Home / Dispozitii primar 2013

Dispozitii primar 2013

 1. Dispoziția nr. 1 din 09.01.2013 privind convocarea consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință de îndată pe data de 09.01.2013, ora 1600;
 2. Dispoziția nr. 2 din 12.01.2013 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Papuc Ioana;
 3. Dispoziția nr. 3 din 14.01.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, domnului Tacea Gheorghe;
 4. Dispoziția nr. 4 din 17.01.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Mocanu Eugenia;
 5. Dispoziția nr. 5 din 18.01.2013 privind convocarea consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.01.2013;
 6. Dispoziția nr. 6 din 18.01.2013 privind numirea domnului Sterea Gheorghe, tutore pentru numita Sterea Maria;
 7. Dispoziția nr. 7 din 18.01.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Geru Aurel;
 8. Dispoziția nr. 8 din 18.01.2013 cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol de către domnul Dănilă Lazăr;
 9. Dispoziția nr. 9 din 24.01.2013 privind instituirea serviciului de permanență în cadrul Primăriei comunei Jijila pentru intervalul 24.01.2013 ora 16 – 26.01.2013 ora 20;
 10. Dispoziția nr. 10 din 25.01.2013 cu privire la exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat de către doamna Geru Stela;
 11. Dispoziția nr. 11 din 29.01.2013 privind acordarea dreptului la ajutorul social d-lui Neacșu Nicolae din comuna Jijila, județul Tulcea, Str. Industriei nr. 13;
 12. Dispoziția nr. 12 din 29.01.2013 cu privire la modificarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Nadoleanu Marian din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 13. Dispoziția nr. 13 din 29.01.2013 cu privire la modificarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Deacu Vasile din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 14. Dispoziția nr. 14 din 29.01.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Dafinoiu Valentin, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 15. Dispoziția nr. 15 din 29.01.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Retea Aurelia, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 16. Dispoziția nr. 16 din 29.01.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popescu Nicolae, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 17. Dispoziția nr. 17 din 29.01.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Cucu Fănica, cu domiciliul în comuna Jijila, jud. Tulcea;
 18. Dispoziția nr. 18 din 29.01.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Zlate Gheorghe, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 19. Dispoziția nr. 19 din 29.01.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Costel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 20. Dispoziția nr. 20 din 29.01.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Costel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 21. Dispoziția nr. 21 din 29.01.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 22. Dispoziția nr. 22 din 29.01.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gălățeanu Ionel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 23. Dispoziția nr. 23 din 29.01.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne;
 24. Dispoziția nr. 24 din 29.01.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii nr. 448/2006, domnului Avram Ion;
 25. Dispoziția nr. 25 din 29.01.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii nr. 448/2006, doamnei Purcică Vasilica;
 26. Dispoziția nr. 26 din 29.01.2013 cu privire la organizarea activității de completare și ținerii la zi, pe hârtie și suport magnetic, a registrului agricol;
 27. Dispoziția nr. 27 din 29.01.2013 cu privire la delegarea unor atribuții ale primarului, viceprimarului comunei Jijila;
 28. Dispoziția nr. 28 din 29.01.2013 cu privire la delegarea unor atribuții din domeniul financiar contabil și modificarea fișei postului, domnului Enache Viorel;
 29. Dispoziția nr. 29 din 29.01.2013 cu privire la modificarea atribuțiilor de serviciu în cadrul aceluiași compartiment, domnului Petcu Ion;
 30. Dispoziția nr. 30 din 29.01.2013 cu privire la delegarea atribuțiilor privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale;
 31. Dispoziția nr. 31 din 29.01.2013 cu privire la delegarea atribuțiilor privind înregistrarea contractelor de arendare;
 32. Dispoziția nr. 32 din 15.02.2013 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Rîcă Vasilica;
 33. Dispoziția nr. 33 din 15.02.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, domnului Duduță Ion;
 34. Dispoziția nr. 34 din 21.03.2013 privind trecerea la gradația 3 și majorarea cuantumului brut al salariului de bază, doamnei Geru Stela, asistent medical comunitar în cadrul compartimentului asistență socială al Primăriei comunei Jijila;
 35. Dispoziția nr. 35 din 27.02.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, domnului Avram Ion;
 36. Dispoziția nr. 36 din 28.02.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Vasile, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 37. Dispoziția nr. 37 din 28.02.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popescu Dumitru-Daniel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 38. Dispoziția nr. 38 din 28.02.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Potzo Maria-Crina, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 39. Dispoziția nr. 39 din 28.02.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Andrei Dănuț, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 40. Dispoziția nr. 40 din 28.02.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Geru Gheorghe, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 41. Dispoziția nr. 41 din 28.02.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Ștefan, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 42. Dispoziția nr. 42 din 28.02.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Pilaf Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 43. Dispoziția nr. 43 din 28.02.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cimpoae Eugen, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 44. Dispoziția nr. 44 din 28.02.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sarău Iordan, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 45. Dispoziția nr. 45 din 28.02.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Dabija Gheorghiță, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 46. Dispoziția nr. 46 din 28.02.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Pilaf Ionel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 47. Dispoziția nr. 47 din 28.02.2013 privind încetarea dreptului la ajutorul social d-lui Stoian Constantin din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 48. Dispoziția nr. 48 din 28.02.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mocanu Eugenia;
