Home / Cadastru si urbanism

Cadastru si urbanism

 CADASTRU – URBANISM

Începând cu data de 05.02.2021 – certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare se emit de către  Consiliul Județean Tulcea, în baza Convenției nr. 79 din 05.02.2021 (pentru comunele și orașele care nu au constituite structuri de specialitate conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Situația Autorizațiilor de Construire anul 2021

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2021

Situația Autorizațiilor de Construire anul 2020

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2020

Situația Autorizațiilor de Construire anul 2019

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2019

Situația Autorizațiilor de Construire emise în anul  2018;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în luna martie 2018;

Situația Autorizațiilor de Construire emise în luna februarie 2018;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în luna februarie 2018;

Situația Autorizațiilor de Construire emise în luna ianuarie 2018;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în luna ianuarie 2018;

Situația Autorizațiilor de Construire emise în anul 2017;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2017;

Situația Autorizațiilor de Construire emise în anul 2016;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2016;

Situația Autorizațiilor de Construire emise în anul 2015;

Situația Certificatelor de Urbanism emise în anul 2015;

ROLUL REGULAMENTULUI DE URBANISM

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

DOCUMENTE NECESARE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ANUNȚ ÎNCEPERE LUCRĂRI LA ISC

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ANUNȚ FINALIZARE LUCRĂRI LA ISC