Home / Dispozițiile emise de primarul comunei Jijila – anul 2021

Dispozițiile emise de primarul comunei Jijila – anul 2021

Dispoziții - 2021

Nr. dispoziției Data emiterii Conținutul dispoziției Data publicării în M.O.L.
120 20.07.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.07.2021 20.07.2021
119 09.07.2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de execuție temporar vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 20.07.2021
115 30.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului MOCANU STAN, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea 05.07.2021
114 30.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului POPESCU EVELIN, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea 05.07.2021
113 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui BĂRBIERU MARIAN 05.07.2021
112 29.06.2021 Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui ȚANDĂRĂ NECULAI 05.07.2021
111 29.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui CORNEA LAURA 05.07.2021
110 28.06.2021 Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, domnului POPESCU STELICA 05.07.2021
109 28.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei BÂLEA TRANDAFIR 05.07.2021
108 25.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna SAVA LENUȚA 05.07.2021
107 25.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului RADU ANGHELUȚĂ, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea 05.07.2021
106 23.06.2021 Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei STOICA NICOLETA 05.07.2021
105 23.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, domnului STOICA EUGEN 05.07.2021
104 23.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea suspendării raportului de serviciu doamnei RÎCĂ RODICA şi reluarea activității, începând cu data de 28.06.2021 05.07.2021
103 22.06.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.06.2021 05.07.2021
102 17.06.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții: ”Construire piață agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea” 05.07.2021
101 15.06.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna NECULA JANINA-ELENA 16.06.2021
100 31.05.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui TALPES GHITA 05.07.2021
99 27.05.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, domnului ANDREI ION 16.06.2021
98 26.05.2021 Dispoziție cu privire la suspendarea raportului de serviciu pe perioada efectuării concediului pentru creşterea copilului până la 2 ani, d-nei MIHAI INA-GABRIELA 27.05.2021
97 25.05.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, domnului TOADER ADRIAN 27.05.2021
96 25.05.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului DUDUȚĂ GHEORGHE 27.05.2021
95 25.05.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei ZLATE CONSTANDA, domiciliata în comuna Jijila, județul Tulcea 27.05.2021
94 25.05.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna DUDUȚĂ LENUȚA 27.05.2021
92 18.05.2021 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului CONSTANTIN IOANA 21.05.2021
91 18.05.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului MALACU MARCELA 21.05.2021
90 18.05.2021 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului GĂINĂ FLORENTINA 21.05.2021
89 18.05.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului BERECHET ANIȘOARA 21.05.2021
88 12.05.2021 Dispoziție cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2021 14.05.2021
87 11.05.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STOICA IONICA, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea 13.05.2021
86 12.05.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Jijila, județul Tulcea 21.05.2021
85 29.04.2021 Dispoziție privind desemnarea dnei Petru Maria, având funcția de Inspector asistent căreia îi revine sarcina acordării semnăturii a doua, a documentelor întocmite pentru efectuarea plății cheltuielilor 13.05.2021
84 29.04.2021 Dispoziție privind desemnarea dnei Deacu Alexandrina, având funcția de Administrator public căreia îi revine sarcina acordării semnăturii a doua, a documentelor întocmite pentru efectuarea plății cheltuielilor 13.05.2021
83 29.04.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui TANDARA NECULAI cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judeţul TULCEA 29.04.2021
82 29.04.2021 Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui GERU AUREL cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judetul TULCEA 29.04.2021
81 28.04.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului STOIAN PAVEL 29.04.2021
80 26.04.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului SARAU ALEXANDRU, domiciliat în sat Garvan, comuna Jijila, județul Tulcea 29.04.2021
79 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 26.04.2021 21.05.2021
78 20.04.2021 Dispoziție cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare de concediere a doamnei Rață Maria, angajată în funcția contractuală de guard, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea 22.04.2021
77 19.04.2021 Dispoziție privind aprobarea criteriilor de acordare pe listele suplimentare, a produselor distribuite în cadrul proiectelor de acordare a ajutoarelor cu produse de igienă și produse alimentare în cadrul POAD 2018-2021 28.04.2021
76 19.04.2021 Dispoziție privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NADOLEANU IORDAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, judetul TULCEA 28.04.2021
75 19.04.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului GERU SANDA 19.04.2021
74 19.04.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna HOGEA MARIOARA 19.04.2021
73 14.04.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 21.04.2021 28.04.2021
72 13.04.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 13.04.2021 28.04.2021
71 12.04.2021 Dispoziție cu privire la constituirea Comisiei de Cercetare disciplinară a doamnei Rață Maria, guard în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea 14.04.2021
70 25.03.2021 Dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: „Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea și Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” 30.03.2021
69 25.0.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului ZLATE CONSTANDA 30.03.2021
68 22.03.2021 Dispoziție cu privire la suspendarea raportului de serviciu pe perioada efectuării concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani, d-nei BOȘNEAGU ANGELICA 25.03.2021
67 22.03.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna DASCĂLU DANA 25.03.2021
66 16.03.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului SIMA MARIA. 16.03.2021
65 16.03.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna RETIA MARIA. 16.03.2021
64 01.03.2021 Dispoziție privind stabilirea spațiilor de depozitare/recepție a alimentelor primite în baza Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, a persoanei de contact la depozit și a persoanei împuternicite să semneze procesele verbale de recepție. 16.03.2021
63 01.03.2021 Dispoziție cu privire la reorganizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Jijila, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestora 16.03.2021
62 25.02.2021 Dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui GHERGHIȘAN CRISTINA, cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, județul TULCEA 16.03.2021
61 18.02.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 25.02.2021 20.02.2021
60 15.02.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 15.02.2021 20.02.2021