 49. Dispoziția nr. 49 din 06.03.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neacșu Iordan;
 50. Dispoziția nr. 50 din 06.03.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare doamnei Dudu Călina;
 51. Dispoziția nr. 51 din 12.03.2013 cu privire la modificarea prevederilor Dispoziției nr. 688/28.12.2012, privind avansarea în grad profesional din funcția de execuție, inspector de specialitate , grad I, gradația 3, clasa 38, în consilier de specialitate, grad I A, clasa 47, gradația 3, în cadrul compartimentului R.E.C.L.;
 52. Dispoziția nr. 52 din 15.03.2013 cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Plan Urbanistic Zonal – ”Construire Centru de întreținere și activități de înfrumusețare”;
 53. Dispoziția nr. 53 din 15.03.2013 pentru modificarea și recuperarea de sume încasate necuvenit, la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 54. Dispoziția nr. 54 din 22.03.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 28.03.2013;
 55. Dispoziția nr. 55 din 26.03.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dascălu Nastasia;
 56. Dispoziția nr. 56 din 27.03.2013 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice;
 57. Dispoziția nr. 57 din 27.03.2013 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Chiriac Ioana;
 58. Dispoziția nr. 58 din 29.03.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Deacu Costică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 59. Dispoziția nr. 59 din 29.03.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Guradeschi Marius, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 60. Dispoziția nr. 60 din 29.03.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Rață Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 61. Dispoziția nr. 61 din 29.03.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-nei Alexandru Mariana, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 62. Dispoziția nr. 62 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Gălățeanu Costel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 63. Dispoziția nr. 63 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-nei Stîngă Marinela, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 64. Dispoziția nr. 64 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Comănici Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 65. Dispoziția nr. 65 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Arghir Costel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 66. Dispoziția nr. 66 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Deacu Ionel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 67. Dispoziția nr. 67 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Deacu Victor, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 68. Dispoziția nr. 68 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Gherghișan Emanuil Nicu, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 69. Dispoziția nr. 69 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Crăciun Valentin, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 70. Dispoziția nr. 70 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Paraschiv Ionel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 71. Dispoziția nr. 71 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Sima Nicolae, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 72. Dispoziția nr. 72 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Petrea Valentin, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 73. Dispoziția nr. 73 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Stoian Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 74. Dispoziția nr. 74 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Duduță Nelu Dumitrel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 75. Dispoziția nr. 75 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Sima Stelică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 76. Dispoziția nr. 76 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Chiriac Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 77. Dispoziția nr. 77 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Caramarin Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 78. Dispoziția nr. 78 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Lefterache Ionel, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 79. Dispoziția nr. 79 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Mangîr Nicolae, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 80. Dispoziția nr. 80 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Adămache Nicu, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 81. Dispoziția nr. 81 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Jașcu Iordan, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 82. Dispoziția nr. 82 din 29.03.2013 privind suspendarea plății la alocația pentru susținerea familiei – Iamandi Florea;
 83. Dispoziția nr. 83 din 29.03.2013 privind suspendarea plății la alocația pentru susținerea familiei – Popa Stelian;
 84. Dispoziția nr. 84 din 29.03.2013 privind suspendarea plății la alocația pentru susținerea familiei – Cimpoae Eugen;
 85. Dispoziția nr. 85 din 29.03.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Gumina Elena, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 86. Dispoziția nr. 86 din 29.03.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Năstăsache Sandu, cu domiciliul în satul Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 87. Dispoziția nr. 87 din 29.03.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere pentru familia d-lui Dăuceanu Valerică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 88. Dispoziția nr. 88 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la ajutorul social d-lui Nadoleanu Marian, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 89. Dispoziția nr. 89 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la ajutorul social d-nei Țandără Gherghina, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 90. Dispoziția nr. 90 din 29.03.2013 cu privire la modificarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Rohozenco Ștefan, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 91. Dispoziția nr. 91 din 29.03.2013 privind suspendarea dreptului la ajutorul social d-lui Deacu Iordan, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 92. Dispoziția nr. 92 din 02.04.2013 privind numirea domnului Berechet Constantin, curator special, pentru a reprezenta interesele minorilor Hogea Georgiana-Iuliana și Hogea Liliana;
