Home / Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2021

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2021

Hotărâri 2021

Numărul hotărârii Data adoptării Conținutul hotărârii
16 31.05.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, aflate în proprietatea publică a comunei Jijila, în proprietatea statului, precum și aprobarea utilizării acestor terenuri, administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila, de către beneficiarul investiției, pe toată perioada derulării proiectului
15 31.05.2021 Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022
14 21.04.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea de principiu a trecerii terenurilor afectate de lucrările investiției ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, aflate în proprietatea publică a comunei Jijila, în proprietatea statului, precum și aprobarea utilizării acestor terenuri, administrate sau aflate în proprietatea comunei Jijila, de către beneficiarul investiției, pe toată perioada derulării proiectului
13 13.04.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L Nr. 12/25.02.2021 privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările de deviere/protejare rețele de gaze naturale pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.
12 25.02.2021 Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările de deviere/protejare rețele de gaze naturale pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.
11 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE ANEXE AGRICOLE” comuna Jijila, județul Tulcea
10 25.02.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie,uz și servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila
9 15.02.2021 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 34/15.12.2020 privind aprobarea investiției – ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
8 01.02.2021 Hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al comunei Jijila, cu privire la utilizarea terenurilor aflate în proprietatea comunei Jijila, afectate temporar de lucrările pentru relocare rețele electrice și de telecomunicații pentru obiectivul - ,,Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.
7 26.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2021
6 26.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L Nr.19/27.08.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere , proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale.
5 26.01.2021 Hotărâre privind aprobarea modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
4 26.01.2021 Hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 - ”Taxa specială de salubrizare” a H.C.L. nr. 10/26.05.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
3 26.01.2021 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2021-2022
2 17.01.2021 Hotărâre cu privire la majorarea obligațiilor financiare rezultate din Acordul de cooperare privind organizarea și funcționarea compartimentului contabilitate
1 17.01.2021 Hotărâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *