Ultimele noutati!
Home / Toader Stelică – Cristian – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Toader Stelică – Cristian – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Toader Stelica Cristian si Toader Daniela titular al proiectului ,,Construire locuinta” P+1”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea in cadrul procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul ”Construire locuinta P+1”, propus a se realiza în intravilanul comunei Jijila, str. Brutăriei, nr.40, județul Tulcea. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru protecția Mediului Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.