Home / ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA

DESCRIERE PROIECT:

În Jijila, cele 4 străzi propuse pentru modernizare, alcătuiesc o lungime totală de amenajare de 3270,80 m, respectiv: Str. Telegraf Nord, Str. Telegraf Sud, Str. Victoriei, Str. Salcâmilor;

În Garvăn, strada propusă pentru modernizare, are o lungime de 2.420 m – Str. Școlii;

SURSA DE FINANȚARE:

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Submăsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”

Contract de finanțare: nr. C0720R010021723800020 din 05.03.2018;

Valoarea totală a proiectului: 6.504.113,84 lei

Valoare eligibilă: 4.658.500,00 lei

Valoare neeligibilă: 1.845.613,84 lei

Stadiu: 31.12.2019

 • În data de 18.10.2019 este depus la avizare Proiectul tehnic, avizare ce se află în așteptare!
 • În data de 20.08.2019 este emis ordinul de începere a prestării serviciilor de proiectare cu nr. 2757.
 • În data de 13.08.2019 a fost înregistrată fișa navetă pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice cu nr. 19149/09.08.2019 și Raportul de activitate nr. 19150/09.08.2019 emise de CRFIR Constanța prin care este avizată procedura de achiziție a Proiectului Tehnic;
 • În data de 29.07.2019 se semnează actul adițional nr. 2 prin care prevederile contractuale se modifică și se completează în baza documentației justificative prezentată de comuna Jijila și înregistrată la CRFIR Constanța cu nr. 14239/18.06.2019, a Notei explicative nr. 1665/29.05.2019 a Memoriului justificativ nr. 1665/29.05.2019 prin care s-a solicitat rambursarea TVA conform OUG 49/23.10.2015;
 • În data de 19.06.2019, prin notificarea nr. 14326/19.06.2019 a CRFIR Constanța, este admisă plata avansului proiectului, aferente Dosarului cererii de plată, în sumă de 2.326.920,75 lei, echivalent a 499.500,00 euro.
 • În data de 20.05.2019 a fost încărcată în contul proiectului Cererea de plată pentru plata avansului;
 • În data de 20.05.2019 este comunicată Scrisoarea de Garanție pentru restituirea avansului cu nr. IG193300125/20.05.2019, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A.
 • În data de 20.05.20019 a fost depusă în contul proiectului documentația de amendare a contractului de finanțare, privind decontarea de TVA.
 • În data de 08.05.2019 – se semnează actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, prin care s-a aprobat prelungirea cu 6 luni a termenului de depunere a tranșei I.
 • În data de 07.05.2019, prin fișa navetă nr. 1439/07.05.2019, se transmite la CRFIR Constanța documentația privind achiziția serviciului de proiectare și asistență tehnică aferente proiectului integrat – Etapa II..
 • În data de 18.04.2019 – se transmite dovada plății sumei de 4.659 lei, reprezentând penalitate de 1% din valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit de 4.658.500,00 lei;
 • În data de 31.01.2019, este avizată achiziția contractului de consultanță, conform fișei navetă CRFIR Constanța, cu nr. 2046/31.01.2019, înregistrată la primăria Jijila la nr. 428/31.01.2019;

Stadiu: 31.12.2018

Procedura de licitație pentru realizarea proiectului tehnic + detalii de execuție, este în derulare (evaluare tehnică și financiară a ofertelor);