Home / Dispoziții primar 2018

Dispoziții primar 2018

 1. Dispoziția nr. 1 din 03.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință extraordinară pe data de 08.01.2018
 2. Dispoziția nr. 2 din 03.01.2018 cu privire la încetarea de drept a raportului de serviciu, dintre Primăria Comunei Jijila și dl. Pruteanu Neculai – asistent personal, în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 3. Dispoziția nr. 3 din 03.01.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a dlui Pruteanu Paul, începând cu data de 03.01.2018;
 4. Dispoziția nr. 4 din 08.01.2018 cu privire la acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii, din excedentul anilor trecuți;
 5. Dispoziția nr. 5 din 11.01.2018 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap dnei Retea Anica;
 6. Dispoziția nr. 6 din 11.01.2018 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
 7. Dispoziția nr. 7 din 11.01.2018 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului prin delegarea de atribuții dnei. Duduță Violeta;
 8. Dispoziția nr. 8 din 22.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 30.01.2018;
 9. Dispoziția nr. 9 din 22.01.2018 cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea salariului de bază drei Dorobanțu Angelica;
 10. Dispoziția nr. 10 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Ion Gheorghiță;
 11. Dispoziția nr. 11 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Istrate Vanghele;
 12. Dispoziția nr. 12 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Olteanu Maria-Magdalena;
 13. Dispoziția nr. 13 din 31.01.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Isai Ionel;
 14. Dispoziția nr. 14 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la ajutor social dlui Istrate Dumitru;
 15. Dispoziția nr. 15 din 31.01.2018 cu privire la revocarea dispoziției nr. 540/21.12.2018;
 16. Dispoziția nr. 16 din 31.01.2018 cu privire la acordarea ajutorului social dlui Sima Nelu;
 17. Dispoziția nr. 17 din 05.02.2018 cu privire la desemnarea executorilor fiscali pentru încasarea creanțelor restante la bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea;
 18. Dispoziția nr. 18 din 08.02.2018 cu privire la desemnarea dlui Caluschi Ion, reprezentant al comunei Jijila, în vederea constituirii grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral;
 19. Dispoziția nr. 19 din 09.02.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 16.02.2018;
 20. Dispoziția nr. 20 din 19.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Cadiu Valentina-Daniela;
 21. Dispoziția nr. 21 din 19.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Cadiu Olga-Mădălina;
 22. Dispoziția nr. 22 din 05.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Dinu Andreea;
 23. Dispoziția nr. 23 din 19.02.2018 cu privire la modificarea dispoziției nr. 12/31.01.2018;
 24. Dispoziția nr. 24 din 22.02.2018 cu privire la constituirea Comisiei de recepție pentru investiția “Construire dispensar medical, comuna Jijila, sat Garvăn”;
 25. Dispoziția nr. 25 din 26.02.2018 cu privire la numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei Petru Maria;
 26. Dispoziția nr. 26 din 26.02.2018 cu privire la numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei Bejenaru Valerica;
 27. Dispoziția nr. 27 din 27.02.2018 cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform Legii nr. 448/2006, domnului Țăranu Gheorghe;
 28. Dispoziția nr. 28 din 27.02.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a dnei Țăranu Daniela, începând cu 01.03.2018;
 29. Dispoziția nr. 29 din 27.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minorul Caramarin Paraschiv-Marian;
 30. Dispoziția nr. 30 din 27.02.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Adrian;
 31. Dispoziția nr. 31 din 27.02.2018 cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Cloșcă Dumitru;
 32. Dispoziția nr. 32 din 27.02.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Sima Gheorghe;
 33. Dispoziția nr. 33 din 27.02.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Zlate Neculai;
 34. Dispoziția nr. 34 din 27.02.2018 cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna Iordache Maria;
 35. Dispoziția nr. 35 din 27.02.2018 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale al dlui Sima Gheorghe;
 36. Dispoziția nr. 36 din 28.02.2018 cu privire la punerea în aplicare a mandatelor de executare dispuse în baza unor sentințe civile sau penale, având ca obiect sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității;
 37. Dispoziția nr. 37 din 06.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată pe data de 06.03.2018;
 38. Dispoziția nr. 38 din 07.03.2018 privind delegarea de atribuții viceprimarului comunei Jijila;
 39. Dispoziția nr. 39 din 15.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.03.2018;
 40. Dispoziția nr. 40 din 16.03.2018 cu privire la constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare din data de 16.04.2018;
