Home / Mediu

Mediu

16.11.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA JIJILA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXECUȚIE PUT FORAT LA ADÂNCIMEA DE 120M”, propus în intravilanul comuna Jijila, sat Garvăn, jud. Tulcea.

Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 și la sediul beneficiarului COMUNA JIJILA, jud. Tulcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr.5, site: http://apmtl.anpm.ro.

08.11.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA JIJILA  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXECUȚIE PUT FORAT LA ADÂNCIMEA DE 120M”, propus în intravilanul comuna Jijila, sat Garvăn, jud. Tulcea.

Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str.14  Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni până  joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 și la sediul beneficiarului COMUNA JIJILA,  jud. Tulcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Tulcea, str. 14 noiembrie, nr.5, site: http://apmtl.anpm.ro.

18.10.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA JIJILA titular al proiectului „CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul ”CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUD. TULCEA”, propus a se realiza în intravilan com. Jijila, piața Horei identificată prin nr. cadastral 30071 sau T43, CC 1890, județul Tulcea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementari-acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

17.10.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA JIJILA, titular al proiectului ”Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” propus a fi amplasat în intravilanul și parțial extravilanul localității Jijila, județul Tulcea;

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08,00 – 16,30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

06.10.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA  JIJILA, titular al proiectului “Modernizare sistem apa potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, jud. Tulcea“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată pentru proiectul “Modernizare sistem apa potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, jud. Tulcea“, propus a se amplasa în intravilanul comunei Jijila, județul Tulcea.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00,   precum și la următoarea  adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro.

 Publicul interesat poate  înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de  5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 

18.08.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Comuna Jijila, titular al proiectului „Demolare clădire percepție + cameră agricolă”,   anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvata , pentru proiectul  „Demolare clădire percepție + cameră agricolă”propus a se realiza in intravilanul comunei Jijila, județul Tulcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până  joi între orele 08,00-16,30 si vineri între orele 08.00–14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-acte de reglementare.

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

 

15.06.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A

ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA  JIJILA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare sistem apa potabilă în comuna Jijila, satul Jijila, jud. Tulcea“, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Jijila, jud. Tulcea.

Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 și la sediul titularului COMUNA JIJILA, jud. Tulcea, comuna Jijila, str. Principală, nr. 77.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr. 5, site: http://apmtl.anpm.ro.

09.06.2017

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A

ACORDULUI DE MEDIU

COMUNA JIJILA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” propus a se amplasa în extravilanul și intravilanul localității Jijila (str. Sportului, str. Victoriei, str. Industriei, drumul național DN 22-E87, str. Salcâmilor, str. Telegraf Sud tronson 1 și 2, str. Parcului, str. Horei, str. Gârlișoara, str. Idilei) județul Tulcea.

Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 noiembrie, nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 08.00 – 14.00 și la sediul COMUNA JIJILA – localitatea JIJILA, str. Principală nr. 77, județul Tulcea.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie nr. 5.

 

07.03.2017

OFICIUL FITOSANITAR TULCEA

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 1 / 23.02.2017

Click aici pentru vizualizare

 

16.01.2017

ÎN ATENȚIA PROPRIETARILOR DE ANIMALE

ȘI A CONSILIILOR LOCALE

Pentru a reduce efectele dăunătoare asupra sănătății animalelor care pot fi provocate de temperaturile scăzute din perioada iernii, proprietarii și deținătorii de animale, precum și consiliile locale au următoarele obligații: Click aici pentru vizualizare!

