Home / Dispozitii primar 2016

Dispozitii primar 2016

 1. Dispoziția nr. 1 din 04.01.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 07.01.2016;
 2. Dispoziția nr. 2 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Paraschiv Ionel;
 3. Dispoziția nr. 3 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Chiriac Tudorel;
 4. Dispoziția nr. 4 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Deacu Veta;
 5. Dispoziția nr. 5 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Barangă Vasile;
 6. Dispoziția nr. 6 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Banea Dumitru;
 7. Dispoziția nr. 7 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Dinu Gheorghe;
 8. Dispoziția nr. 8 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Rohozenco Ștefan;
 9. Dispoziția nr. 9 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Nastasiu Valentin;
 10. Dispoziția nr. 10 din 15.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Talpeș Ghiță;
 11. Dispoziția nr. 11 din 20.01.2016 pentru modificarea cuantumului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Duduță Neculai;
 12. Dispoziția nr. 12 din 20.01.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale domnului Petrea Valentin;
 13. Dispoziția nr. 13 din 20.01.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale doamnei Marin Mitrița;
 14. Dispoziția nr. 14 din 20.01.2016 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Sava Dănuț;
 15. Dispoziția nr. 15 din 20.01.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.01.2016;
 16. Dispoziția nr. 16 din 28.01.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gălățeanu Costel;
 17. Dispoziția nr. 17 din 28.01.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Tudorii Vasile;
 18. Dispoziția nr. 18 din 28.01.2016 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Nadoleanu Alexandra;
 19. Dispoziția nr. 19 din 28.01.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Caramarin Vasilica;
 20. Dispoziția nr. 20 din 28.01.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Drăgoi Nicolae;
 21. Dispoziția nr. 21 din 28.01.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Mocanu Gheorghe;
 22. Dispoziția nr. 22 din 28.01.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată pe data de 28.01.2016;
 23. Dispoziția nr. 23 din 28.01.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, domnului Cadiu Stavăr;
 24. Dispoziția nr. 24 din 28.01.2016 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a d-lui Cadiu Stavăr, începând cu data de 01.02.2016;
 25. Dispoziția nr. 25 din 28.01.2016 privind aprobarea și atribuirea plajei de numerotare pentru chitanțele eliberate în sistem electronic contribuabililor, persoane fizice și juridice, de către Compartimentul taxe și impozite;
 26. Dispoziția nr. 26 din 28.01.2016 privind numirea doamnei Sima Nicoleta consilier de etică și pentru monitorizarea respectării normelor de conduită;
 27. Dispoziția nr. 27 din 15.02.2016 cu privire la desemnarea doamnei Pîrjă Varvara, curator special pentru minorii Pîrjă Andrei și Pîrjă Georgiana, pentru a-i reprezenta, respectiv a-i asista la perfecționarea unui contract de partaj voluntar la Biroul Notarial Dincă Gabriela;
 28. Dispoziția nr. 28 din 16.02.2016 privind delegarea unor atribuții personalului de specialitate al primarului și luarea unor măsuri organizatorice;
 29. Dispoziția nr. 29 din 16.02.2016 cu privire la promovarea în funcția de asistent medical principal PL, comunitar și stabilirea salariului de bază doamnei Necula Janina-Elena;
 30. Dispoziția nr. 30 din 23.02.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.02.2016;
 31. Dispoziția nr. 31 din 23.02.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Mihai Tudorel;
 32. Dispoziția nr. 32 din 29.02.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Iutele Niculina;
 33. Dispoziția nr. 33 din 29.02.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Dascălu Nastasia;
 34. Dispoziția nr. 34 din 29.02.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Duduță Ionel;
 35. Dispoziția nr. 35 din 29.02.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri d-nei Dascălu Nastasia;
 36. Dispoziția nr. 36 din 29.02.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 37. Dispoziția nr. 37 din 29.02.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Geru Vasile;
 38. Dispoziția nr. 38 din 29.02.2016 privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Popescu Nicolae;
 39. Dispoziția nr. 39 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Sima Stelică;
 40. Dispoziția nr. 40 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Cloșcă Dumitru;
 41. Dispoziția nr. 41 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Cucu Fănica;
 42. Dispoziția nr. 42 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Deacu Vasile;
 43. Dispoziția nr. 43 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Cimpoae Eugen;
 44. Dispoziția nr. 44 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Malacu Costel;
 45. Dispoziția nr. 45 din 29.02.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne – Tușcă Florică;
 46. Dispoziția nr. 46 din 29.02.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap – Vasile Gheorghe și recuperarea debitului aferent;
 47. Dispoziția nr. 47 din 29.02.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap – Dibu Floarea și recuperarea debitului aferent;
 48. Dispoziția nr. 48 din 29.02.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap – Ene Mitică și recuperarea debitului aferent;
 49. Dispoziția nr. 49 din 29.02.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației lunare pentru persoana cu handicap – Caramarin Ioana și recuperarea debitului aferent;
 50. Dispoziția nr. 50 din 29.02.2016 cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Duduță Violeta având funcția publică de inspector grad profesional asistent, clasa 34, gradația 3, din cadrul compartimentului impozite și taxe;
