Home / ”ÎNLOCUIRE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, SAT GARVĂN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”ÎNLOCUIRE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, SAT GARVĂN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”ÎNLOCUIRE ȘI EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, SAT GARVĂN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

Contract de finanțare nr. 1682/11.10.2017 – PNDL

Contract de lucrări nr. 50/21.09.2018 cu o valoare de 514063,71 lei

A fost decontată suma de 430.273,82 lei de la bugetul de stat (PNDL) pentru partea de lucrări executate până în prezent, respectiv lucrările de înlocuire și extindere a conductei de apă, realizarea branșamentelor. Restul sumei de 83.789,89 lei o să fie solicitată la finalizarea trotuarelor, contractul de lucrări având perioadă de finalizare iunie 2019.

Investiție finalizată conform Procesului verbal la terminarea lucrărilor nr. 49 din 09.01.2020;

Valoarea finală a investiției a fost aprobată prin HCL nr. 3 din 15.01.2020;