Home / Dispoziții primar 2019

Dispoziții primar 2019

 

Dispoziția nr. 145 din 14.08.2019 privind instituirea curatelei și numirea domnului Encică Valerică, curator special pentru numitul Banea Ion

Dispoziția nr. 144 din 12.08.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință de îndată pe data de 12.08.2019

Dispoziția nr. 143 din 07.08.2019 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei Stoica Neculina.

Dispoziția nr. 142 din 07 august 2019 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de evaluare pentru achiziția contractului ce are ca obiect execuție lucrări aferente proiectului: ”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea”.

Dispoziția nr. 141 din 31.07.2019 privind constituirea Comisiei de inventariere a bunurilor ce aparțin Sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Garvăn.

Dispoziția nr. 140 din 26.07.2019 cu privire la încetarea plății îndemnizației cu handicap acordată conform Legii 448/2006, domnului Tronaru Georgică

Dispoziția nr. 139 din 26.07.2019 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dl Dăuceanu Petrică

Dispoziția nr. 138 din 26.07.2019 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dl Cloșcă Dumitru

Dispoziția nr. 137 din 26.07.2019 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dl Albu Gabriel

Dispoziția nr. 136 din 26.07.2019 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dna Sava Georgica-Daniela

Dispoziția nr. 135 din 26.07.2019 privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dl Duduță Neculai

Dispoziția nr. 134 din 24.07.2019 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Talpeș Ghiță cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 133 din 24.07.2019 privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Talpeș Dumitru cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 132 din 24.07.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Toader Marian cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 131 din 24.07.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Gheorghiță cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 130 din 24.07.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Neacșu Ioana.

Dispoziția nr. 129 din 24.07.2019 privind delegarea de atribuții domnului Enache Viorel, consilier, grad profesional superior, gradația 5

Dispoziția nr. 128 din 24.07.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 30.07.2019

Dispoziția nr. 127 din 28.06.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Țandără Maria

Dispoziția nr. 126 din 28.06.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Alecu Daniela cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 125 din 28.06.2019 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Geru Aurel cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 124 din 28.06.2019 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Talpeș Ghiță cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 123 din 28.06.2019 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Țandără Neculai cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 122 din 28.06.2019 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Talpeș Dumitru cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 121 din 28.06.2019 privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Barangă Vasile cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 120 din 28.06.2019 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) și acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Nadoleanu Lenuța Claudia cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 119 din 26.06.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință de îndată pe data de 26.06.2019

Dispoziția nr. 118 din 26.06.2019 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor, domnului Toader Adrian

Dispoziția nr. 117 din 20.06.2019 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Dorașcu Nița

Dispoziția nr. 116 din 20.06.2019 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Acriș Nastasia

Dispoziția nr. 115 din 31.05.2019 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Popescu Stelica.

Dispoziția nr. 114 din 31.05.2019 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) și acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Barangă Vasile cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 113 din 31.05.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Mangîr Sava, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 112 din 24.05.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 30.05.2019

Dispoziția nr. 111 din 24.04.2019 cu privire la desemnarea reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi speciale în domeniul securității și sănătății în muncă;

Dispoziția nr. 110 din 24.04.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Comănici Cristița;

Dispoziția nr. 109 din 24.04.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Ion Dumitra, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 108 din 24.04.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Nadoleanu Ioana, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 107 din 24.04.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Dăuceanu Petrică, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 106 din 23.04.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință de îndată pe data de 23.04.2019;

Dispoziția nr. 105 din 22.04.2019 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Vasile Gica;

Dispoziția nr. 104 din 16.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European;

Dispoziția nr. 103 din 16.04.2019 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare din comuna Jijila, județul Tulcea în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European;

Dispoziția nr. 102 din 05.04.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 18.04.2019;

Dispoziția nr. 101 din 02.04.2019 privind organizarea instruirii în domeniul sănătății și securității în muncă;

Dispoziția nr. 100 din 02.04.2019 privind delegarea doamnei Bejenaru Valerica să exercite atribuțiile de serviciu ale doamnei Sima Lucia Ioana, stabilite prin dispoziția nr. 77/21.06.2018, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor U.A.T. comuna Jijila, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, pe perioada efectuării concediului legal de odihnă, concediilor medicale sau a suspendării din funcție în condițiile legii;

Dispoziția nr. 99 din 29.03.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Necula Cristina, cu domiciliul în Garvăn, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 98 din 29.03.2019 privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Rîcă Gheorghe, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 97 din 29.03.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Ion Adrian, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 96 din 29.03.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Purcică Ionuț-Iordan, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 95 din 08.03.2019 cu privire la autorizarea vânzării cotei-părți dintr-un teren în suprafață totală de 1037 mp, proprietatea minorei Bîlea Georgiana – Elena;

Dispoziția nr. 94 din 28.02.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Mihai Maria Crina, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 93 din 28.02.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Popescu Nicolae, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 92 din 28.02.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Toader Iordan, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 91 din 28.02.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Mangîr Sava, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea;

Dispoziția nr. 90 din 25.02.2019 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Bârhală Alexandru;

Dispoziția nr. 89 din 25.02.2019 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, domnului Țiuleanu Marin; 

Dispoziția nr. 88 din 18.02.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 25.02.2019

Dispoziția nr. 87 din 15.02.2019 cu privire la trecerea la gradația 5 și majorarea salariului de bază doamnei Banea Marioara

Dispoziția nr. 86 din 15.02.2019 cu privire la trecerea la gradația 3 și majorarea salariului de bază doamnei Rîcă Rodica

Dispoziția nr. 85 din 05.02.2019 privind constituirea Comisiei de recepție pentru investiția ”Execuție puț forat la adâncimea de 120m, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”

Dispoziția nr. 84 din 30.01.2019 privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Barangă Ana-Maria, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 83 din 30.01.2019 privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Toader Marian, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea.