 51. Dispoziția nr. 51 din 07.03.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 10.03.2016;
 52. Dispoziția nr. 52 din 07.03.2016 cu privire la delegarea de atribuții viceprimarului comunei Jijila pe perioada efectuării concediului de odihnă de către primarul comunei Jijila;
 53. Dispoziția nr. 53 din 11.03.2016 privind numirea doamnei Toader Angelica responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcțiilor aflate în administrarea comunei Jijila;
 54. Dispoziția nr. 54 din 21.03.2016 privind reintegrarea domnului Petcu Ion în funcția de referent I A și plata drepturilor salariale de care a fost lipsit de la data desfacerii contractului de muncă 28.03.2014 – până în prezent;
 55. Dispoziția nr. 55 din 21.03.2016 privind delegarea unor atribuții doamnei Hagighiol Gabriela pe perioada efectuării concediului de odihnă, de către domnul Enache Viorel – consilier în cadrul compartimentului resurse umane;
 56. Dispoziția nr. 56 din 21.03.2016 privind acordarea dreptului la locația de susținere a familiei d-lui Cloșcă Dumitru;
 57. Dispoziția nr. 57 din 21.03.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Dascălu Aurel;
 58. Dispoziția nr. 58 din 21.03.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Olteanu Ștefania Ionela;
 59. Dispoziția nr. 59 din 23.03.2016 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Barangă Vasile;
 60. Dispoziția nr. 60 din 23.03.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară, pe data de 29.03.2016;
 61. Dispoziția nr. 61 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Banea Nicoleta începând cu data de 01.12.2015;
 62. Dispoziția nr. 62 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Chiriac Anișoara începând cu data de 01.12.2015;
 63. Dispoziția nr. 63 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Sima Nicoleta începând cu data de 01.12.2015;
 64. Dispoziția nr. 64 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Dascălu Ionica începând cu data de 01.12.2015;
 65. Dispoziția nr. 65 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Drăghici Anicuța începând cu data de 01.12.2015;
 66. Dispoziția nr. 66 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Dudu Gherghina începând cu data de 01.12.2015;
 67. Dispoziția nr. 67 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Dulgheru Verginica începând cu data de 01.12.2015;
 68. Dispoziția nr. 68 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Geru Tudorița începând cu data de 01.12.2015;
 69. Dispoziția nr. 69 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Hogea Ioana începând cu data de 01.12.2015;
 70. Dispoziția nr. 70 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Hogea Polixenia începând cu data de 01.12.2015;
 71. Dispoziția nr. 71 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Iordache Aurica începând cu data de 01.12.2015;
 72. Dispoziția nr. 72 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Iorga Ileana începând cu data de 01.12.2015;
 73. Dispoziția nr. 73 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Marin Vasilica începând cu data de 01.12.2015;
 74. Dispoziția nr. 74 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Mihai Petrica începând cu data de 01.12.2015;
 75. Dispoziția nr. 75 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Moroianu Elena începând cu data de 01.12.2015;
 76. Dispoziția nr. 76 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, domnului Pruteanu Nicolae începând cu data de 01.12.2015;
 77. Dispoziția nr. 77 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Sandu Fănica începând cu data de 01.12.2015;
 78. Dispoziția nr. 78 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Ursuleanu Sofia-Anișoara începând cu data de 01.12.2015;
 79. Dispoziția nr. 79 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Tacea Valerica începând cu data de 01.12.2015;
 80. Dispoziția nr. 80 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Retea Iuliana începând cu data de 01.12.2015;
 81. Dispoziția nr. 81 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Caramarin Fănica începând cu data de 01.12.2015;
 82. Dispoziția nr. 82 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Toader Didina începând cu data de 01.12.2015;
 83. Dispoziția nr. 83 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Vasile Nicoleta începând cu data de 01.12.2015;
 84. Dispoziția nr. 84 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Bărbieru Didina începând cu data de 01.12.2015;
 85. Dispoziția nr. 85 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Banea Marioara începând cu data de 01.12.2015;
 86. Dispoziția nr. 86 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Staicu Dumitra-Nicoleta începând cu data de 01.12.2015;
 87. Dispoziția nr. 87 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, doamnei Sava Lenuța începând cu data de 01.12.2015;
 88. Dispoziția nr. 88 din 23.03.2016 cu privire la majorarea salarială în procent de 25%, domnului Cadiu Stavăr începând cu data de 01.12.2015;
 89. Dispoziția nr. 89 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Sava Violeta începând cu data de 01.12.2015;
 90. Dispoziția nr. 90 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Banea Radu începând cu data de 01.12.2015;
 91. Dispoziția nr. 91 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Rîcă Elena începând cu data de 01.12.2015;
 92. Dispoziția nr. 92 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Greceanu Ionel începând cu data de 01.12.2015;
 93. Dispoziția nr. 93 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Paraschiv Elena începând cu data de 01.12.2015;
 94. Dispoziția nr. 94 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Țăranu Gherghina începând cu data de 01.12.2015;
 95. Dispoziția nr. 95 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Enache Constantin începând cu data de 01.12.2015;
