Home / H.C.L. 2018

H.C.L. 2018

 1. Hotărârea nr. 1 din 08.01.2018 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017

 2. Hotărârea nr. 2 din 08.01.2018 privind aprobarea documentației pentru licitația ”Contract de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

 3. Hotărârea nr. 3 din 08.01.2018 privind aprobarea de principiu a organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Jijila, pe anul 2018

 4. Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2018 – 2019

 5. Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 cu privire la însușirea documentației tehnice pentru realizarea investiției GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL – 6 SĂLI DE GRUPĂ, JIJILA – JUDEȚUL TULCEA și aprobarea Devizului General – Fonduri locale în cadrul Proiectului Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.)

 6. Hotărârea nr. 6 din 08.01.2018 privind aprobarea organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Jijila, pe anul 2018

 7. ……..

 8. Hotărârea nr. 8 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018

 9. Hotărârea nr. 9 din 16.02.2018 cu privire la aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2017

 10. Hotărârea nr. 10 din 06.03.2018 privind desemnarea domnului Deacu Costică – primar al comunei Jijila în calitate de reprezentant legal al Consiliului local al comunei Jijila, în Adunarea Generală a ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile de salubrizare ale orașului Măcin și comunelor partenere”

 11. Hotărârea nr. 11 din 06.03.2018 cu privire la avizarea documentației de atribuire privind delegarea ”Serviciului Public de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la Stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu”

 12. Hotărârea nr. 12 din 06.03.2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 65/19.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

 13. Hotărârea nr. 13 din 27.03.2018 privind modul de utilizare a islazului comunal, proprietatea comunei Jijila, în anul 2018;

 14. Hotărârea nr. 14 din 27.03.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ”BAZEI SPORTIVE DIN COMUNA JIJILA”;

 15. Hotărârea nr. 15 DIN 27.03.2018 privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de debitorii persoane fizice și juridice;

 16. Hotărârea nr. 16 privind modificarea și completarea art. 6 din HCL nr. 20/28.03.2013, prin modificarea și completarea art. 16.5 și art. 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexa la HCL nr. 20/28.03.2013;hcl 16_2018

 17. Hotărârea nr. 17 din 27.04.2018 privind actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției: ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

 18. Hotărârea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea de principiu a înființării Poliției locale a comunei Jijila ca o structură – compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, a Regulamentului de Organizare și funcționare a Poliției locale Jijila, Organigramei, Statului de funcții al Poliției locale Jijila, componența și Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică al comunei Jijila;

  1. Anexe la HCL 18 din 27.04.2018;

 19. Hotărârea nr. 19 din 27.04.2018 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 53/26.09.2017 cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilelor ”Clădire fost sediu C.A.P. Garvăn, ”Clădire fost sediu percepție Jijila” și ”Clădire fost sediul camera agricolă Jijila, județul Tulcea”

 20. Hotărârea nr. 20 din 27.04.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019, indexate cu rata inflației;

  1. Anexa la HCL 20 din 27.04.2018;

 21. Hotărârea nr. 21 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna Jijila;

 22. Hotărârea nr. 22 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul ”Sistematizare și amenajare cimitir II în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”;

 23. Hotărârea nr. 23 din 31.05.2018 privind aprobarea majorării cotizației pentru activitatea de audit realizată prin Acord de cooperare de Filiala Județeană Tulcea a A.C.O.R.

 24. Hotărârea nr. 24 din 31.05.2018 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2018;

 25. Hotărârea nr. 25 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2018;