 93. Dispoziția nr. 93 din 02.04.2013 privind numirea domnului Berechet Constantin, curator special pentru a reprezenta interesele minorilor Hogea Georgiana-Iuliana și Hogea Liliana;
 94. Dispoziția nr. 94 din 02.04.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, doamnei Vasile Rada;
 95. Dispoziția nr. 95 din 15.04.2013 privind recuperarea îndemnizației lunare de handicap acordată conform Legii 448/2006, cu modificările și completările ulterioare, domnului Radu Gheorghe;
 96. Dispoziția nr. 96 din 15.04.2013 privind recuperarea sumelor cheltuite cu încălcarea legii de la persoanele responsabile, menționate în actul de control al Camerei de Conturi Tulcea;
 97. Dispoziția nr. 97 din 15.04.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor acordată conform Legii 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare doamnei Vasile Rada;
 98. Dispoziția nr. 98 din 15.04.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, domnului Vasile Gheorghe;
 99. Dispoziția nr. 99 din 15.04.2013 cu privire la acordarea îndemnizației de însoțitor, conform Legii 448/2006, domnului Caramarin Gabriel-Ioniță;
 100. Dispoziția nr. 100 din 15.04.2013 cu privire la acordarea îndemnizației de însoțitor, conform Legii 448/2006, domnului Banea Aurelian;
 101. Dispoziția nr. 101 din 15.04.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor acordată conform Legii 448/2006, doamnei Banea Marioara;
 102. Dispoziția nr. 102 din 15.04.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor acordată conform Legii 448/2006, doamnei Caramarin Fănica;
 103. Dispoziția nr. 103 din 15.04.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 24.04.2013;
 104. Dispoziția nr. 104 din 22.04.2013 pentru modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Tudorii Sandu;
 105. Dispoziția nr. 105 din 22.04.2013 pentru modificarea cuantumului sumei acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Chiriac Ilinca;
 106. Dispoziția nr. 106 din 22.04.2013 pentru modificarea cuantumului sumei acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Burduf Maria;
 107. Dispoziția nr. 107 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Cireșă Gheorghe;
 108. Dispoziția nr. 108 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Mangîr Neculai;
 109. Dispoziția nr. 109 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Crăciun Vasile;
 110. Dispoziția nr. 110 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Chiriac Trandafir;
 111. Dispoziția nr. 111 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Dascălu Iordan;
 112. Dispoziția nr. 112 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Deacu Băluță;
 113. Dispoziția nr. 113 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Dulgheru Neculai;
 114. Dispoziția nr. 114 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Pilaf Ion;
 115. Dispoziția nr. 115 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Pilaf Neculai;
 116. Dispoziția nr. 116 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Burduf Vasile;
 117. Dispoziția nr. 117 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Dascălu Neculae;
 118. Dispoziția nr. 118 din 22.04.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Cloșcă Elena;
 119. Dispoziția nr. 119 din 22.04.2013 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili lichizi sau solizi – Ispas Ioana;
 120. Dispoziția nr. 120 din 22.04.2013 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale – Dascălu Vasile;
 121. Dispoziția nr. 121 din 22.04.2013 privind suspendarea dreptului la ajutorul social d-lui Bărbieru Tiofil din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 122. Dispoziția nr. 122 din 22 aprilie 2013 privind reluarea dreptului la ajutorul social d-nei Țandără Gherghina din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 123. Dispoziția nr. 123 din 23.04.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gheolmez Marian, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 124. Dispoziția nr. 124 din 23.04.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 125. Dispoziția nr. 125 din 23.04.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popa Gheorghe, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 126. Dispoziția nr. 126 din 23.04.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cireașă Lili, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 127. Dispoziția nr. 127 din 23.04.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Chiriac Mircea, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 128. Dispoziția nr. 128 din 23.04.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sima Stelică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 129. Dispoziția nr. 129 din 23.04.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gurgu Ion, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 130. Dispoziția nr. 130 din 23.04.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Comănici Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 131. Dispoziția nr. 131 din 23.04.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Jașcu Iordan, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 132. Dispoziția nr. 132 din 23.04.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gălățeanu Costel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 133. Dispoziția nr. 133 din 23.04.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Caramarin Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 134. Dispoziția nr. 134 din 23.04.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Stîngă Marinela, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 135. Dispoziția nr. 135 din 23.04.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cimpoae Eugen, cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 136. Dispoziția nr. 136 din 23.04.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Duduță Nelu Dumitrel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 137. Dispoziția nr. 137 din 23.04.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Țandără Nicolae Cristian, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 138. Dispoziția nr. 138 din 25.04.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor, doamnei Geru Mihaela;
