Home / “MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

“MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

DESCRIERE PROIECT:

Modernizarea a 7 (șapte) străzi din localitatea Jijila, cu o lungime totală de 7086,00 m, respectiv: 1. Str. Primăverii, Str. Granitului, Str. Libertății, Str. Gloriei, Str. Victoriei, Str. Miorița, Str. Toamnei

SURSA DE FINANȚARE:

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)

Contract de finanțare: nr. 6504 din 14.12.2018;

Valoarea totală a proiectului: 6.862.957,00 lei

Valoare eligibilă: 6.400.000,00 lei

Cofinanțare: 462.957,00 lei

Stadiu implementare:

  • 22.04.2020 – S-a emis ordinul de începere a serviciilor de proiectare cu nr. 2405;
  • 14.04.2020 – S-a semnat contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 15 / 14.04.2020;
  • Anunț de atribuire nr. SCNA1035434 publicat în data de 14.04.2020;
  • După actualizarea D.A.L.I. – ului s-a publicat în SICAP documentația de atribuire și Anunțul de participare simplificat nr. SCN1062261/31.01.2020 pentru atribuirea Contractului de proiectare și execuție a lucrărilor, cu termen de depunere a ofertelor: 17.02.2020;
  • În data de 22.11.2019 s-a inițiat achiziția contractului privind revizuirea D.A.L.I.-ului și a fost semnat Contractul de prestări servicii nr. 42/26.11.2019;
  • În data de 28.10.2019 a fost publicat în SICAP Anunțul de participare simplificat nr. SCN1056919/28.10.2019 în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

La acest anunț nu a depus nici un operator economic ofertă; (procedura a fost anulată);

  • În data de 08.10.2019 a fost publicat în SICAP Anunțul de participare simplificat nr. SCN1055115/08.10.2019 în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

La acest anunț nu a depus nici un operator economic ofertă; (procedura a fost anulată)

  • În data de 20.08.2019 a fost publicată în SICAP documentația de atribuire și Anunțul de participare simplificat nr. SCN1050938/20.08.2019 în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

La acest anunț nu a depus nici un operator economic ofertă; (procedura a fost anulată)

  • S-a făcut achiziția contractului de consultanță în domeniul achizițiilor publice și s-a semnat contract în data de 13.06.2019 pentru întocmirea documentației și demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări.

Începând cu luna ianuarie 2019 va începe procedura de achiziție a proiectului tehnic și achiziția contractului de execuție a lucrărilor.