Home / PH – anul 2019

PH – anul 2019

29 noiembrie 2019

CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRARE nr. 4347/29.11.2019 privind modificarea și completarea art. 484 – Taxe speciale din HCL 35/30.05.2019

Referat de aprobare al proiectului de hotărâre Privind modificarea și completarea art. 484 – Taxe speciale din H.C.L. 35/30.05.2019

Raportul compartimentului de resort, La proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea art. 484 – Taxe speciale din H.C.L. 35/30.05.2019

_______________________________________________

26 noiembrie 2019

CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4086/18.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Comunei Jijila, județul Tulcea.

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 4086/18.11.2019 REGULAMENT privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei JIJILA, județul Tulcea

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind procedura pentru înregistrarea, evidenta și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Comunei Jijila, județul Tulcea

____________________________________________________

Proiect de hotărâre nr. 2902/4/29.08.2019 privind ”asigurarea conformității contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, încheiat cu societatea AGIL SERVCOM S.R.L., cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cerințelor dispuse de art. IX din Legea nr. 225 din 17 noiembrie 2016 (*actualizată*) pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, aprobarea listei bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă al satului Garvăn, component al comunei Jijila, ce vor fi predate societății AGIL SERVCOM S.R.L., în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă prin concesiune nr. 1449/16.07.2003, aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă al comunei Jijila, a caietului de sarcini și a formei contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă ce urmează a fi încheiat de operatorul serviciului de alimentare cu apă cu utilizatorii serviciului din aria administrativ teritorială a comunei Jijila”

Anunț public

Proiect de hotărâre

Act adițional

Lista bunurilor din domeniul public și privat!

Regulament

Caiet de sarcini

Indicatori de performanță

Contract de furnizare

_____________________________________________________

Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019

  1. Anunt public – rectificare buget

  2. Proiect de hotărâre – rectificare buget

  3. Raport de specialitate – rectificare buget