Home / Dispoziții primar 2018

Dispoziții primar 2018

 1. Dispoziția nr. 1 din 03.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință extraordinară pe data de 08.01.2018
 2. Dispoziția nr. 2 din 03.01.2018 cu privire la încetarea de drept a raportului de serviciu, dintre Primăria Comunei Jijila și dl. Pruteanu Neculai – asistent personal, în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 3. Dispoziția nr. 3 din 03.01.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a dlui Pruteanu Paul, începând cu data de 03.01.2018;
 4. Dispoziția nr. 4 din 08.01.2018 cu privire la acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii, din excedentul anilor trecuți;
 5. Dispoziția nr. 5 din 11.01.2018 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap dnei Retea Anica;
 6. Dispoziția nr. 6 din 11.01.2018 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
 7. Dispoziția nr. 7 din 11.01.2018 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului prin delegarea de atribuții dnei. Duduță Violeta;
 8. Dispoziția nr. 8 din 22.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 30.01.2018;
 9. Dispoziția nr. 9 din 22.01.2018 cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea salariului de bază drei Dorobanțu Angelica;
 10. Dispoziția nr. 10 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Ion Gheorghiță;
 11. Dispoziția nr. 11 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Istrate Vanghele;
 12. Dispoziția nr. 12 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Olteanu Maria-Magdalena;
 13. Dispoziția nr. 13 din 31.01.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Isai Ionel;
 14. Dispoziția nr. 14 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la ajutor social dlui Istrate Dumitru;
 15. Dispoziția nr. 15 din 31.01.2018 cu privire la revocarea dispoziției nr. 540/21.12.2018;
 16. Dispoziția nr. 16 din 31.01.2018 cu privire la acordarea ajutorului social dlui Sima Nelu;
 17. Dispoziția nr. 17 din 05.02.2018 cu privire la desemnarea executorilor fiscali pentru încasarea creanțelor restante la bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea;
 18. Dispoziția nr. 18 din 08.02.2018 cu privire la desemnarea dlui Caluschi Ion, reprezentant al comunei Jijila, în vederea constituirii grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral;
 19. Dispoziția nr. 19 din 09.02.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 16.02.2018;
 20. Dispoziția nr. 20 din 19.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Cadiu Valentina-Daniela;
 21. Dispoziția nr. 21 din 19.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Cadiu Olga-Mădălina;
 22. Dispoziția nr. 22 din 05.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Dinu Andreea;
 23. Dispoziția nr. 23 din 19.02.2018 cu privire la modificarea dispoziției nr. 12/31.01.2018;
 24. Dispoziția nr. 24 din 22.02.2018 cu privire la constituirea Comisiei de recepție pentru investiția “Construire dispensar medical, comuna Jijila, sat Garvăn”;
 25. Dispoziția nr. 25 din 26.02.2018 cu privire la numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei Petru Maria;
 26. Dispoziția nr. 26 din 26.02.2018 cu privire la numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei Bejenaru Valerica;
 27. Dispoziția nr. 27 din 27.02.2018 cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform Legii nr. 448/2006, domnului Țăranu Gheorghe;
 28. Dispoziția nr. 28 din 27.02.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a dnei Țăranu Daniela, începând cu 01.03.2018;
 29. Dispoziția nr. 29 din 27.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minorul Caramarin Paraschiv-Marian;
 30. Dispoziția nr. 30 din 27.02.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Adrian;
 31. Dispoziția nr. 31 din 27.02.2018 cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Cloșcă Dumitru;
 32. Dispoziția nr. 32 din 27.02.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Sima Gheorghe;
 33. Dispoziția nr. 33 din 27.02.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Zlate Neculai;
 34. Dispoziția nr. 34 din 27.02.2018 cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna Iordache Maria;
 35. Dispoziția nr. 35 din 27.02.2018 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale al dlui Sima Gheorghe;
 36. Dispoziția nr. 36 din 28.02.2018 cu privire la punerea în aplicare a mandatelor de executare dispuse în baza unor sentințe civile sau penale, având ca obiect sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității;
 37. Dispoziția nr. 37 din 06.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată pe data de 06.03.2018;
 38. Dispoziția nr. 38 din 07.03.2018 privind delegarea de atribuții viceprimarului comunei Jijila;
