Home / Grădiniță cu program normal – 6 săli de grupă, Jijila, județul Tulcea

Grădiniță cu program normal – 6 săli de grupă, Jijila, județul Tulcea

Grădiniță cu program normal – 6 săli de grupă, Jijila, județul Tulcea

Update: 26.08.2019

Lucrarea a fost scoasă la licitație și atribuită unui nou constructor: SC General Service Grup 98 SRL București;

Începând cu august 2018, Ministerul Educației preia inițiativa de a depune Cerere de finanțare pentru această investiție, în cadrul apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI, Comuna Jijila devenind partener.

În data de 13.08.2018 se aprobă prin hotărârea nr. 35 a Consiliului local Jijila, proiectul – având cod Mysmis 125154, cheltuielile legate de proiect și se aprobă Acordul de parteneriat;

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiție: 2031986,53 lei;

Valoarea necesară ce trebuia susținută din bugetul local al primăriei era de: 452973,71 lei (inclusiv TVA). În urma depunerii Cererii de finanțare și semnarea Contractului de  finanțare, primăria va susține cofinanțarea, în cuantum de 9059,47 lei.

_______________________________________________________________________

Proiectul PRET (Proiectul privind Reforma Educației Timpurii) – Ministerul Educației;

Cerere de finanțare depusă în parteneriat cu Ministerul Educației – POR 2014-2020 cu titlul: ”Construcții grădinițe Regiunea Sud Est”, cod Mysmis 125154;

Valoarea eligibilă a proiectului nefinalizat, partea UAT Jijila: 452.973,71 lei

 

 Stadiu:

În luna iulie 2018 a fost livrat mobilierul pentru dotarea Grădiniței.

În luna octombrie 2018 a fost predat amplasamentul pentru realizarea investiției, noului constructor care a încheiat contract de lucrări cu Ministerul Educației, în urma licitației organizate în acest sens.