Home / Situații financiare anul 2018

Situații financiare anul 2018

SITUAȚII FINANCIARE COMUNA JIJILA ANUL 2018

BUGET LOCAL ANUL 2018

 

Proces verbal de inventariere al comisiei centrale 19.12.2018

 

SITUAȚII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2018

1. Adresa depunere

2. Bilant 31.12.2018

3. Anexa 35a situatia activelor fixe amortizabile pag. 1

4. Anexa 35a situatia activelor amortizabile pag 2

5. Anexa 22 venituri cheltuieli buget local

6. Anexa 35b situatia actvelor fixe neamortizabile pag.1

7. Anexa 35b situatia actvelor fixe neamortizabile pag.2

8. Cheltuieli buget local – sursa 02

9. Cheltuieli buget local – sursa 10

10. Cheltuieli secțiunea dezvoltare – sursa 02

11. Cheltuieli secțiunea dezvoltare – sursa 10

12. Contul de rezultat patrimonial

13. Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

14. Fluz de trezorerie

15. Fluxuri banci

16. Indicatori protectia copilului

17. Situatia activelor si datoriilor

18. Modificari in structura activelor anexa 34

19. Titlu 56 – Situatia platilor FEN

20. Venituri bugetul local sursa 02

21. Venituri bugetul local sursa 10

22. Venituri sectiunea dezvoltare sursa 02

23. Venituri sectiunea functionare sursa 02

24. Venituri sectiunea functionare sursa 10

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 19 decembrie 2018

Buget total

Secțiunea dezvoltare

Secțiunea funcționare

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 11 decembrie 2018

Buget total

Secțiunea dezvoltare

Secțiunea funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 SEPTEMBRIE 2018

Dovada depunere bilanț

Active datorii

Anexa 24

Bilanț

Cheltuieli 02 secțiunea dezvoltare

Cheltuieli 02 secțiunea funcționare

Cheltuieli 10 secțiunea dezvoltare

Cheltuieli 10 secțiunea funcționare

Cheltuieli buget local

Cheltuieli proprii totale

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil mijloace destinație specială

Flux de trezorerie

Situația fluxurilor de trezorerie

Protecția copilului

Venituri 02 secțiunea dezvoltare

Venituri 02 secțiunea funcționare

Venituri 10 secțiunea funcționare

Venituri buget local

Venituri proprii totale

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 27  septembrie 2018

Buget total

Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea de funcționare

 

Situația salariilor de bază ale personalului angajat: funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, jud. Tulcea, la data de 30 septembrie 2018.

 

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 28 AUGUST 2018

Buget total

Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea de funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 30 IUNIE 2018

Dovada depunere bilanț

Acțiuni deținute la societăți

Active – datorii

Bilanț

Cheltuieli buget local – secțiunea dezvoltare;

Cheltuieli totale buget local

Cheltuieli totale buget local – secțiunea funcționare!

Cheltuieli totale venituri proprii

Cheltuieli venituri proprii – secțiunea funcționare;

Cont de rezultat patrimonial;

Disponibil mijloace destinație specială;

Situația fluxurilor de trezorerie;

Fluxuri de trezorerie;

Protecția copilului;

Cheltuieli venituri proprii – secțiunea funcționare!

Venituri proprii totale;

Venituri – secțiunea dezvoltare;

Venituri secțiunea funcționare;

Venituri totale buget local;

BUGET LOCAL RECTIFICAT LA 31 MAI 2018

Buget total

Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea de funcționare

SITUAȚII FINANCIARE LA 31 MARTIE 2018

 1. Active – datorii
 2. Bilanț
 3. Buget local – cheltuieli
 4. Buget local -venituri
 5. Cheltuieli buget local – secțiunea funcționare
 6. Cheltuieli buget local – secțiunea dezvoltare;
 7. Cheltuieli proprii – secțiunea funcționare;
 8. Cheltuieli proprii;
 9. Cont de rezultat patrimonial;
 10. Disponibil din mijloace fixe;
 11. Fluxuri de trezorerie
 12. Protecția copilului;
 13. Situația fluxurilor de trezorerie
 14. Venituri buget local – secțiunea dezvoltare;
 15. Venituri buget local – secțiunea funcționare;
 16. Venituri proprii – secțiunea funcționare;
 17. Venituri proprii;

Situația salariilor de bază ale personalului angajat: funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, jud. Tulcea, la data de 31 martie 2018.

BUGET LOCAL ANUL 2018

 1. Buget total anul 2018
 2. Buget secțiunea funcționare anul 2018
 3. Buget secțiunea dezvoltare anul 2018