 41. Dispoziția nr. 41 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Albu Gabriel;
 42. Dispoziția nr. 42 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Caramarin Dumitru;
 43. Dispoziția nr. 43 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Burduf Viorel;
 44. Dispoziția nr. 44 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Puiu Anișoara;
 45. Dispoziția nr. 45 din 21.03.2018 cu privire la modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Popa Nicoleta;
 46. Dispoziția nr. 46 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Nicula Mihai;
 47. Dispoziția nr. 47 din 10.04.2018 cu privire la majorarea salariului de bază, doamnei Necula Janina–Elena, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 2, începând cu luna martie 2018;
 48. Dispoziția nr. 48 din 20.04.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.04.2018;
 49. Dispoziția nr. 49 din 20.04.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Paraschiv Elena;
 50. Dispoziția nr. 50 din 20.04.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a doamnei Dascălu dana, începând cu data de 01.05.2018;
 51. Dispoziția nr. 51 din 20.04.2018 privind numirea în funcție publică de execuție, inspector grad profesional debutant, gradația 1, în cadrul Compartimentului achiziții publice, a doamnei Sima Lucia-Ioana;
 52. Dispoziția nr. 52 din 26.04.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor domnului Nadoleanu Dumitru;
 53. Dispoziția nr. 53 din 26.04.2018 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Stoian Sanda, cu domiciliul în Jijila, str. Granitului nr. 74A, localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 54. Dispoziția nr. 54 din 26.04.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Nicula Mihai, cu domiciliul în Jijila, str. Speranței nr. 13, localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 55. Dispoziția nr. 55 din 26.04.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Toader Tănăsache, cu domiciliul în Jijila, str. Circularului nr. 7, localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 56. Dispoziția nr. 56 din 26.04.2018 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sima Dumitru, cu domiciliul în Jijila, str. Principală nr. 164, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 57. Dispoziția nr. 57 din 08.05.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Munteanu Ana din inițiativa angajatorului (disciplinar); 
 58. Dispoziția nr. 58 din 08.05.2018 privind încetarea de drept a raportului de serviciu, dintre Primăria Comunei Jijila și doamna Hogea Ioana – asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 59. Dispoziția nr. 59 din 11.05.2018 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Păduraru Ionuț născut la data de 06 ianuarie 2002;
 60. Dispoziția nr. 60 din 14.05.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a doamnei Sandu Nuța, începând cu data de 14.05.2018;
 61. Dispoziția nr. 61 din 14.05.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente proiectului integrat: ”Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea și Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea;
 62.  Dispoziția nr. 62 din 16.05.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Chiriac Olimpia;
 63. Dispoziția nr. 63 din 16.05.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Hogea Ioana;
 64. Dispoziția nr. 64 din 18.05.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap domnului Bâlea Trandafir;
 65. Dispoziția nr. 65 din 25.05.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 31.05.2018;
 66. Dispoziția nr. 66 din 29.05.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Banea Ionica;
 67. Dispoziția nr. 67 din 29 mai 2018 cu privire la desemnarea doamnei Petru Maria, ca persoană responsabilă cu notificarea autorității competente de înmatriculare, a înstrăinării mijloacelor de transport;
 68. Dispoziția nr. 68 din 30.05.2018 privind desemnarea doamnei Duduță Violeta, inspector în cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară, ca responsabil de caz pentru copiii aflați în situație de risc și copiii cu dezabilități de la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea;
 69. Dispoziția nr. 69 din 30.05.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Sima Gina, cu domiciliul în Jijila, str. Brutăriei nr. 44, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 70. Dispoziția nr. 70 din 30.05.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Olteanu Maria-Magdalena, cu domiciliul în Jijila, str. Primăverii nr. 6, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 71. Dispoziția nr. 71 din 31.05.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Jijila, județul Tulcea;
 72. Dispoziția nr. 72 din 11.06.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ion Adrian;
 73. Dispoziția nr. 73 din 15.06.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 22.06.2018;
