Home / Noutati / Anunț privind solicitarea tichetului social pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare

Anunț privind solicitarea tichetului social pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare

Potrivit   HOTĂRÂRII  Nr. 70/2024 din 31 ianuarie 2024, în anul 2024,  se acordă sprijin material în  valoare nominală de 250 lei, sub forma tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, o dată la două luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

b) persoanele – copii şi adulţi – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei.

e) familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condiţiile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Categoriile de persoane menționate mai sus, la punctele a, b și e, sunt deja în evidența Casei Județene de Pensii Tulcea, respectiv a Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Socială, NU depun cereri  și vor primi tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, la domiciliu, cu confirmare de primire, prin Compania Națională „Poșta Română” – S.A.

Acordarea măsurii de sprijin pentru categoriile de beneficiari care se încadrează la punctele c, d, f, se face pe baza a unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere depusă la primăria pe raza căreia solicitantul are locuinţa de domiciliu sau reședință, respectiv la Primăria comunei Jijila, însoțită de actele de identitate – C.I. /certificate de naștere ale tuturor membrilor familiei și adeverință de salariu, cupon de pensie pentru pensionari, indemnizații, alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare – după caz.

 

Vezi si

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare

Data publicării: 31.01.2024 Anunț public privind decizia Etapei de încadrare U.A.T. COMUNA JIJILA anunță publicul …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *