Home / “REABILITARE INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

“REABILITARE INFRASTRUCTURĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

“Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea”

DESCRIERE PROIECT:

Sistematizarea și amenajarea trotuarelor în incinta cimitirului comunei Jijila, cu o lungime de 3650 m, în suprafață de 4573,36 mp.

SURSA DE FINANȚARE:

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Contract de finanțare: nr. 6505 din 14.12.2018;

Valoarea totală a proiectului: 649.877,00 lei

Valoare eligibilă: 580.000,00 lei

Cofinanțare: 69.877,00 lei

Stadiu implementare:

Investiția s-a finalizat conform Procesului verbal de recepția la terminarea lucrărilor nr. 4474/02.06.2020 – valoarea lucrărilor fiind de 521.026,30 lei;

Valoarea totală a investiției este de 583.471,50 lei, din care:

 • suma totală decontată de la bugetul de stat 521.026,30 lei, din care:
 • suma totală decontată de la bugetul de stat din Contractul de finanţare multianual dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 6505 data 14.12.2018 (Act adițional nr. 1 la Contract înregistrat la nr. 594/24.02.2020) și unitatea administrativ teritorială JIJILA nr. 4444 data 20.12.2018 (Act adițional nr. 1 la Contract înregistrat la nr. 1181/12.03.2020) este de  026,30 lei;
 • suma totală decontată de la bugetul de stat anterior contractului de finanţare multianual este de 0 lei;
 • suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite este de 445,20 lei;

 • 25.06.2020 – cu adresa nr. 6208/25.06.2020 – se transmite la Minister Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, Anexa nr. 7, Anexa nr. 5 și Anexa nr. 6 la Normele metodologice; 
 • 29.05.2020 – cu adresa nr. 4429/29.05.2020 se transmite la Minister Anexa nr. 5 la Normele metodologice, justificarea plății;
 • 02.04.2020 – cu adresa nr. 1608/02.05.2020 se transmite la Minister Anexa nr. 4 la Normele metodologice, solicitare de sume;
 • În data de 20.01.2020 s-au transmis Anexa nr. 3 și Anexa nr. 6; 
 • În data de 18.12.2019, prin adresa nr. 4640 înregistrată la Minister la nr. 177816/19.12.2019, se transmite Anexa nr. 4 și Anexa nr. 5, însoțite de documentele justificative privind plata sumei de 69.993,78 lei cu TVA.
 • În data de 05.12.2019 prin adresa nr. 4426 înregistrată la MLPDA la nr. 06.12.2019, s-a transmis dosarul investiției ce cuprinde Anexa nr. 3, Autorizația de construire, Deviz actualizat, hotărâri ale consiliului local, contractele de achiziție publică, Certificat de urbanism, Ordinul de începere a lucrărilor, Anexa nr. 6, fotografii cu panoul de informare și cu stadiul lucrărilor.
 • În data de 02.12.2019 s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor cu nr. 4350.
 • În data de 22.11.2019 s-a semnat contractul nr. 41 pentru prestarea serviciilor de dirigenție de șantier;
 • În data de 12.11.2019 a fost publicat în SICAP anunțul de atribuire nr. SCNA1027096/12.11.2019;
 • În data de 11.11.2019 s-a semnat Contractul de execuție a lucrărilor cu nr. 39.
 • În data de 05.11.2019 s-a întocmit Raportul procedurii de atribuire a contractul de lucrări.
 • În data de 20.08.2019 s-a publicat în SICAP documentația de atribuire și Anunțul de participare simplificat nr. SCN1050936/20.08.2019, pentru atribuirea Contractului de execuție a lucrărilor;
 • S-a făcut achiziția contractului de consultanță în domeniul achizițiilor publice și s-a semnat contract în data de 13.06.2019 pentru întocmirea documentației și demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări.
 • S-au obținut toate avizele obligatorii;
 • În data de 08.02.2019 s-a primit de la proiectant, Proiectul tehnic și detaliile de execuție;

Începând cu luna ianuarie 2019 va începe procedura de achiziție a proiectului tehnic și achiziția contractului de execuție a lucrărilor.