectului ”Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” și executarea documentației tehnice (SF + PT, ridicări topo și studii geotehnice);

 36. Hotărârea nr. 37 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea de principiu a proiectului ”Puț forat de mare adâncime în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” și executarea documentației tehnice (SF + PF, înscrieri în cartea funciară, ridicări topo și studii geotehnice);

 37. Hotărârea nr. 38 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea de principiu a proiectului ”Puț forat de mare adâncime în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” și executarea documentației tehnice (SF + PT, înscrieri în cartea funciară, ridicări topo și studii geotehnice);

 38. Hotărârea nr. 39 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea, de principiu a extinderii intravilanului satului Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea;

 39. Hotărârea nr. 40 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de ”Cetățean de onoare al comunei Jijila, județul Tulcea”;

 40. Hotărârea nr. 41 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea de principiu a vânzării în condițiile legii a terenului aferent construcției ”Magazin Universal” situat în satul Jijila, comuna Jijila;

 41. Hotărârea nr. 42 din 30.09.2011 cu privire la aprobarea oportunității proiectului ”Construire Centru de întreținere corporală și activități de înfrumusețare” în comuna Jijila, județul Tulcea;

 42. Hotărârea nr. 43 din 30.09.2011 cu privire la revocarea H.C.L. nr. 27/29.07.2011 privind trecerea din domeniul privat al comunei Jijila, în proprietatea domnului Hogea Vasile, a terenului intravilan în suprafață de 7000 mp;

 43. Hotărârea nr. 44 din 30.09.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului ”Centru local de informare turistică în comuna Jijila și proximități; dezvoltare și marketing turistic”; precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia;

 44. Hotărârea nr. 45 din 28.11.2011 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 45. Hotărârea nr. 46 din 28.11.2011 cu privire la stabilirea numărului de burse și cuantumul unei burse ce se acordă elevilor din școlile Jijila și Garvăn, în semestrul I al anului școlar 2011 – 2012;

 46. Hotărârea nr. 47 din 28.11.2011 cu privire la aprobarea de principiu a înființării Societății Comerciale ”Salubrizare și gospodărire comunală Jijila”, Societate cu Răspundere Limitată;

 47. Hotărârea nr. 48 din 28.11.2011 cu privire la aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la constituirea capitalului social;

 48. Hotărârea nr. 49 din 28.11.2011 cu privire la acordarea titlului ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI JIJILA” domnului Comănici Florin;

 49. Hotărârea nr. 50 din 28.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Jijila;

 50. Hotărârea nr. 51 din 15.12.2011 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2011 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2011;

 51. Hotărârea nr. 52 din 15.12.2011 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 în comuna Jijila;

   … Anexă la H.C.L. nr. 52 / 15.12.2011

 52. Hotărârea nr. 53 din 15.12.2011 cu privire la organizarea pazei comunale în anul 2012, în comuna Jijila;

 53. Hotărârea nr. 54 din 15.12.2011 din 15.12.2011 privind aprobarea Programului de salubrizare în anul 2012.