Home / H.C.L. 2014

H.C.L. 2014

 1. Hotărârea nr. 1 din 10.01.2014 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2013

 2. Hotărârea nr. 2 din 28.01.2014 cu privire la modificarea art. 3 a H.C.L. nr. 12/22.08.2012 privind participarea comunei Jijila la constituirea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri menajere” Tulcea

 3. Hotărârea nr. 3 din 28.01.2014 cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei Jijila a unui teren situat în intravilanul satului Garvăn, comuna Jijila, T6, P68 cu o suprafață totală de 1919 mp

 4. Hotărârea nr. 4 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea dezmembrării unui teren proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, T6, P68, cu numărul cadastral 33469

 5. Hotărârea nr. 5 din 28.01.2014 cu privire la punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilire dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Jijila, a unui teren situat în intravilanul satului Garvăn, comuna Jijila, proprietatea comunei Jijila, în vederea punerii în aplicare a unei hotărâri judecătorești și a Legii nr. 18/1991, republicată

 6. Hotărârea nr. 6 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE, LOCUINȚĂ P+1 ȘI ANEXE GOSPODĂREȘTI”, comuna Jijila, sat Garvăn, județul Tulcea

 7. Hotărârea nr. 7 din 28.01.2014 privind completarea ș modificarea H.C.L. nr. 14/30.04.2009 cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal pentru localității Jijila și Garvăn

 8. Hotărârea nr. 8 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi superficie, cu uz și servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila, în favoarea SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA

 9. Hotărârea nr. 9 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

 10. Hotărârea nr. 10 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea de principiu a asocierii comunei Jijila cu persoane juridice, în condițiile legii, în vederea punerii în aplicare a H.C.L. nr. 29/28.05.2013 privind refacerii cadrului natural, repopulării și valorificării din punct de vedere turistic și piscicol a bălților aflate în proprietatea comunei Jijila

 11. Hotărârea nr. 11 din 28.01.2014 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 14/28.03.2013 privind darea în folosință gratuită, a unui teren, proprietatea comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn, T6, P88, nr. cadastral 33559, Episcopiei Tulcii

 12. Hotărârea nr. 12 din 28.01.2014 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pe anul 2014 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014

 13. Hotărârea nr. 13 din 25.02.2014 cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2014-2015

 14. Hotărârea nr. 14 din 25.02.2014 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2014

 15. Hotărârea nr. 15 din 25.02.2014 cu privire la aprobarea ramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2014

 16. Hotărârea nr. 16 din 25.02.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 22/08.11.2012 privind însușirea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Compartimentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare

 17. Hotărârea nr. 17 din 25.03.2014 cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 45/17.12.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014 în comuna Jijila

 18. Hotărârea nr. 18 din 25.03.2014 cu privire la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții “Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, comuna Jijila, județul Tulcea” și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției

 19. Hotărârea nr. 19 din 25.03.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 20/2013 privind aprobarea înființării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin și participarea la constituirea capitalului social

 20. Hotărârea nr. 20 din 24.04.2014 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2014 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014

 21. Hotărârea nr. 21 din 24.04.2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție “Reabilitare și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, comuna Jijila, județul Tulcea”

 22. Hotărârea nr. 22 din 24.04.2014 privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013

 23. Hotărârea nr. 23 din 17.06.2014 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL”, COMUNA Jijila, sat Garvăn, județul Tulcea

 24. Hotărârea nr. 24 din 17.06.2014 cu privire la aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

 25. Hotărârea nr. 25 din 17.06.2014 cu privire la aprobarea de principiu a zonelor special amenajate pentru activitățile de picnic, în comuna Jijila

 26. Hotărârea nr. 26 din 17.06.2014 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 21/24.04.2014 privind aprobarea cofinanțării proiectului de investiție “Reabilitare și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, comuna Jijila, județul Tulcea”

 27. Hotărârea nr. 27 din 27.08.2014 privind aprobarea aderării Comunei Jijila prin Consiliul local al comunei Jijila, la “ Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării” Tulcea

 28. Hotărârea nr. 28 din 27.08.2014 cu privire la aprobarea atribuirii terenului aferent stației SRM Jijila, în condițiile legii, către S.N.T.G.N. Transgaz SA Mediaș

 29. Hotărârea nr. 29 din 27.08.2014 cu privire la modificarea poziției nr. 25 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 1/25.01.2012

 30. Hotărârea nr. 30 din 27.08.2014 cu privire la aprobarea documentației de vânzare prin licitație publică a unor terenuri din proprietatea privată a comunei Jijila, precum și a aprobării prețului de pornire a licitației

 31. Hotărârea nr. 31 din 27.08.2014 cu privire la însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Jijila

 32. Hotărârea nr. 32 din 27.08.2014 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate “CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL”, COMUNA Jijila, sat Garvăn, județul Tulcea și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției

 33. Hotărârea nr. 33 din 27.08.2014 cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate “Amenajare spațiu public în Centru civic al comunei Jijila, județul Tulcea” și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției

 34. Hotărârea nr. 34 din 27.08.2014 cu privire la aprobarea Organigramei, Tabelului nominal cu personalul încadrat în SVSU și a conținutului Contractului de voluntariat, pentru membrii SVSU Jijila

 35. Hotărârea nr. 35 din 27.08.2014 cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2014

 36. Hotărârea nr. 36 din 21.10.2014 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2014 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014

 37. Hotărârea nr. 37 din 29.10.2014 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2014 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014

 38. Hotărârea nr. 38 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015

 39. Hotărârea nr. 39 din 27.11.2014 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului pe anul 2015

 40. Hotărârea nr. 40 din 27.11.2014 privind aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2014-2015 al comunei Jijila, județul Tulcea

 41. Hotărârea nr. 41 din 16.12.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2015 în comuna Jijila

 42. Hotărârea nr. 42 din 16.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2014 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2014

Anexa la H.C.L. nr. 42 / 2014