Home / Registrul agricol

Registrul agricol

REGISTRUL  AGRICOL

 

 1. Eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare

 • cerere tip;

 • proces-verbal;

 • actul de proprietate ( titlul de proprietate, hotărâre judecătorească, certificat de moștenitor, act de partaj, contract de donație, contract de vânzare-cumpărare);

 • copie act de identitate (BI/CI);

 • taxa pentru eliberare atestat de producător – 30 lei;

 • taxa pentru eliberare carnet de comercializare – 13 lei;

 

 1. Eliberare diverse adeverințe privind registrul agricol

 • Cerere tip;

 • Copie act de identitate (BI/CI);

 • Taxă pentru eliberare adeverință 2 lei;

 • Taxă eliberare adeverință schimbare / eliberare carte de identitate – 8 lei;

 

 1. Eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă

 • Cerere tip;

 • Copie act de identitate (BI/CI);

 • Actul de proprietate;

 • Taxa pentru eliberare certificat – 8 lei;

 

 1. Eliberare certificat de atestare a edificării/extinderii construcțiilor

 • Cerere tip;

 • Copie act de identitate (BI/CI);

 • Actul de proprietate;

 • Taxa pentru eliberare certificat – 8 lei;