 139. Dispoziția nr. 139 din 09.05.2013 privind stabilirea planului de servicii pentru minorul Comănici Valentin născut la data de 14.02.1996 în Măcin;
 140. Dispoziția nr. 140 din 09.05.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Crăciun Ioana;
 141. Dispoziția nr. 141 din 09.05.2013 privind avansarea în funcție publică de execuție de referent, grad profesional asistent, clasa 18, gradația 2, în cadrul compartimentului secretariat, administrativ, relații cu publicul din cadrul Primăriei comunei Jijila, jud. Tulcea, a doamnei Hagighiol Gabriela;
 142. Dispoziția nr. 142 din 13.05.2013 privind constituire comisiei de examinare pentru promovarea în clase sau trepte profesionale a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 143. Dispoziția nr. 143 din 13.05.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în clase sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila;
 144. Dispoziția nr. 144 din 22.05.2013 privind modificarea cuantumului și recuperarea sumelor încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei – Greceanu Tudorel;
 145. Dispoziția nr. 145 din 22.05.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.05.2013;
 146. Dispoziția nr. 146 din 22.05.2013 – Organizarea activității de prevenire și protecție în cadrul Primăriei comunei Jijila;
 147. Dispoziția nr. 147 din 22.05.2013 – instruirea salariaților angajați permanent sau temporar din instituție, în domeniul apărării incendiilor, situațiilor de urgență, etc;
 148. Dispoziția nr. 148 din 22.05.2013 – obligațiile personalului cu funcții de conducere din cadrul unității, în cadru activității de prevenire și stingere a incendiilor;
 149. Dispoziția nr. 149 din 22.05.2013 – accesul mijloacelor și al persoanelor pentru intervențiile operative în caz de urgență publică de incendiu;
 150. Dispoziția nr. 150 din 22.05.2013 privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;
 151. Dispoziția nr. 151 din 22.05.2013 privind organizarea activității în domeniul PSI și SU când activitatea normală este întreruptă;
 152. Dispoziția nr. 152 din 22.05.2013 privind stabilirea punctelor vitale vulnerabile de incendiu;
 153. Dispoziția nr. 153 din 22.05.2013 privind reguli și măsuri pentru sezonul cald și rece;
 154. Dispoziția nr. 154 din 22.05.2013 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor combustibile;
 155. Dispoziția nr. 155 din 22.05.2013 privind modul de organizare a activității de apărare împotriva incendiilor;
 156. Dispoziția nr. 156 din 22.05.2013 – organizarea activității de prevenire și protecție în cadrul Primăriei comunei Jijila;
 157. Dispoziția nr. 157 din 22.05.2013 – constituirea Comitetului de Sănătate și Securitate în muncă la nivelul Primăriei comunei Jijila;
 158. Dispoziția nr. 158 din 22.05.2013 – se numesc conducătorii locurilor de muncă, pentru funcțiile de conducere și funcțiile de execuție din cadrul Primăriei comunei Jijila…
 159. Dispoziția nr. 159 din 22.05.2013 – instruirea introductiv generală pentru lucrătorii angajați în cadrul Primăriei comunei Jijila;
 160. Dispoziția nr. 160 din 22.05.2013 – desemnarea d-nei Hagighiol Gabriela persoana cu atribuții de acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor din cadrul Primăriei comunei Jijila;
 161. Dispoziția nr. 161 din 22.05.2013 – Ameliorarea condițiilor de muncă;
 162. Dispoziția nr. 162 din 22.05.2016 – Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;
 163. Dispoziția nr. 163 din 22.05.2016 cu privire la numirea domnului Dănilă Lazăr, responsabil în domeniul SNCU;
 164. Dispoziția nr. 164 din 30.05.2013 privind încetarea dreptului la ajutorul social d-lui Deacu Vasile din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 165. Dispoziția nr. 165 din 30.05.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sarău Iordan cu domiciliul în sat Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 166. Dispoziția nr. 166 din 30.05.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Pilaf Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 167. Dispoziția nr. 167 din 30.05.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Ștefan, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 168. Dispoziția nr. 168 din 30.05.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Geru Gheorghe, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 169. Dispoziția nr. 169 din 30.05.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sava Aurel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 170. Dispoziția nr. 170 din 30.05.2016 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Nicolae, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 171. Dispoziția nr. 171 din 30.05.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Marian, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 172. Dispoziția nr. 172 din 30.05.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Andrei Dănuț, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 173. Dispoziția nr. 173 din 30.05.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Potzo Maria-Crina, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 174. Dispoziția nr. 174 din 30.05.2016 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popescu Dumitru – Daniel, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 175. Dispoziția nr. 175 din 30.05.2016 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Petrică, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 176. Dispoziția nr. 176 din 30.05.2016 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Chiriac Mircea, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 177. Dispoziția nr. 177 din 30.05.2013 cu privire la promovarea temporară a doamnei Vasile Marioara – inspector grad profesional asistent, clasa 40, gradația 5, în funcția publică de conducere de șef de birou contabilitate;
