Home / H.C.L. 2018

H.C.L. 2018

 1. Hotărârea nr. 1 din 08.01.2018 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

 2. Hotărârea nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea documentației pentru licitația ”Contract de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

 3. Hotărârea nr. 3 din 08.01.2018 privind aprobarea de principiu a organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Jijila, pe anul 2018

 4. Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2018 – 2019

 5. Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 cu privire la însușirea documentației tehnice pentru realizarea investiției GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – 6 SĂLI DE GRUPĂ, JIJILA – JUDEȚUL TULCEA și aprobarea Devizului General – Fonduri locale în cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.)

 6. Hotărârea nr. 6 din 08.01.2018 privind aprobarea organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Jijila, pe anul 2018

 7. ……..

 8. Hotărârea nr. 8 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018

 9. Hotărârea nr. 9 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2017

 10. Hotărârea nr. 10 din 06.03.2018 privind desemnarea domnului Deacu Costică – primar al comunei Jijila în calitate de reprezentant legal al Consiliului local al comunei Jijila, în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin și comunelor partenere”

 11. Hotărârea nr. 11 din 06.03.2018 cu privire la avizarea documentației de atribuire privind delegarea ”Serviciului Public de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

 12. Hotărârea nr. 12 din 06.03.2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 65/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.