 96. Dispoziția nr. 96 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Stoica Eugen începând cu data de 01.12.2015;
 97. Dispoziția nr. 97 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Ion Gheorghe începând cu data de 01.12.2015;
 98. Dispoziția nr. 98 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Dudu Paraschiva începând cu data de 01.12.2015;
 99. Dispoziția nr. 99 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Geru Magdalena începând cu data de 01.12.2015;
 100. Dispoziția nr. 100 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Radu Elisabeta începând cu data de 01.12.2015;
 101. Dispoziția nr. 101 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Sterea Ioana începând cu data de 01.12.2015;
 102. Dispoziția nr. 102 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Banea Ionica începând cu data de 01.12.2015;
 103. Dispoziția nr. 103 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Banea Ion începând cu data de 01.12.2015;
 104. Dispoziția nr. 104 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Sterea Ion începând cu data de 01.12.2015;
 105. Dispoziția nr. 105 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Adămache Gheorghiță începând cu data de 01.12.2015;
 106. Dispoziția nr. 106 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Geru Vasilica începând cu data de 01.12.2015;
 107. Dispoziția nr. 107 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Berechet Anișoara începând cu data de 01.12.2015;
 108. Dispoziția nr. 108 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Sima Maria începând cu data de 01.12.2015;
 109. Dispoziția nr. 109 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Chirnoagă Căruleț începând cu data de 01.12.2015;
 110. Dispoziția nr. 110 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Tacea Gheorghe începând cu data de 01.12.2015;
 111. Dispoziția nr. 111 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Duduță Ion începând cu data de 01.12.2015;
 112. Dispoziția nr. 112 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Avram Ion începând cu data de 01.12.2015;
 113. Dispoziția nr. 113 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Dascălu Nicolae începând cu data de 01.12.2015;
 114. Dispoziția nr. 114 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Geru Mihaela începând cu data de 01.12.2015;
 115. Dispoziția nr. 115 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Ene Gheorghe începând cu data de 01.12.2015;
 116. Dispoziția nr. 116 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Iutele Niculina începând cu data de 01.12.2015;
 117. Dispoziția nr. 117 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Sterea Călina-Maria începând cu data de 01.12.2015;
 118. Dispoziția nr. 118 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Dorobanțu Vasilica începând cu data de 01.12.2015;
 119. Dispoziția nr. 119 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, domnului Duduță Gheorghe începând cu data de 01.12.2015;
 120. Dispoziția nr. 120 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Banea Elena începând cu data de 01.12.2015;
 121. Dispoziția nr. 121 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Mocanu Elena începând cu data de 01.12.2015;
 122. Dispoziția nr. 122 din 23.03.2016 cu privire la majorarea îndemnizației de însoțitor în procent de 25%, doamnei Duduță Vasilica începând cu data de 01.12.2015;
 123. Dispoziția nr. 123 din 29.03.2016 privind stabilirea salariului de bază domnului Petcu Ion începând cu data de 23.03.2016 și acordarea drepturilor salariale de care a fost lipsit în perioada 28.03.2014 – 22.03.2016;
 124. Dispoziția nr. 124 din 31.03.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Acriș Tasica;
 125. Dispoziția nr. 125 din 31.03.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Petcu Marița;
 126. Dispoziția nr. 126 din 31.03.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Nadoleanu Costel;
 127. Dispoziția nr. 127 din 31.03.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-nei Murgoci Liliana;
 128. Dispoziția nr. 128 din 31.03.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-nei Chiriac Titina;
 129. Dispoziția nr. 129 din 31.03.2016 privind suspendarea plății la alocația pentru susținerea familiei – Paraschiv Ionel;
 130. Dispoziția nr. 130 din 31.03.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Sterea Călina-Maria;
 131. Dispoziția nr. 131 din 15.04.2016 privind respingerea cererii de rectificare a actului de naștere nr. 11/1945 privind pe numitul Rîcă Ghiorghe;
 132. Dispoziția nr. 132 din 15.04.2016 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 27 Jijila;
 133. Dispoziția nr. 133 din 20.04.2016 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia domnului Mămăligă Nicu, sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 134. Dispoziția nr. 134 din 22.04.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei doamnei Rață Rodica, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 135. Dispoziția nr. 135 din 22.04.2016 cu privire la suspendarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Retea Iuliana;
 136. Dispoziția nr. 136 din 22.04.2016 cu privire la suspendarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Paraschiv Elena;
 137. Dispoziția nr. 137 din 22.04.2016 cu privire la suspendarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Mocanu Elena;
 138. Dispoziția nr. 138 din 25.04.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, doamnei Cadiu Tudora;
 139. Dispoziția nr. 139 din 27.04.2016 privind stabilirea locurilor unde este interzisă organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 140. Dispoziția nr. 140 din 29.04.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social doamnei Nadoleanu Alexandra cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 141. Dispoziția nr. 141 din 29.04.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei doamnei Cucu Fănica, cu domiciliul în Jijila, jud. Tulcea;