10.10.2016

CĂTRE,

UTILIZATORII DE TERENURI AGRICOLE

Având în vedere creșterea alarmantă a numărului incendiilor de vegetație uscată, miriști și resturi vegetale din ultima perioadă, componenta preventivă din cadrul S.V.S.U. Jijila, vă aduce la cunoștință necesitatea respectării interdicțiilor privind folosirea focului deschis.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

Hotărârea nr. 537 din 6 iunie 2007
privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

 

13.09.2016

ANUNȚ PUBLIC

Colectarea deșeurilor menajere se va face în fiecare zi de JOI a săptămânii, atât în localitatea Jijila cât și în localitatea Garvăn.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

02.09.2016

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

COMUNA JIJILA, titular al proiectului ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Jijila, sat Jijila, Strada Telegraf Sud, Strada Telegraf Nord, Strada Victoriei, Strada Salcâmilor, teren aparținând domeniului public al comunei Jijila, județul Tulcea.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

02.08.2016

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA JIJILA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: „REABILITARE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ CU SUBTRAVERSARE DN 22E – SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEŢ TULCEA”, cu amplasamentul în intravilanul satului Garvăn, Comuna Jijila, str. Principală, între strada Poştei şi strada Bădălani, cu subtraversare DN22E, jud.Tulcea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.5, în zilele de luni până joi, între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

27.07.2016

Anunț public privind decizia Etapei de încadrare

RACHELEANU CATINCA și RACHELEANU IONEL, titular al proiectului ”CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ” anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ”CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Jijila, str. Stadionului nr. 16, com. Jijila, jud. Tulcea;

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5 Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

22.07.2016

DECLARAȚIE

În conformitate cu art. 33, alin. 1. pct. b din Hotărârea Guvernului nr. 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Primăria comunei Jijila, cu sediul în jud. Tulcea, localitatea Jijila, str. Principală nr. 77, titularul documentației ”Actualizare P.U.G. și R.L.U. al Comunei Jijila, jud. Tulcea”

Click aici pentru vizualizarea Declarației!

 ANUNȚ PUBLIC

COMUNA JIJILA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ CU SUBTRAVERSARE DN22E – SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚ TULCEA propus a fi amplasat în intravilanul satului Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea, str. Principală, între str. Poștei și str. Bădălani, cu subtraversare DN22E, jud. Tulcea;

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

27.04.2016

ANUNȚ PUBLIC

 COMUNA JIJILA anunță publicul interesat asupra definitivării planului și a finalizării Raportului de Mediu pentru: P.U.G. ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism al Comunei Jijila, județul Tulcea” și organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 15.06.2016, începând cu ora 14.00 la sediul Primăriei din Comuna Jijila, jud. Tulcea.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

31. 03. 2016

ANUNȚ PUBLIC

 COMUNA JIJILA, titular al proiectului ”Construire grădiniță cu program normal – 6 săli de grupă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire grădiniță cu program normal – 6 săli de grupă” propus a fi amplasat în intravilanul localității Jijila, T42, CC1857, jud. Tulcea.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

15. 03. 2016

ANUNȚ PUBLIC

COMUNA JIJILA, titular al proiectului ”Construire școală nouă, sat Jijila, comuna Jijila”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire școală nouă, sat Jijila, comuna Jijila” propus a fi amplasat în intravilanul localității Jijila, str. Victoriei, nr. 31, T32, Cc1464, A1465,  jud. Tulcea.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

07. 03. 2016

ANUNȚ PUBLIC

PARASCHIV IONEL și PARASCHIV MIRELA, titulari ai proiectului ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER + GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE STRADALĂ” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER + GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE STRADALĂ” propus a fi amplasat în intravilanul localității Jijila, T4, A93, Vh 94, lot 2, județul Tulcea.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

09. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

 P.F.A. SAVA & IONEL, cu sediul în sat Jijila, județul Tulcea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activității de: ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR (SPĂLĂTORIE AUTO), COD CAEN 5020 (conf. Ord. INS cod 4520) pe amplasamentul din comuna Jijila, jud. Tulcea.
Click aici pentru vizualizarea anunțului!

04. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

 SC ADAM AGRORENT SRL, titulară a proiectului ”CONSTRUIRE HALĂ PROCESARE PRODUSE AGRICOLE”, amplasat în intravilanul loc. Jijila, Str. Principală nr. 207, jud. Tulcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE HALĂ PROCEDARE PRODUSE AGRICOLE” 

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

03. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA pentru beneficiar Țandără Gheorghe, titular al proiectului ”BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ”BRANȘAMENT GAZE NATURALE”.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

02. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A. titular al proiectului ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare adecvată și evaluare a impactului asupra mediului.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

02. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

 SC ADAM AGRORENT SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”CONSTRUIRE HALĂ PROCESARE PRODUSE AGRICOLE” 

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

02. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

 SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA pentru beneficiar BÎLEA JEAN, titular al proiectului ”BRANȘAMENT GAZE NATURALE – APARENT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ”BRANȘAMENT GAZE NATURALE – APARENT”.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

02. 11. 2015

ANUNȚ PUBLIC

 SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA pentru beneficiar MARCOVICI NICOLAI, titular al proiectului ”BRANȘAMENT GAZE NATURALE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul ”BRANȘAMENT GAZE NATURALE”.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

26. 10. 2015

 ANUNȚ PUBLIC

 COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

22. 10. 2015

 ANUNȚ PUBLIC

 PFA ADAM V ION, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

16. 10. 2015

  ANUNȚ PUBLIC

 COMUNA JIJILA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înlocuire și extindere rețea distribuție apă potabilă sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea”

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

11. 08. 2015

 ANUNȚ PUBLIC

 SC DEMETER GE SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice în vederea obținerii autorizației de mediu

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

04. 06. 2015

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA

MEDIULUI TULCEA

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI

 5 iunie – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI – este sărbătorită în anul 2015 cu tema 

”Șapte miliarde de vise. O singură planetă. Consumă cu grijă”

 Poster

Pliant

Comunicat

20. 03. 2015

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA 

MEDIULUI TULCEA

ANUNȚ

 Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea are plăcerea de a informa publicul larg despre evenimentul “Ora Pământului 2015 – Earth Hour”, susținut în acest an pe data de 28 martie!

Informare

Poster

Pliant

13. 03. 2015

 ANUNȚ PUBLIC

            COMUNA JIJILA cu sediul în localitatea Jijila, str. Principală, nr. 77, județul Tulcea, titular al ”Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI JIJILA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare conform HG nr. 1076 / 2004 respectiv ca ”Actualizare PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI JIJILA, județul Tulcea având ca titular COMUNA JIJILA, necesită efectuarea evaluării de mediu pentru planuri și programe, conform HG 1076 / 2004 și a evaluării adecvate conform capitolului III din OM. 135 / 2010, pentru planul precizat, cu obligativitatea realizării Studiului de Evaluare Adecvată și a Raportului de mediu.

Click aici pentru vizualizarea anunțului!

10. 03. 2015

 ANUNȚ

 Cu privire la prevederile Ordinului M. A. P. M. nr. 1182 / 2002

Click aici pentru detalii!

10. 02. 2015

 DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI

PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

TULCEA

INFORMARE

      Având în vedere situația epidemiologică a Europei sub raportul gripei aviare – confirmarea mai multor cazuri de boală în Europa la păsări domestice și sălbatice – este necesară respectarea de către deținătorii de păsări, a prevederilor următoarelor acte normative:

  • Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 28/2007 pentru aprobarea Normei Sanitare Veterinare care stabilește măsurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influenței aviare înalt patogene de la păsările sălbatice la păsările domestice și alte păsări captive;
  • Legea nr. 221 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11 / 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea și eradicarea gripei aviare pe teritoriul României;

Click aici pentru detalii!

27. 01. 2015

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA 

MEDIULUI TULCEA

EVENIMENT ECOLOGIC

ZIUA ZONELOR UMEDE

– 2 februarie 2015 – 

 Pentru detalii consultați link-urile de mai jos 

Informare

Afiș

Pliant