 39. Dispoziția nr. 39 din 15.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.03.2018;
 40. Dispoziția nr. 40 din 16.03.2018 cu privire la constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare din data de 16.04.2018;
 41. Dispoziția nr. 41 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Albu Gabriel;
 42. Dispoziția nr. 42 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Caramarin Dumitru;
 43. Dispoziția nr. 43 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Burduf Viorel;
 44. Dispoziția nr. 44 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Puiu Anișoara;
 45. Dispoziția nr. 45 din 21.03.2018 cu privire la modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Popa Nicoleta;
 46. Dispoziția nr. 46 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Nicula Mihai;
 47. Dispoziția nr. 47 din 10.04.2018 cu privire la majorarea salariului de bază, doamnei Necula Janina–Elena, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 2, începând cu luna martie 2018;
 48. Dispoziția nr. 48 din 20.04.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.04.2018;
 49. Dispoziția nr. 49 din 20.04.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Paraschiv Elena;
 50. Dispoziția nr. 50 din 20.04.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a doamnei Dascălu dana, începând cu data de 01.05.2018;
 51. Dispoziția nr. 51 din 20.04.2018 privind numirea în funcție publică de execuție, inspector grad profesional debutant, gradația 1, în cadrul Compartimentului achiziții publice, a doamnei Sima Lucia-Ioana;
 52. Dispoziția nr. 52 din 26.04.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor domnului Nadoleanu Dumitru;
 53. Dispoziția nr. 53 din 26.04.2018 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Stoian Sanda, cu domiciliul în Jijila, str. Granitului nr. 74A, localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 54. Dispoziția nr. 54 din 26.04.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Nicula Mihai, cu domiciliul în Jijila, str. Speranței nr. 13, localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 55. Dispoziția nr. 55 din 26.04.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Toader Tănăsache, cu domiciliul în Jijila, str. Circularului nr. 7, localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 56. Dispoziția nr. 56 din 26.04.2018 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sima Dumitru, cu domiciliul în Jijila, str. Principală nr. 164, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 57. Dispoziția nr. 57 din 08.05.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Munteanu Ana din inițiativa angajatorului (disciplinar); 
 58. Dispoziția nr. 58 din 08.05.2018 privind încetarea de drept a raportului de serviciu, dintre Primăria Comunei Jijila și doamna Hogea Ioana – asistent personal, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 59. Dispoziția nr. 59 din 11.05.2018 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Păduraru Ionuț născut la data de 06 ianuarie 2002;
 60. Dispoziția nr. 60 din 14.05.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a doamnei Sandu Nuța, începând cu data de 14.05.2018;
 61. Dispoziția nr. 61 din 14.05.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente proiectului integrat: ”Modernizare sistem apă potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea și Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea;
 62.  Dispoziția nr. 62 din 16.05.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Chiriac Olimpia;
 63. Dispoziția nr. 63 din 16.05.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Hogea Ioana;
 64. Dispoziția nr. 64 din 18.05.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap domnului Bâlea Trandafir;
 65. Dispoziția nr. 65 din 25.05.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 31.05.2018;
 66. Dispoziția nr. 66 din 29.05.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Banea Ionica;
 67. Dispoziția nr. 67 din 29 mai 2018 cu privire la desemnarea doamnei Petru Maria, ca persoană responsabilă cu notificarea autorității competente de înmatriculare, a înstrăinării mijloacelor de transport;
 68. Dispoziția nr. 68 din 30.05.2018 privind desemnarea doamnei Duduță Violeta, inspector în cadrul Compartimentului de asistență socială și autoritate tutelară, ca responsabil de caz pentru copiii aflați în situație de risc și copiii cu dezabilități de la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea;
