Home / Dispoziții primar 2018

Dispoziții primar 2018

 1. Dispoziția nr. 1 din 03.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință extraordinară pe data de 08.01.2018
 2. Dispoziția nr. 2 din 03.01.2018 cu privire la încetarea de drept a raportului de serviciu, dintre Primăria Comunei Jijila și dl. Pruteanu Neculai – asistent personal, în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 3. Dispoziția nr. 3 din 03.01.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a dlui Pruteanu Paul, începând cu data de 03.01.2018;
 4. Dispoziția nr. 4 din 08.01.2018 cu privire la acoperirea deficitului secțiunii de funcționare a bugetului finanțat integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate din venituri proprii, din excedentul anilor trecuți;
 5. Dispoziția nr. 5 din 11.01.2018 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap dnei Retea Anica;
 6. Dispoziția nr. 6 din 11.01.2018 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
 7. Dispoziția nr. 7 din 11.01.2018 cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului prin delegarea de atribuții dnei. Duduță Violeta;
 8. Dispoziția nr. 8 din 22.01.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 30.01.2018;
 9. Dispoziția nr. 9 din 22.01.2018 cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea salariului de bază drei Dorobanțu Angelica;
 10. Dispoziția nr. 10 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Ion Gheorghiță;
 11. Dispoziția nr. 11 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Istrate Vanghele;
 12. Dispoziția nr. 12 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Olteanu Maria-Magdalena;
 13. Dispoziția nr. 13 din 31.01.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Isai Ionel;
 14. Dispoziția nr. 14 din 31.01.2018 cu privire la acordarea dreptului la ajutor social dlui Istrate Dumitru;
 15. Dispoziția nr. 15 din 31.01.2018 cu privire la revocarea dispoziției nr. 540/21.12.2018;
 16. Dispoziția nr. 16 din 31.01.2018 cu privire la acordarea ajutorului social dlui Sima Nelu;
 17. Dispoziția nr. 17 din 05.02.2018 cu privire la desemnarea executorilor fiscali pentru încasarea creanțelor restante la bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea;
 18. Dispoziția nr. 18 din 08.02.2018 cu privire la desemnarea dlui Caluschi Ion, reprezentant al comunei Jijila, în vederea constituirii grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentului pastoral;
 19. Dispoziția nr. 19 din 09.02.2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 16.02.2018;
 20. Dispoziția nr. 20 din 19.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Cadiu Valentina-Daniela;
 21. Dispoziția nr. 21 din 19.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Cadiu Olga-Mădălina;
 22. Dispoziția nr. 22 din 05.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minora Dinu Andreea;
 23. Dispoziția nr. 23 din 19.02.2018 cu privire la modificarea dispoziției nr. 12/31.01.2018;
 24. Dispoziția nr. 24 din 22.02.2018 cu privire la constituirea Comisiei de recepție pentru investiția “Construire dispensar medical, comuna Jijila, sat Garvăn”;
 25. Dispoziția nr. 25 din 26.02.2018 cu privire la numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei Petru Maria;
 26. Dispoziția nr. 26 din 26.02.2018 cu privire la numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a dnei Bejenaru Valerica;
 27. Dispoziția nr. 27 din 27.02.2018 cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform Legii nr. 448/2006, domnului Țăranu Gheorghe;
 28. Dispoziția nr. 28 din 27.02.2018 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a dnei Țăranu Daniela, începând cu 01.03.2018;
 29. Dispoziția nr. 29 din 27.02.2018 cu privire la stabilirea Planului de servicii pentru minorul Caramarin Paraschiv-Marian;
 30. Dispoziția nr. 30 din 27.02.2018 cu privire la acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Adrian;
 31. Dispoziția nr. 31 din 27.02.2018 cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Cloșcă Dumitru;
 32. Dispoziția nr. 32 din 27.02.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Sima Gheorghe;
 33. Dispoziția nr. 33 din 27.02.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Zlate Neculai;
 34. Dispoziția nr. 34 din 27.02.2018 cu privire la recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna Iordache Maria;
 35. Dispoziția nr. 35 din 27.02.2018 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale al dlui Sima Gheorghe;
 36. Dispoziția nr. 36 din 28.02.2018 cu privire la punerea în aplicare a mandatelor de executare dispuse în baza unor sentințe civile sau penale, având ca obiect sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității;
 37. Dispoziția nr. 37 din 06.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată pe data de 06.03.2018;
 38. Dispoziția nr. 38 din 07.03.2018 privind delegarea de atribuții viceprimarului comunei Jijila;
 39. Dispoziția nr. 39 din 15.03.2018 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.03.2018;
 40. Dispoziția nr. 40 din 16.03.2018 cu privire la constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare din data de 16.04.2018;
 41. Dispoziția nr. 41 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Albu Gabriel;
 42. Dispoziția nr. 42 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Caramarin Dumitru;
 43. Dispoziția nr. 43 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dlui Burduf Viorel;
 44. Dispoziția nr. 44 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Puiu Anișoara;
 45. Dispoziția nr. 45 din 21.03.2018 cu privire la modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei dnei Popa Nicoleta;
 46. Dispoziția nr. 46 din 21.03.2018 cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social al dlui Nicula Mihai;