Home / Petrea Nicu – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Petrea Nicu – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Petrea Nicu titular al proiectului ”Extindere locuinta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul „Extindere locuinta„, propus a se realiza in intravilanul comunei Jijila, str. Telegraf Sud, nr. 64, judetul Tulcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, in zilele de luni pana joi intre orele 08,00-16,30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementari-acte de reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.