 74. Dispoziția nr. 74 din 15.06.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Matcaș Traian;
 75. Dispoziția nr. 75 din 21 iunie 2018 cu privire la actualizarea componenței Unității locale de sprijin la nivelul comunei Jijila;
 76. Dispoziția nr. 76 din 21.06.2018 cu privire la majorarea cu 25% a îndemnizației primarului comunei Jijila – Deacu Costică, începând cu data de 16.02.2018;
 77. Dispoziția nr. 77 din 21.06.2018 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor U.A.T. comuna Jijila, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 78. Dispoziția nr. 78 din 21.06.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Tacea Valerica;
 79. Dispoziția nr. 79 din 28.06.2018 privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a doamnei Sima Lucia Ioana;
 80. Dispoziția nr. 80 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Deacu Vasile, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 81. Dispoziția nr. 81 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Zlate Nicoleta, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 82. Dispoziția nr. 82 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Popa Nicoleta, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 83. Dispoziția nr. 83 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Sima Nelu, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 84. Dispoziția nr. 84 din privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Tudorii Ion, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 85. Dispoziția nr. 85 din 28.06.2018 cu privire la suspendarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Geru Elena;
 86. Dispoziția nr. 86 din 04.07.2018 cu privire la desemnarea reprezentantului U.A.T. Jijila în Comisia de evaluare privind despăgubirile în exploatațiile comerciale unde se constată focare de PPA;
 87. Dispoziția nr. 87 din 17.07.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 31.07.2018;
 88. Dispoziția nr. 88 din 23.07.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Bâlea Trandafir;
 89. Dispoziția nr. 89 din 23.07.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Popescu Stelica;
 90. Dispoziția nr. 90 din 23.07.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază domnului Ene Ion;
 91. Dispoziția nr. 91 din 25.07.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, doamnei Cîmpeneanu Zamfira;
 92. Dispoziția nr. 92 din 30.07.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Sava Giorgica Daniela, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 93. Dispoziția nr. 93 din 30.07.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Toader Petre, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 94. Dispoziția nr. 94 din 30.07.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Stoian Radu, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 95. Dispoziția nr. 95 din 30.07.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Nadoleanu Florin, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 96. Dispoziția nr. 96 din 30.07.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Gheorghiță, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 97. Dispoziția nr. 97 din 01.08.2018 cu privire la încetarea suspendării plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Geru Elena;
 98. Dispoziția nr. 98 din 01.08.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Duduță Mariana;
 99. Dispoziția nr. 99 din 10.08.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 13.08.2018;
 100. Dispoziția nr. 100 din 09.08.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Cîmpeneanu Zamfira;
 101. Dispoziția nr. 101 din 21.08.2018 cu privire la majorarea salariului de bază cu 7% doamnei Geru Stela, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 4, începând cu luna septembrie 2018;
 102. Dispoziția nr. 102 din cu privire la majorarea salariului de bază cu 7% doamnei Necula Janina-Elena, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 2, începând cu luna septembrie 2018;
 103. Dispoziția nr. 103 din 21.08.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Vasile Victoria;
 104. Dispoziția nr. 104 din 21.08.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Mangîr Gherghina;
 105. Dispoziția nr. 105 din 21.08.2018 privind convocarea Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 28.08.2018;
 106. Dispoziția nr. 106 din 23.08.2018 cu privire la acordarea preavizului de 20 de zile domnului Retea Ionel;
 107. Dispoziția nr.  107 din 31.08.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familie dlui Cloșcă Dumitru, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 108. Dispoziția nr. 108 din 07.09.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente proiectului integrat: ”Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Jijila, comuna Jijila și Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”;