59 10.02.2021 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei TOADER ANETA ANIȘOARA 20.02.2021
58 10.02.2021 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei STEREA PARASCHIVA 20.02.2021
57 10.02.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului NADOLEANU MARIA 20.02.2021
56 01.02.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 01.02.2021 01.02.2021
55 27.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NADOLEANU IORDAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 27.01.2021
54 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BREZEANU ELENA-DANIELA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
53 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BALEA TRANDAFIR, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
52 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului POPESCU EVELIN, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
51 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STEREA PARASCHIVA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
50 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului MOCANU STAN, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
49 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STOICA IORDAN, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
48 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului RADU LILIANA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
47 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului MALACU MARCELA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
46 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului DEACU SERENA-STELIANA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
45 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului CADIU TUDORA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
44 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului TUDORII AUREL, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
43 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SIMA GHERGHINA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
42 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului TOADER ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
41 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului CHIRNOAGA CARULET, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
40 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului NADOLEANU DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
39 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BERECHET ANISOARA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
38 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STOICA IONICA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
37 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SPIRIDON NECULINA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
36 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STEREA ION, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
35 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BANEA ION, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
34 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului PRUTEANU SICA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
33 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STEREA IOANA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
32 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SALCIE IONELA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
31 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BANEA MELENTINA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
30 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SARAU COSMIN, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
29 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului ISTRATE DUMITRA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
28 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STOICA EUGEN, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
27 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului BURDUF FROSINA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
26 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului RADU ANGHELUTA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
25 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului STEREA CALINA-MARIA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
24 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului CLOSCA DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
23 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului DAUCEANU ION, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
22 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului SARĂU ALEXANDRU, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
21 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SARĂU ANICA, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
20 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei STOICA VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
19 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei ENE ANICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
18 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei CARAGEA NICUȚA-VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
17 22.01.2021 Dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei TALPEȘ IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 27.01.2021
16 22.01.2021 Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 2 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei CONSTANTIN DUMITRA - NICOLETA 27.01.2021
15 22.01.2021 Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei DUDUȚĂ LENUȚA 27.01.2021
14 22.01.2021 Dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei SAVA VIOLETA 27.01.2021
13 22.01.2021 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului MOCANU FLORICA 27.01.2021
12 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui STOIAN DUMITREL-CONSTANTIN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
11 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei/dlui ADOLEANU LENUȚA - CLAUDIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
10 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui TOADER IORDAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
9 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei /dlui MANGÎR ANA-MARIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
8 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui NADOLEANU IULIANA-SILVIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
7 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG)și modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui OLTEANU MARIA-MAGDALENA cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
6 20.01.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional dnei/dlui SIMA DUMITRU, cu domiciliul în loc. Jijila, județul TULCEA 26.01.2021
5 19.01.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 26.01.2021 26.01.2021
4 12.01.2021 Dispoziție cu privire la desemnarea domnului Caluschi Ion președinte al comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisiei de licitație în aceeași componență 20.02.2021
3 07.01.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 07.01.2021 07.01.2021
2 04.01.2021 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna SANDU NUȚA 04.01.2021
1 04.01.2021 Dispoziție cu privire la desemnarea dlui Banea Marian președinte al comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisiei de licitație în aceeași componență 20.02.2021