 178. Dispoziția nr. 178 din 30.05.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, doamnei Dibu Floarea;
 179. Dispoziția nr. 179 din 04.06.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, doamnei Banea Rădița;
 180. Dispoziția nr. 180 din 04.06.2013 privind constituirea comisiei de examinare pentru promovarea în clase și grade profesionale a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 181. Dispoziția nr. 181 din 04.06.2013 privind rectificarea actului de naștere nr. 7/19.02.1958 privind pe numita Duduță Verginica;
 182. Dispoziția nr. 182 din 06.06.2013 cu privire la revocarea unor dispoziții de la nr. 146 la 162 care fac obiectul organizării activității de prevenire și protecție în cadrul Primăriei comunei Jijila, de către HC-HR Consulting SRL;
 183. Dispoziția nr. 183 din 06.06.2013 cu privire la delegarea domnului Enache Viorel să exercite atribuțiile doamnei Zaharia Ștefana pe perioada efectuării concediului de odihnă;
 184. Dispoziția nr. 184 din 06.06.2013 cu privire la delegarea domnului Petcu Ion să exercite atribuțiile doamnei Duduță Violeta pe perioada efectuării concediului legal de odihnă;
 185. Dispoziția nr. 185 din 06.06.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, doamnei Dorobanțu Rada;
 186. Dispoziția nr. 186 din 26.06.2013 privind încetarea dreptului la ajutorul social d-lui Deacu Iordan din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 187. Dispoziția nr. 187 din 26.06.2013 privind încetarea dreptului la ajutorul social d-lui Nadoleanu Marian din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 188. Dispoziția nr. 188 din 26.06.2013 cu privire la modificarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Banea Dumitru din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 189. Dispoziția nr. 189 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Paraschiv Ionel cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 190. Dispoziția nr. 190 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Ionel cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 191. Dispoziția nr. 191 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Arghir Costel cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 192. Dispoziția nr. 192 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Mangîr Nicole cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 193. Dispoziția nr. 193 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Petrea Valentin cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 194. Dispoziția nr. 194 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Crăciun Valentin cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 195. Dispoziția nr. 195 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gherghișan Emanuil Nicu cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 196. Dispoziția nr. 196 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Victor cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 197. Dispoziția nr. 197 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Stoian Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 198. Dispoziția nr. 198 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sima Nicolae, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 199. Dispoziția nr. 199 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Chiriac Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 200. Dispoziția nr. 200 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Lefterache Ionel, cu domiciliul în Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 201. Dispoziția nr. 201 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Adămache Nicu, cu domiciliul în Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 202. Dispoziția nr. 202 din 27.06.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 203. Dispoziția nr. 203 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Zlate Gheorghe, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 204. Dispoziția nr. 204 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cloșcă Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 205. Dispoziția nr. 205 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Negrea Vasilică, cu domiciliul în Garvăn, comuna Jijila, jud. Tulcea;
 206. Dispoziția nr. 206 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Ion Eugenia, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 207. Dispoziția nr. 207 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Guradeschi Marius, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 208. Dispoziția nr. 208 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Vasile, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 209. Dispoziția nr. 209 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Rață Dumitru, cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 210. Dispoziția nr. 210 din 27.06.2013 privind suspendarea dreptului la ajutorul social d-lui Neacșu Nicolae, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 211. Dispoziția nr. 211 din 28.06.2013 privind transformarea postului funcție publică de execuție referent, grad profesional asistent, gradația 2, clasa 18, în consilier grad asistent clasa 32 gradația 2, în cadrul
 212. Dispoziția nr. 212 din 28.06.2013 privind transformarea postului funcție contractuală referent III (SSD), clasa 47, gradația 4, în funcția contractuală de referent gradul I (S), clasa 52, gradația 4, în cadrul compartimentului cămin cultural;
 213. Dispoziția nr. 213 din 28.06.2013 cu privire la desemnarea persoanelor împuternicite să acceseze aplicația informatică Registrul Electoral și să întocmească listele electorale pentru comuna Jijila;
 214. Dispoziția nr. 214 din 28.06.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Murgoci Ion cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 215. Dispoziția nr. 215 din 28.06.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Toader Constantin cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 216. Dispoziția nr. 216 din 28.06.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Toader Constantin cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 217. Dispoziția nr. 217 din 28.06.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Barangă Diacu cu domiciliul în localitatea Jijila, jud. Tulcea;
 218. Dispoziția nr. 218 din 28.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru condiții vătămătoare de până la 15% din salariul de bază, pentru personalul contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila;