 69. Dispoziția nr. 69 din 30.05.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Sima Gina, cu domiciliul în Jijila, str. Brutăriei nr. 44, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 70. Dispoziția nr. 70 din 30.05.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Olteanu Maria-Magdalena, cu domiciliul în Jijila, str. Primăverii nr. 6, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 71. Dispoziția nr. 71 din 31.05.2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Jijila, județul Tulcea;
 72. Dispoziția nr. 72 din 11.06.2018 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ion Adrian;
 73. Dispoziția nr. 73 din 15.06.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 22.06.2018;
 74. Dispoziția nr. 74 din 15.06.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Matcaș Traian;
 75. Dispoziția nr. 75 din 21 iunie 2018 cu privire la actualizarea componenței Unității locale de sprijin la nivelul comunei Jijila;
 76. Dispoziția nr. 76 din 21.06.2018 cu privire la majorarea cu 25% a îndemnizației primarului comunei Jijila – Deacu Costică, începând cu data de 16.02.2018;
 77. Dispoziția nr. 77 din 21.06.2018 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor U.A.T. comuna Jijila, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 78. Dispoziția nr. 78 din 21.06.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Tacea Valerica;
 79. Dispoziția nr. 79 din 28.06.2018 privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a doamnei Sima Lucia Ioana;
 80. Dispoziția nr. 80 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Deacu Vasile, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 81. Dispoziția nr. 81 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Zlate Nicoleta, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 82. Dispoziția nr. 82 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Popa Nicoleta, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 83. Dispoziția nr. 83 din 28.06.2018 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Sima Nelu, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 84. Dispoziția nr. 84 din privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Tudorii Ion, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 85. Dispoziția nr. 85 din 28.06.2018 cu privire la suspendarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Geru Elena;
 86. Dispoziția nr. 86 din 04.07.2018 cu privire la desemnarea reprezentantului U.A.T. Jijila în Comisia de evaluare privind despăgubirile în exploatațiile comerciale unde se constată focare de PPA;
 87. Dispoziția nr. 87 din 17.07.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 31.07.2018;
 88. Dispoziția nr. 88 din 23.07.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Bâlea Trandafir;
 89. Dispoziția nr. 89 din 23.07.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Popescu Stelica;
 90. Dispoziția nr. 90 din 23.07.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază domnului Ene Ion;
 91. Dispoziția nr. 91 din 25.07.2018 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, doamnei Cîmpeneanu Zamfira;
 92. Dispoziția nr. 92 din 30.07.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Sava Giorgica Daniela, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 93. Dispoziția nr. 93 din 30.07.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Toader Petre, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 94. Dispoziția nr. 94 din 30.07.2018 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Stoian Radu, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 95. Dispoziția nr. 95 din 30.07.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Nadoleanu Florin, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 96. Dispoziția nr. 96 din 30.07.2018 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Gheorghiță, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;
 97. Dispoziția nr. 97 din 01.08.2018 cu privire la încetarea suspendării plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Geru Elena;
 98. Dispoziția nr. 98 din 01.08.2018 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Duduță Mariana;
 99. Dispoziția nr. 99 din 10.08.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 13.08.2018;
 100. Dispoziția nr. 100 din 09.08.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Cîmpeneanu Zamfira;
 101. Dispoziția nr. 101 din 21.08.2018 cu privire la majorarea salariului de bază cu 7% doamnei Geru Stela, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 4, începând cu luna septembrie 2018;
 102. Dispoziția nr. 102 din cu privire la majorarea salariului de bază cu 7% doamnei Necula Janina-Elena, având funcția de asistent medical comunitar, grad principal, gradația 2, începând cu luna septembrie 2018;
 103. Dispoziția nr. 103 din 21.08.2018 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Vasile Victoria;
 104. Dispoziția nr. 104 din 21.08.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Mangîr Gherghina;