Ultimele noutati!
Home / Situații financiare anul 2017

Situații financiare anul 2017

SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2017

SITUAȚII FINANCIARE LA 31 decembrie 2017

 1. Active – datorii
 2. Active fixe amortizabile
 3. Active fixe amortizabile
 4. Active fixe neamortizabile
 5. Active fixe neamortizabile
 6. Anexa 22
 7. Bilanț
 8. Cheltuieli 02 secțiunea dezvoltare
 9. Cheltuieli 02 secțiunea funcționare
 10. Cheltuieli 10 secțiunea funcționare
 11. Cheltuieli totale 02
 12. Cheltuieli totale 10
 13. Cont de rezultat patrimonial
 14. Disponibil din mijloace fixe
 15. Fluxuri de trezorerie
 16. Situația fluxurilor de trezorerie
 17. Modificări în structura activelor
 18. Protecția copilului
 19. Titlul 56
 20. Venituri 02 secțiunea dezvoltare
 21. Venituri secțiunea 02 funcționare
 22. Venituri 10 secțiunea funcționare
 23. Venituri și cheltuieli
 24. Venituri totale 02
 25. Venituri totale 10

BUGET LOCAL – RECTIFICARE 19 decembrie 2017

 1. Buget total
 2. Buget secțiunea dezvoltare
 3. Buget secțiunea funcționare

BUGET LOCAL – RECTIFICARE 08 noiembrie 2017

 1. Buget total
 2. Buget secțiunea dezvoltare
 3. Buget secțiunea funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 septembrie 2017

 1. Active – datorii
 2. Anexa 19
 3. Anexa 24
 4. Anexa 27
 5. Bilanț
 6. Cheltuieli secțiunea 02
 7. Cheltuieli secțiunea 10
 8. Cheltuieli secțiunea 02 dezvoltare
 9. Cheltuieli secțiunea 10 dezvoltare
 10. Cheltuieli secțiunea 02 funcționare
 11. Cheltuieli secțiunea 10 funcționare
 12. Disponibil din mijloace fixe
 13. Fluxuri de trezorerie
 14. Protecția copilului
 15. Cont de rezultat patrimonial
 16. Sinteza plăților restante și arieratelor
 17. Situația fluxurilor de trezorerie
 18. Venituri secțiunea 02
 19. Venituri secțiunea 10
 20. Venituri secțiunea 02 dezvoltare
 21. Venituri secțiunea 02 funcționare
 22. Venituri secțiunea 10 funcționare

BUGET LOCAL – RECTIFICARE 26 septembrie 2017

 1. Buget total
 2. Buget secțiunea dezvoltare
 3. Buget secțiunea funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 iunie 2017

 1. Active – datorii
 2. Bilanț
 3. Cheltuieli secțiunea 02 dezvoltare
 4. Cheltuieli secțiunea 02 funcționare
 5. Cheltuieli secțiunea 10 buget local
 6. Cheltuieli secțiunea 10 funcționare
 7. Cheltuieli buget local
 8. Cont de rezultat patrimonial
 9. Disponibil din mijloace fixe
 10. Fluxuri de trezorerie
 11. Plăți restante
 12. Protecția copilului
 13. Sinteza plăților restante și arieratelor
 14. Venituri secțiunea 02 dezvoltare
 15. Venituri secțiunea 02 funcționare
 16. Venituri secțiunea 10 buget local
 17. Venituri secțiunea 10 funcționare
 18. Venituri buget local

BUGET LOCAL – RECTIFICARE 11 mai 2017

 1. Buget total
 2. Buget secțiunea dezvoltare
 3. Buget secțiunea funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 31 martie 2017

 1. Active – datorii
 2. Bilanț
 3. Cheltuieli secțiunea dezvoltare!
 4. Cheltuieli proprii secțiunea dezvoltare
 5. Cheltuieli proprii secțiunea funcționare
 6. Cheltuieli totale
 7. Cheltuieli secțiunea funcționare
 8. Cont de rezultat patrimonial
 9. Disponibil din mijloace fixe
 10. Fluxuri de trezorerie
 11. Situația fluxurilor de trezorerie
 12. Protecția copilului
 13. Secțiunea dezvoltare
 14. Venituri buget local secțiunea funcționare
 15. Venituri total buget

BUGET LOCAL ANUL 2017

 1. Buget total anul 2017
 2. Buget secțiunea dezvoltare anul 2017
 3. Buget secțiunea funcționare anul 2017