 219. Dispoziția nr. 219 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Ciulei Cătălin – Teodor;
 220. Dispoziția nr. 220 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Hagighiol Gabriela;
 221. Dispoziția nr. 221 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Enache Viorel;
 222. Dispoziția nr. 222 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Sima Nicoleta;
 223. Dispoziția nr. 223 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Vasile Marioara;
 224. Dispoziția nr. 224 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Duduță Violeta;
 225. Dispoziția nr. 225 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Zaharia Ștefania;
 226. Dispoziția nr. 226 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Hogea Doina – Claudia;
 227. Dispoziția nr. 227 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Caluschi Ion;
 228. Dispoziția nr. 228 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Dănilă Lazăr;
 229. Dispoziția nr. 229 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Deacu Alexandrina;
 230. Dispoziția nr. 230 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Petcu Ion;
 231. Dispoziția nr. 231 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Duduță Ștefan;
 232. Dispoziția nr. 232 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Retea Ionel;
 233. Dispoziția nr. 233 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Alecu Liliana;
 234. Dispoziția nr. 234 din 28.06.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 16.07.2013;
 235. Dispoziția nr. 235 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Necula Janina-Elena;
 236. Dispoziția nr. 236 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut doamnei Geru Stela;
 237. Dispoziția nr. 237 din 28.06.2013 privind stabilirea salariului brut domnului Acriș Dumitru, secretar al comunei Jijila;
 238. Dispoziția nr. 238 din 08.07.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Gheorghe Vochița;
 239. Dispoziția nr. 239 din 22.07.2013 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei;
 240. Dispoziția nr. 240 din 22.07.2013 privind modificarea cuantumului venitului minim garantat;
 241. Dispoziția nr. 241 din 23.07.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației de însoțitor, domnului Adămachi Gheorghiță;
 242. Dispoziția nr. 242 din 29.07.2013 privind mutarea domnului Duduță Ștefan, în cadrul biroului contabilitate în funcția contractuală de referent I A, clasa 27;
 243. Dispoziția nr. 243 din 29.07.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Barangă Ana-Maria;
 244. Dispoziția nr. 244 din 29.07.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cireașă Lili;
 245. Dispoziția nr. 245 din 29.07.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gheolmez Marian;
 246. Dispoziția nr. 246 din 29.07.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popa Gheorghe;
 247. Dispoziția nr. 247 din 29.07.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Ion Eugenia;
 248. Dispoziția nr. 248 din 29.07.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Negre Vasilică;
 249. Dispoziția nr. 249 din 29.07.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gălățeanu Ionel;
 250. Dispoziția nr. 250 din 29.07.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cimpoae Eugen;
 251. Dispoziția nr. 251 din 29.07.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Nadoleanu Ioana;
 252. Dispoziția nr. 252 din 29.07.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Sarău Maria;
 253. Dispoziția nr. 253 din 29.07.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Nicolae;
 254. Dispoziția nr. 254 din 29.07.2013 privind încetarea dreptului la ajutorul social d-lui Bărbieru Tiofil din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 255. Dispoziția nr. 255 din 29.07.2013 privind încetarea dreptului la ajutorul social d-lui Banea Dumitru din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 256. Dispoziția nr. 256 din 29.07.2013 cu privire la delegarea domnului Enache Viorel să exercite atribuțiile secretarului comunei Jijila pe perioada efectuării concediului legal de odihnă, pe anul 2013;
 257. Dispoziția nr. 257 din 01.08.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Neacșu Gheorghina;
 258. Dispoziția nr. 258/01.08.2013 cu privire la desemnarea domnului Duduță Ștefan să răspundă de punerea în aplicare a PEAD 2013, la nivelul comunei Jijila;
 259. Dispoziția nr. 259 din 19.08.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 27.08.2013;
 260. Dispoziția nr. 260 din 22.08.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență domnișoarei Neacșu Alina Adriana;
 261. Dispoziția nr. 261 din 23.08.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Caramarin Fănica;
 262. Dispoziția nr. 262 din 28.03.2013 privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a Centrului operativ cu activitatea temporară și a Secretariatului tehnic, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență;
 263. Dispoziția nr. 263 din 30.08.2013 cu privire la modificarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Dinu Gheorghe;
 264. Dispoziția nr. 264 din 30.08.2013 cu privire la modificarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Sava Aurel;
 265. Dispoziția nr. 265 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la venitul minim garantat d-lui Neacșu Nicolae;
 266. Dispoziția nr. 266 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Sava Gheorghe;
 267. Dispoziția nr. 267 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Andrei Dănuț;
 268. Dispoziția nr. 268 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nadoleanu Marian;
 269. Dispoziția nr. 269 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Potzo Maria – Crina;
 270. Dispoziția nr. 270 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popescu Dumitru – Daniel;
 271. Dispoziția nr. 271 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popa Stelian;
 272. Dispoziția nr. 272 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Iamandii Florea;
 273. Dispoziția nr. 273 din 30.08.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Talpeș Ghiță;
 274. Dispoziția nr. 274 din 30.08.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Greceanu Tudorel;