 109.  Dispoziția nr. 109 din 07.09.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, doamnei Burduf Frosina;
 110. Dispoziția nr. 110 din 07.09.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază domnului Burduf Stelică;
 111. Dispoziția nr. 111 din 13.09.2018 convocarea Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință extraordinară pe data de 17.09.2018;
 112. Dispoziția nr. 112 din 13.09.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Barangă Gheorghe;
 113. Dispoziția nr. 113 din 13.09.2018 cu privire la modificarea prevederilor dispoziției nr. 101/21.08.2018, privind majorarea salariului de bază cu 7%, doamnei Geru Stela, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 4, începând cu luna septembrie 2018
 114. Dispoziția nr. 114 din 18.09.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul Retea Ionel;
 115. Dispoziția nr. 115 din 19.09.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 25.09.2018;
 116. Dispoziția nr. 116 din 19.09.2018 privind desemnarea responsabilului în domeniul PSI și SU;
 117. Dispoziția nr. 117 din 19.09.2018 privind instruirea salariaților în domeniul PSI și SU;
 118. Dispoziția nr. 118 din 19.09.2018 privind atribuțiile personalului cu funcții de conducere și de execuție în domeniul PSI și SU;
 119. Dispoziția nr. 119 din 19.09.2018 privind organizarea activității în domeniul PSI și SU când activitatea normală este întreruptă;
 120. Dispoziția nr. 120 din 19.09.2018 privind stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu;
 121. Dispoziția nr. 121 din 19.09.2018 privind modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor;
 122. Dispoziția nr. 122 din 19.09.2018 privind organizarea activității de securitate și sănătate în muncă;
 123. Dispoziția nr. 123 din 19.09.2018 privind numirea conducătorilor locurilor de muncă cu atribuții privind sănătatea și securitatea în muncă;
 124. Dispoziția nr. 124 din 19.09.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor din cadrul Primăriei comunei Jijila;
 125. Dispoziția nr. 125 din 20.09.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, domnului Bârhală Alexandru;
 126. Dispoziția nr. 126 din 26.09.2018 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare din comuna Jijila, în vederea desfășurării Referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
 127. Dispoziția nr. 127 din 28.09.2018 privind acordarea dreptului la de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019 beneficiarilor Legii 416/2001;
 128. Dispoziția nr. 128 din 28.09.2018 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Necula Radu, cu domiciliul în Garvăn, județul Tulcea;
 129. Dispoziția nr. 129 din 28.09.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Mihai Tudorel, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 130. Dispoziția nr. 130 din 28.09.2018 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei Nadoleanu Lenuța Claudia, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 131. Dispoziția nr. 131 din 28.09.2018 privind acordarea dreptului la stimulent educațional pentru familia dlui Deacu Vasile cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 132. Dispoziția nr. 132 din 17.10.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată;
 133. Dispoziția nr. 133 din 23.10.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.10.2018;
 134. Dispoziția nr. 134 din 26.10.2018 privind organizarea, implementarea, menținerea și dezvoltarea sistemului de control managerial în cadrul U.A.T. Jijila;
 135. Dispoziția nr. 135 din 26.10.2018 privind stabilirea responsabilităților și termenelor de realizare pe fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila pentru înlăturarea neregulilor constatate de Camera de Conturi Tulcea;
 136. Dispoziția nr. 136 din 31.10.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Purcică Ionuț-Iordan, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 137. Dispoziția nr. 137 din 31.10.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Popa Angela, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 138. Dispoziția nr. 138 din 31.10.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Dăuceanu Petrică, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 139. Dispoziția nr. 139 din 31.10.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Olteanu Maria-Magdalena, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 140. Dispoziția nr. 140 din 31.10.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 141. Dispoziția nr. 141 din 31.10.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
 142. Dispoziția nr. 142 din 31.10.2018 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
 143. Dispoziția nr. 143 din 31.10.2018 cu privire la numirea doamnei Ion Petica, curator special pentru minora Bîlea Georgiana-Elena, pentru a o reprezenta la dezbaterea succesiunii defunctei sale mame Bîlea Anișoara;