 142. Dispoziția nr. nr. 142 din 29.04.2016 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare din comuna Jijila, precum și a numărului circumscripției electorale Jijila, în vederea desfășurării alegerilor locale din 5 iunie 2016;
 143. Dispoziția nr. 143 din 29.04.2016 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale din 5 iunie 2016;
 144. Dispoziția nr. 144 din 24.05.2016 cu privire la încetarea cauzei suspendării contractului individual de muncă încheiat cu doamna Retea Iuliana;
 145. Dispoziția nr. 145 din 24.05.2016 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Țandără Mioara, începând cu data de 09.05.2016;
 146. Dispoziția nr. 146 din 01.05.2016 cu privire la suspendarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Dascălu Nicolae;
 147. Dispoziția nr. 147 din 27.05.2016 privind modificarea cuantumului la alocația de susținere a familiei domnului Burduf Viorel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 148. Dispoziția nr. 148 din 27.05.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Banea Petrică cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 149. Dispoziția nr. 149 din 27.05.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Mihai Nicolae Sorin, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 150. Dispoziția nr. 150 din 28.05.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Enache Constantin;
 151. Dispoziția nr. 151 din 30.05.2016 cu privire la încetarea cauzei suspendării îndemnizației de handicap domnului Dascălu Nicolae;
 152. Dispoziția nr. 152 din 13.06.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Petcu Gherghina;
 153. Dispoziția nr. 153 din 13.06.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Geru Trandafir;
 154. Dispoziția nr. 154 din 13.06.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei doamnei Mihai Maria Crina;
 155. Dispoziția nr. 155 din 13.06.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, doamnei Banea Elena;
 156. Dispoziția nr. 156 din 23.06.2016 cu privire la încetarea raportului de muncă încheiat cu domnul Nicoară Dumitru;
 157. Dispoziția nr. 157 din 23.06.2016 cu privire la încadrarea în funcția de primar a domnului Deacu Costică și stabilirea salariului de bază începând cu data de 23.06.2016;
 158. Dispoziția nr. 158 din 23.06.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.06.2016;
 159. Dispoziția nr. 159 din 23.06.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap doamnei Sterea Călina Maria;
 160. Dispoziția nr. 160 din 28.06.2016 cu privire la încetarea raportului de muncă încheiat cu domnul Alecu Sorin;
 161. Dispoziția nr. 161 din 28.06.2016 cu privire la încadrarea în funcția de viceprimar a domnului Racheleanu Ionel și stabilirea salariului de bază începând cu data de 28.06.2016;
 162. Dispoziția nr. 162 din 30.06.2016 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul Țandără Mioara;
 163. Dispoziția nr. 163 din 30.06.2016 privind încetarea dreptului la alocația des susținere a familiei domnului Țandără Nicolae Cristian cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 164. Dispoziția nr. 164 din 30.06.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Mirică Tudorel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. tulcea;
 165. Dispoziția nr. 165 din 30.06.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Chiriac Tudorel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 166. Dispoziția nr. 166 din 30.06.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Mihai Tudorel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 167. Dispoziția nr. 167 din 30.06.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Tușcă Florin, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 168. Dispoziția nr. 168 din 30.06.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Nadoleanu Alexandra, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 169. Dispoziția nr. 169 din 30.06.2016 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Dinu Gheorghe;
 170. Dispoziția nr. 170 din 30.06.2016 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Retia Ionel cu domiciliul în Jijila, jud. Tulcea;
 171. Dispoziția nr. 171 din 30.06.2016 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Mihai Necula, cu domiciliul în Jijila, jud. Tulcea;
 172. Dispoziția nr. 172 din 30.06.2016 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Țandără Gherghina, cu domiciliul în Jijila, jud. Tulcea;
 173. Dispoziția nr. 173 din 30.06.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Gălățeanu Costel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 174. Dispoziția nr. 174 din 30.06.2016 cu privire la delegarea unor atribuții ale primarului, viceprimarului comunei Jijila, jud. Tulcea;
 175. Dispoziția nr. 175 din 30.06.2016 cu privire la modificarea dispoziției nr. 122/31.03.2014 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor investiției ”Împădurirea terenurilor degradate Dealul Monumentului, comuna Jijila, județul Tulcea;
 176. Dispoziția nr. 176 din 30.06.2016 privind reorganizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Jijila, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acestora;
 177. Dispoziția nr. 177 din 30.06.2016 cu privire la desemnarea șefului SVSU – Toader Angelica, să îndeplinească funcția de agent de inundații la nivelul U.A.T. Jijila;
 178. Dispoziția nr. 178 din 18.07.2016 privind desemnarea dirigintelui de șantier pentru executarea lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”
 179. Dispoziția nr. 179 din 20.07.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 26.07.2016;
 180. Dispoziția nr. 180 din 21.07.2016 privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei Jijila personalului din aparatul de specialitate.