 275. Dispoziția nr. 275 din 30.08.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cimpoae Eugen;
 276. Dispoziția nr. 276 din 30.08.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Rață Dumitru;
 277. Dispoziția nr. 277 din 13.09.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Banea Rădița;
 278. Dispoziția nr. 278 din 13.09.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 30.09.2013;
 279. Dispoziția nr. 279 din 30.09.2013 privind acordarea dreptului la ajutorul social d-lui Retia Ionel, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 280. Dispoziția nr. 280 din 30.09.2013 privind respingerea cererii de ajutor social d-lui Banea Dumitru, din comuna Jijila, jud. Tulcea;
 281. Dispoziția nr. 281 din 30.09.2013 privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, în luna noiembrie 2013, pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014, beneficiarilor Legii 416/2001;
 282. Dispoziția nr. 282 din 30.09.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Malacu Sandu;
 283. Dispoziția nr. 283 din 30.09.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Vasile;
 284. Dispoziția nr. 284 din 30.09.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Guradeschi Marius;
 285. Dispoziția nr. 285 din 30.09.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cloșcă Dumitru;
 286. Dispoziția nr. 286 din 30.09.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Zlate Gheorghe;
 287. Dispoziția nr. 287 din 30.09.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Alexandru Mariana;
 288. Dispoziția nr. 288 din 30.09.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Țandără Petrișor;
 289. Dispoziția nr. 289 din 30.09.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Dăuceanu Valerică;
 290. Dispoziția nr. 290 din 30.09.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Burduf Viorel;
 291. Dispoziția nr. 291 din 30.09.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Ion;
 292. Dispoziția nr. 292 din 30.09.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Costică;
 293. Dispoziția nr. 293 din 30.09.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Caramarin Dumitru;
 294. Dispoziția nr. 294 din 30.09.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Carp Paul;
 295. Dispoziția nr. 295 din 14.10.2013 cu privire la delegarea domnului Enache Viorel să exercite atribuțiile secretarului comunei Jijila pe perioada efectuării concediului legal de odihnă, pe anul 2013;
 296. Dispoziția nr. 296 din 14.10.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Obancea Maria;
 297. Dispoziția nr. 297 din 14.10.2013 cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Marin Mica;
 298. Dispoziția nr. 298 din 14.10.2013 cu privire la acordarea îndemnizației de însoțitor conform Legii 448/2006, domnului Marin Fănică;
 299. Dispoziția nr. 299 din 14.10.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Țăranu Maria;
 300. Dispoziția nr. 300 din 15.10.2013 cu privire la numirea în calitatea de agent de inundații a domnului Dănilă Lazăr, șeful serviciului SVSU – Jijila;
 301. Dispoziția nr. 301 din 28.10.2013 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Năstase Ilinca;
 302. Dispoziția nr. 302 din 31.10.2013 privind reluarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Burduf Viorel;
 303. Dispoziția nr. 303 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Crăciun Valentin;
 304. Dispoziția nr. 304 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Hogea Daniela;
 305. Dispoziția nr. 305 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Pilaf Petrică;
 306. Dispoziția nr. 306 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Mămăligă Nicu;
 307. Dispoziția nr. 307 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Popescu Gheorghiță;
 308. Dispoziția nr. 308 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Zlate Gheorghe;
 309. Dispoziția nr. 309 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Cloșcă Gheorghe;
 310. Dispoziția nr. 310 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Dumitru;
 311. Dispoziția nr. 311 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Barangă Ana-Maria;
 312. Dispoziția nr. 312 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Caramarin Constantin;
 313. Dispoziția nr. 313 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Caramarin Tudorel;
 314. Dispoziția nr. 314 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Chirnogea Costel;
 315. Dispoziția nr. 315 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Banea Dumitru;
 316. Dispoziția nr. 316 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Barangă Vasile;
 317. Dispoziția nr. 317 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Chirnoagă Tudorache;
 318. Dispoziția nr. 318 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Drăgoi Nicolae;
 319. Dispoziția nr. 319 din 31.10.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Gălățeanu Ionel;
 320. Dispoziția nr. 320 din 31.10.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 321. Dispoziția nr. 321 din 31.10.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
 322. Dispoziția nr. 322 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Popa Alexandru;
 323. Dispoziția nr. 323 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Rîcă Florin;
 324. Dispoziția nr. 324 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Geru Nicu;
 325. Dispoziția nr. 325 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Duduță Neculai;
 326. Dispoziția nr. 326 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, d-lui Bărbieru Nicu;
 327. Dispoziția nr. 327 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, d-nei Pilaf Florica;
 328. Dispoziția nr. 328 din 31.10.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, d-lui Șerban Ștefan;
 329. Dispoziția nr. 329 din 31.10.2013 privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, în luna noiembrie 201 pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014 beneficiarilor Legii 416/2001;
 330. Dispoziția nr. 330 din 08.11.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară pe data de 12.11.2013;
 331. Dispoziția nr. 331 din 08.11.2013 privind reorganizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Jijila, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestora;
 332. Dispoziția nr. 332 din 11.11.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, doamnei Iutele Niculina;
