Home / Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre – 2023

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre – 2023

Registrul proiectelor de hotărâre - 2023

Nr. Proiect de hotărâre Data proiectului de hotărâre Titlul proiectului de hotărâre Inițiatorul proiectului de hotărâre Nr. și data referatului de aprobare elaborat de inițiator Data publicării în M.O.L. Nr. H.C.L. prin care a fost aprobat/ respins
43 21.12.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 Primar 12893/21.12.2023 27.12.2023 43/21.12.2023
42 21.12.2023 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L NR. 39/14.12.2023 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 Primar 12889/21.12.2023 27.12.2023 42/21.12.2023
41 19.12.2023 Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2024-2025 Primar 12812/19.12.2023 27.12.2023 -
40 14.12.2023 Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” ȘI ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” Primar 12670/13.12.2023 27.12.2023 41/14.12.2023
39 07.12.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 Primar 12578/12.12.2023 27.12.2023 39/14.12.2023
38 21.11.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 Primar 12020/21.11.2023 27.12.2023 38/28.11.2023
37 21.11.2023 Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, aprobarea organigramei și a statului de funcții. Primar 12051/21.11.2023 27.12.2023 37/28.11.2023
36 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul: “Construire platformă destinată gestionarii gunoiului de grajd în comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 11240/27.10.2023 28.11.2023 32/27.10.2023
35 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 11238/27.10.2023 28.11.2023 31/27.10.2023
34 19.10.2023 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/12.11.2020 privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL Primar 10947/19.10.2023 28.11.2023 36/31.10.2023
33 19.10.2023 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jijila pentru anul școlar 2023-2024 Primar 10945/19.10.2023 28.11.2023 35/31.10.2023
32 10.10.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 Primar 10512/10.10.2023 28.11.2023 34/31.10.2023
31 09.10.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor înscrise în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6) din Codul Fiscal, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri Primar 10227/03.10.2023 10.10.2023 40/14.12.2023
30 12.09.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea, în anul școlar 2023-2024 Primar 9619/12.09.2023 15.09.2023 30/12.09.2023
29 12.09.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 Primar 9622/12.09.2023 15.09.2023 29/12.09.2023
28 12.09.2023 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 12.09.2023 a Consiliului Local al Comunei Jijila Primar 9621/12.09.2023 15.09.2023 28/12.09.2023
27 06.09.2023 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 14/25.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024 Primar 7982/05.07.2023 15.09.2023 33/31.10.2023
26 21.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” Primar 9099/21.08.2023 31.08.2023 26/29.08.2023
25 21.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA” Primar 9097/21.08.2023 31.08.2023 27/29.08.2023
24 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 8291/17.07.2023 18.08.2023 24/25.07.2023
23 17.07.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 Primar 8164/13.07.2023 18.08.2023 25/26.07.2023
22 20.06.2023 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Costică Deacu, primar al Comunei Jijila, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea din 22.06.2023 Primar 7569/20.06.2023 21.06.2023 23/20.06.2023
21 26.05.2023 Proiect de hotărâre privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație Primar 6868/26.05.2023 15.06.2023 22/30.05.2023
20 23.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, aferente familiei ocupaționale ,,Administrație” începând cu data de 01.05.2023 Primar 6604/18.05.2023 15.06.2023 21/30.05.2023
19 23.05.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Jijila, pe anul 2023 Primar 6731/22.05.2023 15.06.2023 17/30.05.2023
18 24.04.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz și servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila Primar 5458/24.04.2023 15.06.2023 15/25.04.2023
17 24.04.2023 Proiect de hotărâre privind aderarea și includerea teritoriului comunei Jijila la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor și pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 Primar 5382/20.04.2023 15.06.2023 16/25.04.2023
16 15.06.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietate privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din Legea nr 32/2019 crescătorilor de animale, aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire Primar 5044/10.04.2023 20.04.2023 19/30.05.2023
15 06.04.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar, pentru anul financiar 2022 Primar 3827/20.03.2023 06.04.2023 18/30.05.2023
14 28.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp, aparţinând domeniului public al comunei Jijila, situat în sediul administrativ din sat Garvăn, str. Principală nr 113, comuna Jijila, jud. Tulcea Primar 4255/28.03.2023 28.03.2023 20/30.05.2023
13 22.03.2023 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului locala al comunei Jijila pentru prestarea serviciului de pompe funebre și transport funerar de către Ungureanu Nicoleta Comerț Persoana Fizică Autorizată Primar 4079/23.02.2023 30.03.2023 13/28.03.2023
12 20.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 – Educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect Primar 3791/20.03.2023 20.03.2023 12/20.03.2023
11 20.03.2023 Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Jijila, județul Tulcea” Primar 3786/20.03.2023 20.03.2023 11/20.03.2023
10 20.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului: ”Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Jijila, județul Tulcea” Primar 3782/20.03.2023 20.03.2023 10/20.03.2023
9 07.03.2023 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024 Primar 2373/15.02.2023 07.03.2023 14/25.04.2023
8 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 2582/17.02.2023 02..03.2023 9/27.02.2023
7 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Primar 2582/17.02.2023 02..03.2023 8/27.02.2023
6 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Primar 2582/17.02.2023 02..03.2023 7/27.02.2023
5 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Primar 2561/17.02.2023 02..03.2023 6/27.02.2023
4 25.01.2023 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Costea Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local; Primar 1663/25.01.2023 25.01.2023 5/31.01.2023
3 25.01.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2023; Primar 1505/19.01.2023 25.01.2023 4/31.01.2023
2 25.01.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 Primar 1610/25.01.2023 25.01.2023 2/31.01.2023
1 06.01.2023 Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022 Primar 1109/06.01.2023 06.01.2023 1/06.01.2023