Dispoziția nr. 82 din 31.01.2019 privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) domnului Barangă Vasile, cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 81 din 31.01.2019 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dl. Istrate Dumitru

Dispoziția nr. 80 din 31.01.2019 privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) doamnei Sima Paraschiva cu domiciliul în Jijila, localitatea Jijila, județul Tulcea

Dispoziția nr. 79 din 29.01.2019 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, domnului Dudu Sandu

Dispoziția nr. 78 din 29.01.2019 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de handicap, doamnei Salcie Ionela

Dispoziția nr. 77 din 29.01.2019 cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Vasile Gica

Dispoziția nr. 76 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnișoarei Deacu Alexandrina, având funcția de administrator public, gradația 4, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 75 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației lunare, domnului Acriș Dumitru, având funcția publică de secretar, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 74 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației lunare, domnului Banea Aurelian, având funcția de viceprimar începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 73 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației lunare, domnului Deacu Costică, având funcția de primar, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 72 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Țandără Dumitra începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 71 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Burduf Frosina începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 70 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Bârhală Alexandru începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 69 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Istrate Dumitru începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 68 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Radu Liliana începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 67 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Caramarin Tudor începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 66 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Deacu Serena începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 65 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Cadiu Tudora începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 64 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Avram Ion începând cu data de 01.01.2019

Dispoziția nr. 63 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sima Gherghina începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 62 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Acriș Nastasia începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 61 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Chirnoagă Căruleț începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 60 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Nadoleanu Dumitru începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 59 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Berechet Anișoara începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 58 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Geru Vasilica începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 57 din 11.01.2019. cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sandu Ioana începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 56 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sterea Ion începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 55 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Banea Ion începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 54 din 11.01.2019. cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sterea Ioana începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 53 din 11.01.2019. cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Radu Elisabeta începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 52 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Geru Elena începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 51 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Mămăligă Ioana începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 50 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Ion Gheorghe începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 49 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Stoica Eugen începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 48 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Dascălu Nicolae începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 47 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Dorobanțu Vasilica începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 46 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sterea Călina Maria începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 45 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Cloșcă Dumitru începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 44 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Tronaru Georgică începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 43 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sarău Anica începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 42 din 11.01.2019. cu privire, la stabilirea îndemnizației de handicap domnului/doamnei Sarău Alexandru începând cu data de 01.01.2019.

Dispoziția nr. 41 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnului Burduf Stelică având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 40 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Mangîr Gherghina având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 39 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Popescu Stelica având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 38 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Țăranu Daniela având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 37 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Retia Maria având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 36 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază,domnului Ene Ion având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 35 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Duduță Lenuța având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 34 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Sandu Nuța având funcția de asistent personal, gradația5, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 33 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnului Adămache Gheorghiță având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 32 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Iamandii Geanina având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 31 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Sava Lenuța având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 30 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Constantin Dumitra-Nicoleta având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna, ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 29 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Banea Marioara, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 28 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Bărbieru Didina având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 27 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Vasile Nicoleta-Rita, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 26 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Toader Didina având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 25 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Caramarin Fănica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 24 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de bază, domnului Cadiu Stavăr, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019

Dispoziția nr. 23 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Dascălu Dana având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 22 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Ursuleanu Sofia-Anișoara, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 21 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Geru Mihaela, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 20 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Pruteanu Paul, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2019

Dispoziția nr. 19 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Moroianu Elena, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 18 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Banea Elena, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 17 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Marin Vasilica având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 16 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Iorga Ileana, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 15 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Iordache Aurica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 14 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Hogea Polixenia, având funcția de asistent personal, gradația 5 începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 13 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Hogea Ioana, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 12 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Geru Tudorița, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 11 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Chiriac Olimpia, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2019

Dispoziția nr. 10 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Sava Violeta, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 9 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Drăghici Anicuța, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 8 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Dascălu Ionica, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 7 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Sima Nicoleta, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 6 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Chiriac Anișoara, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2019.

Dispoziția nr. 5 din 11.01.2019 cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Banea Nicoleta, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna ianuarie 2019

Dispoziția nr. 4 din 11.01.2019 cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Alecu Liliana, având funcția de bibliotecar I, gradația 5, începând cu luna ianuarie 2019

Dispoziția nr. 3 din 11.01.2019 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Retea Anica

Dispoziția nr. 2 din 11.01.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 18.01.2019

Dispoziția nr. 1 din 04.01.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 09.01.2019