 181. Dispoziția nr. 181 din 22.07.2016 cu privire la stabilirea componenței Comitetului de securitate și sănătate în muncă;
 182. Dispoziția nr. 182 din 21.07.2016 privind modificarea Dispoziției nr. 365/27.11.2015 cu privire la constituirea comisiei de organizare a prevenirii pierderilor cauzate de fenomene meteorologice periculoase și de alți factori vătămători;
 183. Dispoziția nr. 183 din 21.07.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Râcă Elena;
 184. Dispoziția nr. 184 din 21.07.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, doamnei Sandu Ioana;
 185. Dispoziția nr. 185 din 21.07.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, domnului Tronaru Georgică;
 186. Dispoziția nr. 186 din 21.07.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor acordată conform Legii 448/2006, domnului Adămachi Gheorghiță;
 187. Dispoziția nr. 187 din 21.07.2016 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a domnului Adămachi Gheorghiță, începând cu data de 01.08.2016;
 188. Dispoziția nr. 188 din 21.07.2016 cu privire la delegarea domnului Enache Viorel să exercite atribuțiile secretarului comunei Jijila, pe perioada efectuării concediului de odihnă de către domnul Acriș Dumitru;
 189. Dispoziția nr. 189 din 21.07.2016 cu privire la delegarea domnului Enache Viorel să exercite atribuțiile se serviciu ale doamnei Zaharia Ștefana, pe perioada efectuării concediului de odihnă;
 190. Dispoziția nr. 190 din 21.07.2016 privind delegarea doamnei Sima Nicoleta să exercite atribuțiile de serviciu ale domnișoarei Deacu Alexandrina, pe perioada efectuării concediului de odihnă;
  1. Dispoziția nr. 190/1 din 27.07.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință extraordinară pe data de 01.08.2016;
 191. Dispoziția nr. 191 din 27.07.2016 privind delegarea domnișoarei Dorobanțu Angelica să exercite atribuțiile de serviciu ale doamnei Vasile Marioara, pe perioada efectuării concediului de odihnă;
  1. Dispoziția nr. 191/1 din 29.07.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei doamnei Cucu Fănica, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 192. Dispoziția nr. 192 din 29.07.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Jașcu Iordan, cu domiciliul în sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea;
 193. Dispoziția nr. 193 din 29.07.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei doamnei Rață Rodica, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 194. Dispoziția nr. 194 din 29.07.2016 privind neacordarea dreptului la alocația de susținere a familiei domnului Dumitru Ion, cu domiciliul în sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea;
 195. Dispoziția nr. 195 din 29.07.2016 privind neacordarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Dumitru Ion, cu domiciliul în sat Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea;
 196. Dispoziția nr. 196 din 29.07.2016 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Retia Ionel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 197. Dispoziția nr. 197 din 29.07.2016 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Țandără Gherghina, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 198. Dispoziția nr. 198 din 29.07.2016 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Nicula Mihai, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 199. Dispoziția nr. 199 din 29.07.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Toader Maria, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 200. Dispoziția nr. 200 din 03.08.2016 cu privire la aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Plan Urbanistic Zonal – ”CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ ȘI ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE PERFORMANTE”
 201. Dispoziția nr. 201 din 17.08.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 23.08.2016;
 202. Dispoziția nr. 202 din 17.08.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Manolache Geta;
 203. Dispoziția nr. 203 din 17.08.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap domnului Acriș M. Dumitru;
 204. Dispoziția nr. 204 din 24.08.2016 privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în clase și grade profesionale a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 205. Dispoziția nr. 205 din 29.08.2016 privind întocmirea listei suplimentare cu persoanele ce primesc ajutoare alimentare în baza Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;
 206. Dispoziția nr. 206 din 30.08.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei Geru Mihaela;
 207. Dispoziția nr. 207 din 30.08.2016 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază a doamnei Geru Mihaela, începând cu data de 01.09.2016;
 208. Dispoziția nr. 208 din 31.08.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 447/2006, domnului Duduță Gheorghe;
 209. Dispoziția nr. 209 din 31.08.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Ene Florica, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 210. Dispoziția nr. 210 din 31.08.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Pilaf Daniela, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 211. Dispoziția nr. 211 din 31.08.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Popa Nicoleta, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 212. Dispoziția nr. 212 din 31.08.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Florin, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 213. Dispoziția nr. 213 din 31.08.2016 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gălățeanu Costel, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 214. Dispoziția nr. 214 din 31.08.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Popescu Elena, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 215. Dispoziția nr. 215 din 31.08.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Dăuceanu Valerică, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 216. Dispoziția nr. 216 din 31.08.2016 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Geru Vasile, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 217. Dispoziția nr. 217 din 31.08.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG), d-lui Toader Steria, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 218. Dispoziția nr. 218 din 31.08.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG), d-lui Sandu Sandu, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 219. Dispoziția nr. 219 din 31.08.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG), d-lui Geru Trandafir, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 220. Dispoziția nr. 220 din 31.08.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Geru Dumitru;
