Home / H.C.L. 2015

H.C.L. 2015

 1. Hotărârea nr. 1 din 08.01.2015 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2014

 2. Hotărârea nr. 2 din 27.01.2015 cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2015-2016

 3. Hotărârea nr. 3 din 27.01.2015 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 4. Hotărârea nr. 4 din 27.01.2015 cu privire la aprobarea atribuirii în folosință a terenului aferent stației SRM, în condițiile legii, către SNTGN Transgaz SA Mediaș;

 5. Hotărârea nr. 5 din 27.01.2015 cu privire la aprobarea delegării gestiunii Serviciului local de salubrizare al comunei Jijila, județul Tulcea, către SC ECOSALTECH S.A. Măcin;

 6. Hotărârea nr. 6 din 27.01.2015 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ATELIER CONFECȚII” comuna Jijila, județul Tulcea;

 7. Hotărârea nr. 7 din 10.02.2015 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 8. Hotărârea nr. 8 din 10.02.2015 cu privire la aprobarea Devizului general recalculat al investiției ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, comuna Jijila, județul Tulcea” ca urmare a rezultatului procedurii de achiziție publică;

 9. Hotărârea nr. 9 din 13.02.2015 privind revocarea H.C.L. nr. 7 / 2015 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 10. Hotărârea nr. 10 din 27.01.2015 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pe anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 11. Hotărârea nr. 11 din 19.03.2015 cu privire la aprobarea actualizării Devizului general recalculat, al investiției “Reabilitare și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, comuna Jijila, județul Tulcea”, ca urmare a rezultatului procedurii de achiziție public;

 12. Hotărârea nr. 12 din 24.03.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 13. Hotărârea nr. 13 din 24.03.2015 cu privire la aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2014;

 14. Hotărârea nr. 14 din 04.05.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 15. Hotărârea nr. 15 din 04.05.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 22/08.11.2012 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare

 16. Hotărârea nr. 16 din 04.05.2015 privind includerea în teritoriul eligibil LEADER acoperit de Parteneriatul “Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord” Tulcea, care va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada de programare 2014-2020

 17. Hotărârea nr. 17 din 28.05.2015 cu privire la înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Jijila, județul Tulcea

 18. Hotărârea nr. 18 din 28.05.2015 cu privire la modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2015

 19. Hotărârea nr. 19 din 30.06.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015

 20. Hotărârea nr. 20 din 30.06.2015 privind modificarea H.C.L. 30/27.08.2014 cu privire la aprobarea documentației de vânzare prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a comunei Jijila, precum și a aprobării prețului de pornire a licitației;

 21. Hotărârea nr. 21 din 27.08.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 22. Hotărârea nr. 22 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 23. Hotărârea nr. 23 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFIN în valoare totală de 257555.10 lei în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 234141 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ”Centru local de informare turistică în comuna Jijila și proximități; Dezvoltare și marketing turistic”, comuna Jijila, județul Tulcea;

 24. Hotărârea nr. 24 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea contractării unui împrumut intern în numele și pe seama comunei Jijila pentru asigurarea cofinanțării investiției ”Centru local de informare turistică în comuna Jijila și proximități; Dezvoltare și marketing turistic”, comuna Jijila, județul Tulcea;

 25. Hotărârea nr. 25 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea organizării sărbătorii ”Zilele Jijilei”;

 26. Hotărârea nr. 26 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea de principiu a întocmirii documentației de dezmembrare a unui teren situat în sat Jijila, comuna Jijila, T31, A706;

 27. Hotărârea nr. 27 din 30.09.2015 cu privire la aprobarea de principiu a întocmirii documentației de dezmembrare a unui teren situat în sat Jijila, comuna Jijila, T19, A570;

 28. Hotărârea nr. 28 din 30.09.2015 cu privire la actualizarea domeniului privat al comunei Jijila prin includerea în domeniul privat a unui teren în suprafață de 1930 mp, situat în intravilanul salului Jijila, comuna Jijila, T76, Np 2906/1;

 29. Hotărârea nr. 29 din 30.09.2015 cu privire la stabilirea cuantumului orar al compensației acordate voluntarului pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și la celelalte activități prevăzute în programul SVSU;

 30. Hotărârea nr. 30 din 06.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în comuna Jijila; Anexa la HCL 30/2015

 31. Hotărârea nr. 31 din 17.11.2015 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Manolachi Victoria

 32. Hotărârea nr. 32 din 17.11.2015 cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Costea Adrian;

 33. Hotărârea nr. 33 din 17.11.2015 cu privire la validarea în funcția de consilier local a domnului Țăranu Marian;

 34. Hotărârea nr. 34 din 17.11.2015 cu privire la validarea în funcția de consilier local a domnului Crăciun Băluță

 35. Hotărârea nr. 35 din 17.11.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 36. Hotărârea nr. 36 din 17.11.2015 cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2015 – 2016;

 37. Hotărârea nr. 37 din 17.11.2015 cu privire la desemnarea doamnei Toader Angelica să facă parte din consiliul director al A.D.I.I.D.M. Tulcea;

 38. Hotărârea nr. 38 din 23.11.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 39. Hotărârea nr. 39 din 23.11.2015 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ”, comuna Jijila, satul Garvăn, județul Tulcea;

 40. Hotărârea nr. 40 din 22.12.2015 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pe anul 2015 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015;

 41. Hotărârea nr. 41 din 22.12.2015 cu privire la prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al comunei Jijila;

 42. Hotărârea nr. 42 din 22.12.2015 privind includerea în teritoriul eligibil al Asociației ”Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, care v-a implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în perioada 2014 – 2020;