 333. Dispoziția nr. 333 din 20.11.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 26.11.2013;
 334. Dispoziția nr. 334 din 20.11.2013 privind trecerea la gradația 2 și majorarea salariului brut doamnei Necula Janina – Elena, asistent medical comunitar în cadrul compartimentului Asistență Socială al Primăriei comunei Jijila;
 335. Dispoziția nr. 335 din 20.11.2013 cu privire la stabilirea și acordarea îndemnizației lunare, domnului Sima Vasile;
 336. Dispoziția nr. 336 din 20.11.2013 cu privire la aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire parc panouri fotovoltaice, locuință, P+1 și anexe gospodărești”;
 337. Dispoziția nr. 337 din 20.11.2013 cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Iamandii Geanina;
 338. Dispoziția nr. 338 din 20.11.2013 privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, în luna noiembrie 201 pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2013 – 31 martie 2014 beneficiarilor Legii 416/2001;
 339. Dispoziția nr. 339 din 20.11.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
 340. Dispoziția nr. 340 din 20.11.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 341. Dispoziția nr. 341 din 20.11.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Paraschiv Ticu;
 342. Dispoziția nr. 342 din 20.11.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Pruteanu Nicolae;
 343. Dispoziția nr. 343 din 20.11.2013 privind neacordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Țandără Manole;
 344. Dispoziția nr. 344 din 20.11.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență;
 345. Dispoziția nr. 345 din 27.10.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Greceanu Tudorel;
 346. Dispoziția nr. 346 din 27.10.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Petrică;
 347. Dispoziția nr. 347 din 27.10.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Rață Dumitru;
 348. Dispoziția nr. 348 din 27.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Marin Mica;
 349. Dispoziția nr. 349 din 27.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lei Sima Stelică;
 350. Dispoziția nr. 350 din 27.10.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Rață Rodica;
 351. Dispoziția nr. 351 din 27.10.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Nicoară Dumitru;
 352. Dispoziția nr. 352 din 27.10.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Geru Vasile;
 353. Dispoziția nr. 353 din 27.11.2013 cu privire la încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției e șef de birou a doamnei Vasile Marioara și revenirea la funcția și salariul de inspector grad asistent, clasa 40, gradația 5, începând cu data de 01.11.2013;
 354. Dispoziția nr. 354 din 27.11.2013 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor existente în patrimoniul comunei Jijila pe anul 2013 și a unităților bugetare a căror bunuri sunt supuse inventarierii în aceleași condiții ca cele ce aparțin comunei;
 355. Dispoziția nr. 355 din 27.11.2013 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Obancea Marin;
 356. Dispoziția nr. 356 din 27.11.2013 cu privire la numirea domnului Ciulei Cătălin-Teodor funcționar public definitiv, în funcția de consilier juridic, grad profesional asistent, clasa 27, gradația -;
 357. Dispoziția nr. 357 din 03.12.2013 cu privire la încetarea raportului de serviciu cu domnul Ciulei Cătălin-Teodor, consilier juridic, grad profesional asistent, clasa 27, gradația -;
 358. Dispoziția nr. 358 din 03.12.2013 privind constituire comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în clase și în grade profesionale a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea;
 359. Dispoziția nr. 359 din 11.12.2013 privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea, în ședință ordinară pe data de 17.12.2013;
 360. Dispoziția nr. 360 din 18.12.2013 privind acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Banea Nicolae;
 361. Dispoziția nr. 361 din 18.12.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Necula Vasile;
 362. Dispoziția nr. 362 din 18.12.2013 privind suspendarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Dumitru;
 363. Dispoziția nr. 363 din 18.12.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-nei Alexandru Mariana;
 364. Dispoziția nr. 364 din 18.12.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Țandără Petrișor;
 365. Dispoziția nr. 365 din 18.12.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Deacu Ion;
 366. Dispoziția nr. 366 din 18.12.2013 privind modificarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Chiriac Tudorel;
 367. Dispoziția nr. 367 din 18.12.2013 privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) d-lui Cimpoae Eugen;
 368. Dispoziția nr. 368 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-nei Vasile Ioana;
 369. Dispoziția nr. 369 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Sima Stan;
 370. Dispoziția nr. 370 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale d-lui Radu Costică;
 371. Dispoziția nr. 371 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, d-nei Manole Constanda;
 372. Dispoziția nr. 372 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, d-lui Nadoleanu Trandafir;
 373. Dispoziția nr. 373 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, d-nei Crăciun Fănica;
 374. Dispoziția nr. 374 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolier, d-lui Geru Vasile;
 375. Dispoziția nr. 375 din 18.12.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, d-nei Chirnoagă Vasilica;
 376. Dispoziția nr. 376 din 18.12.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, d-lui Stoica Costel;
 377. Dispoziția nr. 377 din 18.12.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, d-nei Sima Elena;
 378. Dispoziția nr. 378 din 18.12.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, d-lui Stoica Radu;
 379. Dispoziția nr. 379 din 18.12.2013 pentru modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, d-lui Greceanu Vasile;
 380. Dispoziția nr. 380 din 18.12.2013 pentru acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, d-nei Petcu Constanda;
 381. Dispoziția nr. 381 din 23.12.2013 pentru acordarea unui ajutor de urgență doamnei Deacu Veta;
 382. Dispoziția nr. 382 din 23.12.2013 privind încetarea dreptului la alocația de susținere a familiei d-lui Dăuceanu Valerică.