Home / H.C.L. 2016

H.C.L. 2016

 1. Hotărârea nr. 1 din 07.01.2016 cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015;

 2. Hotărârea nr. 2 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2016 – 2017;

 3. Hotărârea nr. 3 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

 4. Hotărârea nr. 4 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea actualizării Devizului general recalculat al investiției ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, comuna Jijila, județul Tulcea”;

 5. Hotărârea nr. 5 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico economici ai investiției ”Înlocuire și extindere rețea de distribuție apă potabilă sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea;

 6. Hotărârea nr. 6 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea normativelor de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru autoturismele aflate în dotare, așa cum prevede anexa 3 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice;

 7. Hotărârea nr. 7 din 28.01.2016 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activităților de audit public intern;

 8. Hotărârea nr. 8 din 28.01.2016 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2016 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016;

 9. Hotărârea nr. 9 din 29.02.2016 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2016;

 10. Hotărârea nr. 10 din 29.02.2016 cu privire la aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe anul 2015;

 11. Hotărârea nr. 11 din 29.02.2016 cu privire la luarea unor măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol;

 12. Hotărârea nr. 12 din 29.02.2016 privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor sistemului educațional sub formă de tichete sociale;

 13. Hotărârea nr. 13 din 29.02.2016 cu privire la aprobarea de principiu a atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 1000 mp, pentru construirea unei locuințe domnului Comănici Florin – cetățean de onoare al comunei Jijila;

 14. Hotărârea nr. 14 din 29.02.2016 cu privire la desemnarea primarului comunei Jijila ca evaluator a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Jijila;

 15. Hotărârea nr. 15 din 29.02.2016 cu privire la aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a comunei Jijila, județul Tulcea;

  1. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a comunei Jijila, județul Tulcea

 16. Hotărârea nr. 16 din 10.03.2016 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, pe anul 2016;

 17. Hotărârea nr. 17 din 29.03.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii comunale Jijila;

 18. Hotărârea nr. 18 din 29.03.2016 cu privire la însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților compartimentului Registrul Agricol;

 19. Hotărârea nr. 19 din 29.03.2016 privind însușirea Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate;

 20. Hotărârea nr. 20 din 29.03.2016 cu privire la atribuirea, în folosință gratuită, a terenului aferent Stației de Reglare Măsurare Jijila – Măcin, Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz SA Mediaș”;

 21. Hotărârea nr. 21 din 29.03.2016 cu privire la actualizarea Organigramei și Tabelului nominal cu personalul încadrat în S.V.S.U.;

  Organigrama S.V.S.U.

 22. Hotărârea nr. 22 din 29.03.2016 cu privire la aprobarea Procedurii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plată a impozitelor și taxelor locale;

 23. Hotărârea nr. 23 din 29.03.2016 cu privire la însușirea și aprobarea Acordului de cooperare privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Măcin, prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare;

………………………………………

 1. Hotărârea nr. 1 din 23 iunie 2016 privind constatarea alegerii membrilor comisiei de validare a Consiliului local al comunei Jijila;

 2. Hotărârea nr. 2 din 23 iunie 2016 privind constatarea rezultatului validării mandatelor de consilieri ai Consiliului local al comunei Jijila;

 3. Hotărârea nr. 3 din 23 iunie 2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea;

 4. Hotărârea nr. 4 din 23 iunie 2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Jijila;

 5. Hotărârea nr. 5 din 28 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Jijila, județul Tulcea;

 6. Hotărârea nr. 6 din 28 iunie 2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea;

 7. Hotărârea nr. 7 din 26 iulie 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul Comunei Jijila, pentru anul 2016;

 8. Hotărârea nr. 8 din 26 iulie 2016 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate la nivelul Comunei Jijila, pentru anul 2016;

 9. Hotărârea nr. 9 din 26 iulie 2016 privind desemnarea domnului Deacu Costică, să reprezinte interesele comunei Jijila, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Jijila;

 10. Hotărârea nr. 10 din 26 iulie 2016 privind desemnarea domnului Deacu Costică, ca membru în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. Jijila;

 11. Hotărârea nr. 11 din 23 august 2016 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2016;

 12. Hotărârea nr. 12 din 23 august 2016, cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7 / 26.07.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul Comunei Jijila, pentru anul 2016;

 13. Hotărârea nr. 13 din 27 septembrie 2016 cu privire la aprobarea organizării sărbătorii ”Zilele Jijilei”;

 14. Hotărârea nr. 14 din 27 septembrie 2016 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila, pentru anul 2016;

 15. Hotărârea nr. 15 din 27 septembrie 2016 cu privire la modificarea H.C.L. nr. 30/06.11.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în comuna Jijila;

 16. Hotărârea nr. 16 din 27 septembrie 2016 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului;

 17. Hotărârea nr. 17 din 27 septembrie 2016 privind aprobarea modificării și actualizării Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilizare și interes public general al comunelor semnatare;

 18. Hotărârea nr. 18 din 27 septembrie 2016 privind aprobarea modului de organizare a gestiunii sistemului de alimentare cu apă potabilă a satului Garvăn, comuna Jijila;

 19. Hotărârea nr. 19 din 27 septembrie 2016 privind modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate la nivelul comunei Jijila, pentru anul 2016;

 20. Hotărârea nr. 20 din 31 octombrie 2016 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2016;

 21. Hotărârea nr. 21 din 31 octombrie 2016 privind împuternicirea din partea Consiliului Local al comunei Jijila pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea în vederea delegării gestiunii și încheierii contractelor de servicii publice din componenta proiectului ”Sistem de management Integrat al deșeurilor menajere în județul Tulcea”;

 22. Hotărârea nr. 22 din 31 octombrie 2016 privind dobândirea calității de ”membru de onoare, fără vot” în cadrul ”Asociației Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea”, pentru UAT Comuna Jijila și sprijinirea financiară a activității asociației;

 23. Hotărârea nr. 23 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea criteriilor, procedura pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public precum și atribuțiile specifice funcției de administrator public din cadrul Primăriei comunei Jijila, jud. Tulcea;

 24. Hotărârea nr. 24 din 31 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2016 – 2017;

 25. Hotărârea nr. 25 din 19 decembrie 2016 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2016;

 26. Hotărârea nr. 26 din 19 decembrie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 în comuna Jijila;