Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2021

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2021

Proiecte de hotărâre-2021

Nr. înregistrare Data înregistrării Conținut Proiect de hotărâre
12 08.04.2021 Anunț public
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2021 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 3 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 4 la Proiectul de hotărâre
Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre
Referat de aprobare
Raportul compartimentului de specialitate
11 26.03.2021 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 11 din 26.03.2021 - TABLOUL cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Jijila, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu indexarea de 2,6 %
7 01.02.2021 Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările pentru relocare rețele electrice și de telecomunicații pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”
6 19.01.2021 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2021
5 19.01.2021 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L Nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere , proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale.
4 19.01.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
15.01.2021 1. Anunț public
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire anexe agricole” în comuna Jijila, județul Tulcea
3. Referat de aprobare A proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire anexe agricole” comuna Jijila, județul Tulcea
4. Referat de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ”Construire anexe agricole” comuna Jijila, județul Tulcea