Home / Alte informații de interes public

Alte informații de interes public

Anul 2024

Data afișării

Conținut

 

16.05.2024 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în grad profesional, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 16.05.2024 – finale
16.05.2024 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în grad profesional, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 16.05.2024 – proba interviu
16.05.2024 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în grad profesional, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 16.05.2024 – proba scrisă
26.04.2024 Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, în data de 16.04.2024
05.04.2024 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici în data de 16.05.2024
13.03.2024 Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul de promovare în grad profesional, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, în data de 27.03.2024
13.02.2024

Raport privind respectarea normelor de conduită etică anul 2023

16.02.2024 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior – punctaj final;
16.02.2024 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior – proba interviu;
16.02.2024 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior – proba scrisă;
01.02.2024

Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor, la examenul pentru promovare în grad profesional, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 16.02.2024

12.01.2024

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

 

Anul 2023

Anul 2022

Data afișării

Conținut


10.05.2022

Rezultatul cuprinzând punctajul final la concursul de recrutare organizat de Primăria comunei Jijila, Județul Tulcea la data de 10.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar.

10.05.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele la proba interviu la concursul de recrutare organizat de Primăria comunei Jijila, Județul Tulcea la data de 10.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar.

10.05.2022

Rezultatul cuprinzând la proba scrisă la la concursul de recrutare organizat de Primăria comunei Jijila, Județul Tulcea la data de 10.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar.

21.04.2022

Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primăria comunei Jijila, Județul Tulcea la data de 10.05.2022 pentru ocuparea postului vacant de asistent medical comunitar.

06.04.2022

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în comuna Jijila, județul Tulcea, str. Principală nr. 77, organizează în baza art. 554 alin. 7 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, concurs de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului contractul de execuție, vacant, de asistent medical comunitar, grad principal, din cadrul Compartimentului asistenți medicali comunitari, program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

04.04.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 04.04.2022 – punctaj final

04.04.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 04.04.2022 – Proba interviu

04.04.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 04.04.2022 – Proba scrisă

22.03.2022

Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul de promovare în grad, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 04.04.2022.

22.02.2022

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează în data de 4 aprilie 2022, ora 10:00, proba scrisă la sediul instituției din Str. Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila.

 

25.02.2022

Rezultatul–cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 24.02.2022, pentru funcția publică de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant-în cadrul Compartimentului achiziții publice – punctaj final

25.02.2022

Rezultatul–cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 24.02.2022, pentru funcția publică de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant-în cadrul Compartimentului achiziții publice – proba interviu

24.02.2022

Rezultatul – cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 24.02.2022, pentru funcția publică de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant-în cadrul Compartimentului achiziții publice – proba scrisă

21.02.2022

Rezultatul final obținut la proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației pentru concursul de recrutare organizat în data de 21.02.2022;

02.02.2022

Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor, la concursul de recrutare, organizat de primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 24.02.2022;

12.01.2022

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în comuna Jijila, str. Principală nr. 77, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Compartimentului achiziții publice. 

  • Consilier, clasa I, gradul profesional debutant – 1 post.

Depunerea dosarelor: 12.01.2022 – 31.01.2022

Selecția dosarelor: 02.02.2022;

Probă suplimentară testare competențe PC, nivel mediu: 21.02.2022;

Proba scrisă: 24.02.2022;

Interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei, strada Principală nr. 77;

03.01.2022

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în comuna Jijila, str. Principală nr. 77, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

– Inspector, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post

Concursul de recrutare constă în 4 etape:

  • 03.01.2022–10.01.2022 – Depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
  • 11.01.2022–Selecția dosarelor;
  • 18.01.2022–ora 10:00–probă suplimentară testare competențe PC – nivel mediu – la sediul Primăriei din strada Principală nr. 77;
  • 20.01.2022 – ora 10:00 – proba scrisă – la sediul Primăriei din strada Principală nr. 77;

Interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei din strada Principală nr. 77;

Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an.

 

 

Anul 2021

Data afișării

Conținut

02.02.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare, organizat de primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 31.01.2022 pentru ocuparea funcției de inspector compartimentul R.E.C.L., dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea

02.02.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare, organizat de primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 31.01.2022 pentru ocuparea funcției de inspector compartimentul R.E.C.L., dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea – proba interviu;

31.01.2022

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la concursul de recrutare, organizat de primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 31.01.2022 pentru ocuparea funcției de inspector compartimentul R.E.C.L., dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din cadrul Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea – proba scrisă

27.01.2022

Rezultatul final obținut la proba suplimentară pentru testarea cunoștințelor în domeniul tehnologiei informației pentru concursul de recrutare organizată în data 27.01.2022.

20.12.2021

Rezultatele cuprinzând selecția dosarelor, la concursul de recrutare, organizat de primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 30.01.2022.

06.12.2021

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în comuna Jijila, str. Principală nr. 77, jud. Tulcea, organizează în baza art. 554 alin. 7 din O.U.G. NR. 57/2019 – privind Codul Administrativ și H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de inspector clasa I, grad profesional debutant, în cadrul compartimentului: R.E.C.L., dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative, program 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se va desfășura astfel:

06.12.2021 – 17.12.2021 – depunere dosare

20.12.2021 – selecție dosare;

27.01.2022 – probă suplimentară testare competențe PC – nivel mediu, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Jijila, jud. Tulcea;

31.01.2022 – ora 10:00 – proba scrisă;

02.02.2022 – ora 10:00 – interviul;

02.12.2021

Rezultatele concursului pentru ocuparea postului vacant de guard, în cadrul Serviciului administrativ salubrizare și gospodărire comunală 

3. Rezultat final

2. Rezultat proba interviu

1. Rezultat proba scrisă

28.10.2021 Primăria Comunei Jijila, Județul Tulcea cu sediul în comuna Jijila, județul Tulcea, organizează în baza OUG privind Codul administrativ art. 554 alin. (7)-(8), H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea postului vacant de guard, în cadrul Serviciului administrativ salubrizare și gospodărire comunală, program (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Concursul se va desfășura astfel:

     – 28.10.2021 – 10.11.2021 depunere dosare

     – 12.11.2021 – selecție dosare

     – 02.12. 2021, ora 10.00 – proba scrisă,

     – 06.12. 2021, ora 10.00 – interviul.

18.10.2021

ora 15:20

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021; – punctaj final
18.10.2021

ora 15:20

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021; – proba interviu
18.10.2021

ora 15:20

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021; – proba interviu
18.10.2021

ora 13:00

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021;
18.10.2021

ora 13:00

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, în data de 18.10.2021;
28.09.2021 Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional principal, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 18.10.2021;
06.09.2021 Anunț privind organizare examen de promovare în grad profesional
31.08.2021 ANUNȚ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili
13.07.2021

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în Str. Principală nr. 77, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru, Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

 

 

Anul 2020

Data afișării

Conținut

 

17.09.2020 Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior și în funcția de referent grad principal, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 17.09.2020;
01.09.2020

Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior și în funcția de referent grad principal, organizat de Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 17.09.2020;

03.08.2020 Anunț organizare examen de promovare în grad profesional

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează în data de 17 septembrie 2020, ora 10.00, proba scrisă, la sediul instituției din Str. Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila.

01.07.2020

Anunț public privind decizia etapei de încadrare: UAT COMUNA JIJILA, titular al proiectului: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”

19.05.2020

Anunț privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila în ședință ordinară pe data de 26.05.2020

22.04.2020

Consultare asupra propunerilor preliminare PLAN URBANISTIC ZONAL – ”ÎNFIINȚARE FERMĂ CEREALE”

25.03.2020

Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, cu sediul în comuna Jijila, județul Tulcea, Str. Principală nr. 77, organizează în baza art. 554 alin. 7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și HG nr. 286/2011, modificat și completat de HG nr. 1027/2014, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual de execuție temporar vacant de asistent medical comunitar, grad principal din cadrul Compartimentului asistenți medicali comunitari.

11.03.2020

Rezultatul cuprinzând punctajele finale la examenul pentru promovarea în funcția de bibliotecar, grad IA, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 11.03.2020

24.02.2020 Rezultatul cuprinzând selecția dosarelor la examenul pentru promovarea în funcția contractuală de bibliotecar, grad IA, organizat la Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, la data de 11.03.2020
11.02.2020

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează la sediul instituției din Strada Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, în data de 11 martie 2020, ora 10.00, proba scrisă la examenul de promovare în drag profesional imediat superior a funcționarilor contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila.

05.02.2020

1. Anunț privind obligația persoanelor fizice de a depune DECLARAȚIA UNICĂ;

2. Lista persoanelor arondate

 

 

 

Anul 2019

Data afișării

Conținut

30.10.2019
Primăria comunei Jijila, județul Tulcea, organizează în data de 11 decembrie 2019, ora 11:00 proba scrisă, la sediul instituției din Str. Principală nr. 77, localitatea Jijila, județul Tulcea, examen de promovare în gradul profesional superior a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila
10.10.2019
ANUNȚ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate. În temeiul art. 47 alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *