Home / ”CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

”CONSTRUIRE PIAȚĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”

DESCRIERE PROIECT:

            Este o construcție nouă, independentă, parter, cu dimensiunile în plan de 16.3 m x 9.3 m, cu o suprafață desfășurată de 151.59 mp.

La parter, pe două din laturile halei, sunt amplasate: 

 • încăpere de 3,06 mp pentru administrația pieței;
 • încăpere de 2,80 mp pentru depozitul de cântare;
 • hală de carne ce cuprinde sala de vânzare, camerele de tranșare, camera frigorifică și camera de primire a cărnii – suprafața totală 27,13 mp;
 • un laborator de analize cu suprafața de 3,80 mp;
 • încăpere de 3,61 mp pentru controlul veterinar al produselor din carne și lapte ce urmează a fi vândute;
 • un vestiar cu grup sanitar (pentru personalul de vânzare) cu suprafața de 8,13 mp;
 • un grup sanitar public cu suprafața de 7,41 mp.

Hala va avea suprafața de 65.37 și va cuprinde un circuit pentru aprovizionarea cu marfă, un circuit pentru clienți și un circuit pentru personalul de deservire. Înălțimea minimă este de 3,50 m.

În mijlocul halei se vor amplasa tarabe pentru fructe și legume.

            Clădirea va fi dotată cu obiecte sanitare: o cabină de duș; 3 lavoare din porțelan sanitar; 3 closete din porțelan sanitar, 8 spălătoare din otel inoxidabil, 11 sifoane de pardoseală, iar în spațiul de vânzare s-a prevăzut un recipient cu grătar pentru preluarea apelor în urma igienizării.

            Se vor realiza: Instalații termice, centrală termică, climatizare, instalații electrice, instalații de detecție pentru incendiu.

SURSA DE FINANȚARE:

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Măsura   M4/6B – ÎNFIINȚAREA, EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LA SCARĂ MICĂ

Contract de finanțare: nr. C1920072X203923801113 din 21.09.2018;

Valoarea totală a proiectului: 913.052,01 lei (195.997,00 euro)

Valoare eligibilă: 369.833,65 lei (79.389,00 euro)

Valoare neeligibilă: 543.218,36 lei (116.608,00 euro)

Stadiu: 31.12.2019

 • În data de 16.12.2019 este comunicată Notificarea de acceptare a modificărilor prin Act adițional nr. 1 și în data 24.12.2019 se semnează Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare prin care se prelungește termenul de depunere a Cererii de plată Tranșa 1;
 • În data de 26.11.2019 la nr. 4229 se înregistrează la primăria Jijila Nota de acceptare a prelungirii termenului de depunere a primei tranșe de plată aplicarea penalității de 0,1% (penalitate achitată prin OP nr. 1165/27.11.2019 în sumă de 370 lei);
 • În data de 18.11.2019 CRFIR Constanța comunică Notificarea de acceptare a modificărilor financiare la Contract.
 • În data de 15.11.2019 primăria Jijila a lansat procedura de achiziție a lucrărilor și a publicat în SICAP Anunțul de participare nr. SCN1058611/15.11.2019;
 • Prin fișa navetă nr. 26807/13.11.2019, înregistrată la primăria Jijila la nr. 4037/15.11.2019, este avizată Etapa I – documentația pentru procedura simplificată privind atribuirea contractului de execuție a lucrărilor.
 • În data de 25.10.2019 comuna Jijila întocmește Raportul de progres (Anexa nr. 3 (M1/6B, M3/6B, M4/6B) înregistrat la nr. 3684;
 • Prin adresa nr. 2006 din 24.06.2019, a fost transmis răspunsul la clarificările solicitate.12.08.2019 CRFIR Constanța ne comunică Fișa nr. 19206/12.08.2019, de avizare a conformității Proiectului Tehnic cu studiul de fezabilitate;
 • Prin Fișa de avizare nr. 13224 din 05.06.2019 a CRFIR Constanța, au fost solicitate clarificări la faza PT.
 • Prin adresa nr. 942 / 20.03.2019, a fost transmis la CRFIR Constanța pentru avizare Proiectul Tehnic.

Stadiu: 31.12.2018

În baza Contractului de servicii nr. 63 din 21.11.2018 a fost realizat Proiectul tehnic și detaliile de execuție, urmând ca din luna ianuarie 2019 să fie demarată avizarea de către AFIR  a documentației pentru demararea procedurii de achiziție și semnarea contractului de execuție a lucrărilor.