Home / Achizitii publice / Achiziții 2016

Achiziții 2016

Strategia anuală de achiziții publice pe anul 2017 – Comuna Jijila, județul Tulcea;

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2016, actualizat.

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2016.

________________________________________________________________________

29.12.2016

Achiziție directă – Servicii de pază și protecție – comuna Jijila, județul Tulcea

– Caiet de sarcini

– Modele de formulare

Anunț publicitate nr.  71225 / 29.12.2016 – SEAP

Proces verbal privind evaluarea ofertelor

________________________________________________________________________

29.12.2016

Achiziție directăSERVICII DE SALUBRIZARE – colectare, transport și depozitare  deșeuri menajere și deșeuri reciclabile –  comuna Jijila, județul Tulcea

Fisa de date a achiziției!

– Modele de formulare

Anunț publicitate nr. 71214/29.12.2016 – SEAP

________________________________________________________________________

14.12.2016

Solicitare – Cerere de oferte – Racordare Dispensar medical la rețeaua electrică

Avizul tehnic de racordare

Modele de formulare

________________________________________________________________________

Lista ofertanți/ sub-contractanți/asociați

Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor: ”Construire dispensar medical, comuna Jijila, sat Garvăn, jud. Tulcea”

________________________________________________________________________