 221. Dispoziția nr. 221 din 31.08.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Greceanu Ionel;
 222. Dispoziția nr. 222 din 31.08.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap d-nei Deacu Serena-Steliana;
 223. Dispoziția nr. 223 din 02.09.2016 cu privire la recuperarea debitului reprezentând îndemnizației de handicap încasată necuvenit, de către domnul Duduță Gheorghe;
 224. Dispoziția nr. 224 din 02.09.2016 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, domnului Cloșcă Dumitru;
 225. Dispoziția nr. 225 din 07.09.2016 cu privire la numirea domnului Crăciun Neculai, curator special pentru minorul Toader Ionel-Cristian, pentru a-l reprezenta la dezbaterea moștenirii, pentru a semna actul de lichidare, precum și pentru a-i administra drepturile, la Biroul Individual Notarial Dincă Gabriela;
 226. Dispoziția nr. 226 din 07.09.2016 cu privire la stabilirea salariului de bază doamnei Geru Stela, începând cu data de 01.08.2016;
 227. Dispoziția nr. 227 din 07.09.2016 cu privire la stabilirea salariului de bază doamnei Necula Janina – Elena, începând cu data de 01.08.2016;
 228. Dispoziția nr. 228 din 09.09.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Vătui Radu, cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 229. Dispoziția nr. 229 din 13.09.2016 cu privire la gradații și clase corespunzătoare tranșei de vechime;
 230. Dispoziția nr. 230 din13.09.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade / trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 231. Dispoziția nr. 231 din 13.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului Comunei Jijila;
 232. Dispoziția nr. 232 din 13.09.2016 privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de contestații pentru promovare în grade / trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 233. Dispoziția nr. 233 din 20.09.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.09.2016;
 234. Dispoziția nr. 234 din 20.09.2016 privind anularea procedurii de achiziție publică Cerere de oferte / procedură simplificată având ca obiect atribuirea contractului de lucrări: ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea; Cod CPV – 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev.2) Procedură publicată în SEAP prin anunțul de participare simplificat nr. 391973/14.09.2016;
 235. Dispoziția nr. 235 din 27.09.2016 privind delegarea atribuțiilor cu privire la amenajarea teritoriului și urbanismului doamnei Hagighiol Gabriela;
 236. Dispoziția nr. 236 din 28.09.2016 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Paraschiv Elena;
 237. Dispoziția nr. 237 din 28.09.2016 privind avansarea în grad profesional din funcția publică de execuție consilier, grad profesional asistent clasa 39, gradația 3, în consilier, grad profesional principal clasa 42, gradația 3, în cadrul compartimentului secretariat;
 238. Dispoziția nr. 238 din 28.09.2016 privind avansarea în grad profesional din funcția contractuală de execuție bibliotecar, grad II, clasa 57, gradația 5, în bibliotecar, grad I, clasa 62, gradația 5, în cadrul compartimentului bibliotecă;
 239. Dispoziția nr. 239 din 30.09.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Nadoleanu Aurelia, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 240. Dispoziția nr. 240 din privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Sima Gina, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 241. Dispoziția nr. 241 din privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Mihai Maria Crina, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 242. Dispoziția nr. 242 din privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Istrate Vanghele, cu domiciliul în loc. Jijila, sat Garvăn, județul Tulcea;
 243. Dispoziția nr. 243 din privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Paraschiv Ionel, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 244. Dispoziția nr. 244 din privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Mirică Tudorel, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 245. Dispoziția nr. 245 din 30.09.2016 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei d-nei Rață Rodica, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 246. Dispoziția nr. 246 din 30.09.2016 privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia d-lui Barangă Vasile, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 247. Dispoziția nr. 247 din 30.09.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Radu Angela cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 248. Dispoziția nr. 248 din 30.09.2016 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Dinu Gheorghe cu domiciliul în loc. Jijila, jud. Tulcea;
 249. Dispoziția nr. 249 din 30.09.2016 privind acordarea dreptului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017 beneficiarilor Legii 416/2001;
 250. Dispoziţia nr. 250 03.10.2016 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul/doamna Sandu Fănica;
 251. Dispoziţia nr. 251 din 11.10.2016 cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE GARAJ PENTRU DOUĂ AUTOTURISME’’ ;
 252. Dispoziţia nr. 252 din 12.10.2016 cu privire la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 02.10.2016;
 253. Dispoziţia nr. 253 din 12.10.2016 cu privire la stabilirea şi acordarea îndemnizaţiei de handicap, doamnei/domnului Mâţă Gheorghe;
 254. Dispoziţia nr. 254 din 12.10.2016 cu privire la stabilirea îndemnizaţiei de handicap, doamnei/domnului Sarău Anica;
