Home / BOENGIU CĂTĂLIN – Anunț public privind decizia Etapei de încadrare

BOENGIU CĂTĂLIN – Anunț public privind decizia Etapei de încadrare

BOENGIU CATALIN, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI„, anunț publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de către APM Tulcea în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI„, propus a fi amplasat în intravilanul com. Jijila, sat Jijila, str. Speranței, nr.12, județul Tulcea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Tulcea, strada 14 Noiembrie, nr. 5, Tulcea, În zilele de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmtl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.