Home / “MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

“MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

“MODERNIZARE REȚEA ILUMINAT PUBLIC, ÎN SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”

DESCRIERE PROIECT:

Înlocuirea actualelor aparate de iluminat vechi, cu aparate de iluminat stradale cu LED, pe toți stâlpii existenți cu rețea LEA 0,4kV. Pe străzile comunale 30W, la intersecțiile stradale 36W și pe drumurile județene 50W, cu durată de viață mai mare, confecționate din materiale ecologice, conducând atât la îmbunătățirea calității serviciului cât și la reducerea facturii la energie electrică consumată prin creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat.

 

SURSA DE FINANȚARE:

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Contract de finanțare: nr. 6195 din 26.11.2018;

Valoarea totală a proiectului: 619.000,00 lei

Valoare eligibilă: 600.000,00 lei

Cofinanțare: 19.000,00 lei

Stadiu:

Finalizat decembrie 2018