 255. Dispoziţia nr. 255 din 12.10.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei/dlui Zlate Neculai;
 256. Dispoziţia nr. 256 din 14.10.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Banea Elena;
 257. Dispoziţia nr. 257 din 14.10.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Sandu Fănica;
 258. Dispoziţia nr. 258 din 20.10.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, judeţul Tulcea în şedinţă ordinară pe data de 31.10.2016;
 259. Dispoziţia nr. 259 din 20.10.2016 cu privire la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 10.11.2016;
 260. Dispoziţia nr. 260 din 24.10.2016 privind acordarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei. Adam Olimpia Ioana;
 261. Dispoziţia nr. 261 din 24.10.2016 privind acordarea dreptului la alocaţia de susţinerea a familiei dnei. Enache Mirela;
 262. Dispoziţia nr. 262 din 24.10.2016 privind acordarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Chirnoagă Săndel;
 263. Dispoziţia nr. 263 din 24.10.2016 privind acordarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Sarău Iordan;
 264. Dispoziţia nr. 264 din 24.10.2016 privind acordarea dreptului la alocația de susţinere a familiei dnei/dlui Mangîr Sava;
 265. Dispoziţia nr. 265 din 24.10.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susţinere a familiei dnei/dlui Hogea Marcel;
 266. Dispoziţia nr. 266 din 24.10.2016 privind încetarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Banea Nicolae;
 267. Dispoziţia nr. 267 din 24.10.2016 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit cu titlu de drept la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale dlui. Chiriac Ionel;
 268. Dispoziţia nr. 268 din 24.10.2016 privind modificarea dreptului la ajutor social dnei/dlui Banea Dumitru;
 269. Dispoziţia nr. 269 din 24.10.2016 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul/doamna Dudu Gherghina;
 270. Dispoziţia nr. 270 din 24.10.2016 cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Sava Violeta;
 271. Dispoziţia nr. 271 din 24.10.2016 cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază a domnului/doamnei Sava Violeta, începând cu 01.11.2016;
 272. Dispoziţia nr. 272 din 24.10.2016 cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază a domnului/doamnei Ariton Ioana, începând cu 01.11.2016;
 273. Dispoziţia nr. 273 din 24.10.2016 cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, doamnei/domnului Matcaş Traian;
 274. Dispoziţia nr. 274 din 28.10.2016 cu privire la constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare din data de 17.11.2016;
 275. Dispoziţia nr. 275 din 31.10.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale;
 276. Dispoziţia nr. 276 din 31.10.2016 pentru acordarea dreptului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
 277. Dispoziţia nr. 277 din 31.10.2016 privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, în luna octombrie 2016, pentru perioada sezonului rece, beneficiarilor Legii 416/2001;
 278. Dispoziţia nr. 278 din 31.10.2016 privind modificarea dreptului la ajutorul social dnei/dlui Retea Ionel;
 279. Dispoziţia nr. 279 din 31.10.2016 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale dnei/dlui Cîmpeneanu Zamfira;
 280. Dispoziţia nr. 280 din 31.10.2016 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale dnei/dlui Greceanu Vasile;
 281. Dispoziţia nr. 281 din 31.10.2016 privind acordarea dreptului la stimulentul educaţional pentru familia dnei/dlui Nadoleanu Lenuţa Claudia;
 282. Dispoziţia nr. 282 din 03.11.2016 cu privire la modificarea Dispoziţiei nr. 252/12.10.2016;
 283. Dispoziţia nr. 283 din 31.10.2016 cu privire la delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, viceprimarului comunei Jijila şi unor angajaţi din aparatul propriu de specialitate al primarului;
 284. Dispoziţia nr. 284 din 01.11.2016 cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Tacea Gheorghe;
 285. Dispoziţia nr. 285 din 09.11.2016 privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din comuna Jijila, în vederea desfăşurării alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2016;
 286. Dispoziţia nr. 286 din 09.11.2016 privind stabilirea locurilor de afişaj electoral pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2016;
 287. Dispoziţia nr. 287 din 15.11.2016 privind numirea în funcţia publică de execuţie a doamnei Duduţă Violeta;
 288. Dispoziţia nr. 288 din 15.11.2016 privind numirea în funcţia publică de execuţie a doamnei Mihai Ina-Gabriela;
 289. Dispoziţia nr. 289 din 15.11.2016 privind numirea în funcţia publică de execuţie a doamnei Rîcă Rodica:
 290. Dispoziţia nr. 290 din 15.11.2016 privind numirea în funcţia publică de execuţie a doamnei Drăgoiu Dumitra;
 291. Dispoziţia nr. 291 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale domnului Ion Vasile;
 292. Dispoziţia nr. 292 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale domnului raţă Muşat;
 293. Dispoziţia nr. 293 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale domnului Petre Nicolae;
 294. Dispoziţia nr. 294 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale domnului Neacşu Gicu;
 295. Dispoziţia nr. 295 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale domnului Burduf Viorel;
 296. Dispoziţia nr. 296 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale domnului Burduf Dumitru Cristian;
 297. Dispoziţia nr. 297 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Ion Constantin;
 298. Dispoziţia nr. 298 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Negrea Gheorghe;
 299. Dispoziţia nr. 299 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Ţăranu Steriana;
 300. Dispoziţia nr. 300 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Geru Ioana;
 301. Dispoziţia nr. 301 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Barangă Floarea;
 302. Dispoziţia nr. 302 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Sava Vasile;
 303. Dispoziţia nr. 303 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Istrate Vanghele;