 144. Dispoziția nr. 144 din 05.11.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Retea Iuliana;
 145. Dispoziția nr. 145 din 08.11.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Banea Radu;
 146. Dispoziția nr. 146 din 12.11.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 20.11.2018;
 147. Dispoziția nr. 147 din 22.11.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință de îndată pe data de 22.11.2018;
 148. Dispoziția nr. 148 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Ene Nicu cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 149. Dispoziția nr. 149 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dnei Chiriac Constantina cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 150. Dispoziția nr. 150 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Sima Dumitru cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 151. Dispoziția nr. 151 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dnei Vasile Ioana cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 152. Dispoziția nr. 152 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Rîcă Dumitru cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 153. Dispoziția nr. 153 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Petcu Dumitru cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 154. Dispoziția nr. 154 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Obancea Sandu cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 155. Dispoziția nr. 155 din 22.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Paraschiv Ionel cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 156. Dispoziția nr. 156 din 22.11.2018 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Petrea Nela cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 157. Dispoziția nr. 157 din 22.11.2018 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) și la alocația pentru susținerea familiei (ASF) dlui Banea Dumitru;
 158. Dispoziția nr. 158 din 23.11.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Vasile Petre cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 159. Dispoziția nr. 159 din 23.11.2018 privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor existente în patrimoniul comunei Jijila pe anul 2018 și a unităților bugetare ale căror bunuri sunt supuse inventarierii în aceleași condiții ca cele ce aparțin comunei;
 160. Dispoziția nr. 160 din 28.11.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap domnului Sarău Alexandru;
 161. Dispoziția nr. 161 din 06.12.2018 privind numirea dnei Bejenaru Valerica funcționar public definitiv în funcția de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 1, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
 162. Dispoziția nr. 162 din 06.12.2018 privind numirea dnei Petru Maria funcționar public definitiv în funcția de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 3, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
 163. Dispoziția nr. 163 din 06.12.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap doamnei Țandără Dumitra;
 164. Dispoziția nr. 164 din 06.12.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Iamandii Geanina;
 165. Dispoziția nr. 165 din 06.12.2018 cu privire la suspendarea contractului individual de muncă, pe perioada efectuării concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani, a dnei Necula Janina-Elena;
 166. Dispoziția nr. 166 din 07.12.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 11.12.2018;
 167. Dispoziția nr. 167 din 14.12.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată;
 168. Dispoziția nr. 168 din 19.12.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată pe data de 19.12.2018;
 169. Dispoziția nr. 169 din 20.12.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Chirnoagă Săndel, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 170. Dispoziția nr. 170 din 20.12.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei Cercel Despina, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 171. Dispoziția nr. 171 din 20.12.2018 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dl Țandără Neculai;
 172. Dispoziția nr. 172 din 20.12.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Rață Mușat cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 173. Dispoziția nr. 173 din 20.12.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Petru Niță cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 174. Dispoziția nr. 174 din 20.12.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale dlui Rîcă Gheorghe cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 175. Dispoziția nr. 175 din 20.12.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, dnei Chiriac Ioana, cu domiciliul în Jijila, județul Tulcea;
 176. Dispoziția nr. 176 din 20.12.2018 cu privire la aprobarea acordării lunar, a îndemnizației de hrană, începând cu data de 01 decembrie 2018, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;