Home / DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Dispoziția nr. 146 din 26 august 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect execuție lucrări aferente proiectului: ,,Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea”

Dispoziția nr. 147 din 27.08.2019 privind convocarea Consiliului local al Comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 02.09.2019

Dispoziția nr. 148 din 30.08.2019 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/ dlui Banea Marioara, cu domiciliul în Jijila. Str. Gloriei, nr 3, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 149 din 30.08.2019 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Jașcu Marioara, cu domiciliul în Jijila, nr 3, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 150 din 30.08.2019 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Duduță Ionel, cu domiciliul în Jijila, Str. Telegraf Nord, nr 57, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 151 din 30.08.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Toader Tudorel, cu domiciliul în Jijila str Telegraf Nord, nr 58, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 152 din 30.08.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Rîcă Florin, cu domiciliul în Jijila str Pescarilor, nr 17, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 153 din 30.08.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Ene Florica, cu domiciliul în Jijila str Principală, nr 202, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 154 din 30.08.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Mihai.

Dispoziția nr. 155 din 30.08.2019 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, dnei/dlui Racheleanu Evantia

Dispoziția nr. 156 din 04.09.2019 privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Chiciuc Nicolas – Laurențiu

Dispoziția nr. 157 din 10.09.2019 privind constituirea Comisie de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect Proiectare și execuție lucrări aferente proiectului: ,,Construire școală nouă sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”

Dispoziția nr. 158 din 17.09.2019 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Deacu Vasile

Dispoziția nr. 159 din 17.09.2019 privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru toată perioada sezonului rece 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020, beneficiarilor Legii 416/2001

Dispoziția nr. 160 din 23.09.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.09.2019

Dispoziția nr. 161 din 29.09.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Rîcă Gheorghe, cu domiciliul în Jijila. Str. Granitului, nr 36, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 162 din 27.09.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Gălățeanu Costel, cu domiciliul în Jijila. Str. Victoriei, nr 44, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 163 din 27.09.2019 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Barangă Vasile, cu domiciliul în Jijila, Str. Apusului, nr 1, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 164 din 27.09.2019 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Geru Aurel, cu domiciliul în Jijila, Str. Gârlișoară, nr 8, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 165 din 27.09.2019 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Țandără Neculai, cu domiciliul în Jijila, Str. Libertății, nr 39, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 166 din 27.09.2019 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, dnei/dlui Geru Năstase.

Dispoziția nr. 167 din 27.09.2019 privind stabilirea locurilor special de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor – Președintelui României

Dispoziția nr. 168 din 27.09.2019 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare din comuna Jijila, județul Tulcea în vederea organizării și desfășurării alegerilor – Președintelui României

Dispoziția nr. 169 din 11.10.2019 privind instituirea curatelei și numirea dnei Sava Anicuța, curator special pentru minora Sava Marioara.

Dispoziția nr. 170 din 11.10.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Obancea Daniela, cu domiciliul în Jijila, str. Speranței, nr 8, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 171 din 11.10.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui Hogea Daniela, cu domiciliul în Garvăn, str. Principală, nr 75, comuna Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 172 din 14.10.2019 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul Pruteanu Paul.

Dispoziția nr. 173 din 14.10.2019 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006 dnei/dlui Spiridon Niculina.

Dispoziția nr. 174 din 14.10.2019 cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006 dnei/dlui Radu Angheluță

Dispozițiile de la nr. 1 la 145 – anul 2019