 304. Dispoziţia nr. 304 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Cloşcă Dumitru;
 305. Dispoziţia nr. 305 din 18.11.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Matcaş Marin;
 306. Dispoziţia nr. 306 din 18.11.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Bolocan Ionel;
 307. Dispoziţia nr. 307 din 18.11.2016 cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Acriş Dumitru;
 308. Dispoziţia nr. 308 din 22.11.2016 privind numirea în funcţie publică de execuţie a doamnei Geru Nataşa;
 309. Dispoziţia nr. 309 din 22.11.2016 privind numirea în funcţie publică de execuţie a doamnei Dorobanţu Angelica;
 310. Dispoziţia nr. 310 din 22.11.2016 cu privire la modificarea raportului de serviciu, prin transfer, cu doamna Zaharia Ştefana;
 311. Dispoziţia nr. 311 din 22.11.2016 cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază a domnului/doamnei Duduţă Ecaterina, începând cu data de 01.12.2016;
 312. Dispoziţia nr. 312 din 22.11.2016 cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, doamnei/domnului Milea Ion;
 313. Dispoziţia nr. 313 din 22.11.2016 privind modificarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Sima Stelică, cu domiciliul în Jijila, str. Libertăţii, nr. 11;
 314. Dispoziţia nr. 314 din 22.11.2016 privind reluarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Istrate Vanghele, sat, Garvăn, com. Jijila;
 315. Dispoziţia nr. 315 din 22.11.2016 privind suspendarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Barangă Diacu;
 316. Dispoziţia nr. 316 din 22.11.2016 privind constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, în vederea organizării şi desfăşurării concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant, contractual bugetar: administrator public;
 317. Dispoziţia nr. 317 din 25.11.2016 privind modificarea dreptului la alocaţia de susţinere a familiei dnei/dlui Ţăranu Valentina, cu domiciliul în Jijila, str. Concordiei, nr. 10;
 318. Dispoziţia nr. 318 din 25.11.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale a dlui Ţăranu Cristian;
 319. Dispoziţia nr. 319 din 25.11.2016 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor existente în patrimoniul comunei Jijila pe anul 2016 şi a unităţilor bugetare a căror bunuri sunt supuse inventarierii în aceleaşi condiţii ca cele aparţinând comunei;
 320. Dispoziția nr. 320 din 28.11.2016 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
 321. Dispoziția nr. 321 din 28.11.2016 privind desemnarea persoanelor responsabile în procesul de implementare și monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016 – 2020 la nivelul unității administrativ teritoriale Comuna Jijila, județul Tulcea;
 322. Dispoziția nr. 322 din 28.11.2016 privind delegarea doamnei Geru Natașa să exercite toate atribuțiile postului referent clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului impozite și taxe, ca urmare a vacantării acestuia prin transfer în interes de serviciu a titularului postului – Zaharia Ștefana;
 323. Dispoziția nr. 323 din 28.11.2016 cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire Plan Urbanistic Zonal – ”Construire silozuri depozitare cereale 2×1000 tone”;
 324. Dispoziția nr. 324 din 07.12.2016 privind rectificarea actului de căsătorie nr. 19/7.09.1978 privind pe Constantin Ionică și Sandu Lucica;
 325. Dispoziția nr. 325 din 14.12.2016 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 19.12.2016;
 326. Dispoziția nr. 326 din 19.12.2016 privind desemnarea managerului pentru operațiuni de transport rutier de persoane;
 327. Dispoziția nr. 327 din 20.12.2016 pentru acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru patru luni din perioada sezonului rece: 1 decembrie 2016 – 31 martie 2017, beneficiarilor Legii 416/2001;
 328. Dispoziția nr. 328 din 20.12.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-nei Petre Nela, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 329. Dispoziția nr. 329 din 20.12.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Tudorii Ion, cu domiciliul în loc. Jijila, județul Tulcea;
 330. Dispoziția nr. 330 din 20.12.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Andrei Florica;
 331. Dispoziția nr. 331 din 20.12.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei Stoian Iordana;
 332. Dispoziția nr. 332 din 20.12.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Țandără Băluță;
 333. Dispoziția nr. 333 din 20.12.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Caramarin Constantin;
 334. Dispoziția nr. 334 din 20.12.2016 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri domnului Deacu Vasile;
 335. Dispoziția nr. 335 din 27.12.2016 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Cadiu Petruș;
 336. Dispoziția nr. 336 din 29.12.2016 privind numirea domnișoarei Deacu Alexandrina în funcția de administrator public al comunei Jijila;
 337. Dispoziția nr. 337 din 30.12.2016 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 338. Dispoziția nr. 338 din 30.12.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Țandără Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 339. Dispoziția nr. 339 din 30.12.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Paraschiv Ionel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 340. Dispoziția nr. 340 din 30.12.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Rîcă Aurel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 341. Dispoziția nr. 341 din 30.12.2016 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Zlate Neculai, cu domiciliul în satul Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 342. Dispoziția nr. 342 din 30.12.2016 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Țandără Neculai, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 343. Dispoziția nr. 343 din 30.12.2016 privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru 3 luni din perioada sezonului rece:1 ianuarie 2017 – 31 martie 2017, beneficiarilor Legii 416/2001;
 344. Dispoziția nr. 344 din 30.12.2016 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Dulgheru Verginica;

  ………………………………………………………