Home / Documente / informații financiare – anul 2022

Documente / informații financiare – anul 2022

Adresă depunere situație financiară la 31.12.2022

Bilanț – Situație financiară la 31.12.2022

Publicat la 29.12.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 22.12.2022

1. Bugetul local 22.12.2022

2. Buget venituri proprii 22.12.2022

3. Buget local sectiunea de functionare 22.12.2022

4. Bugetul local sectiunea de dezvoltare 22.12.2022

 

Publicat la 20.12.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 09.12.2022

1. Buget local rectificat 09.12.2022

2. Buget local sectiunea functionare rectif 09.12.2022

3. Buget local sectiunea dezvoltare rectificat 09.12.2022

4. Buget IP finantate integral sau partial din venituri proprii rectificat 09.12.2022

 

Publicat la 19.10.2022

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, județul Tulcea, la data de 30 septembrie 2022;

 

Publicat la 03.10.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 29.09.2022

1. Buget local rectificat 29.09.2022

2. Buget local din venituri proprii 29.09.2022

3. Buget local secțiunea functionare 29.09.2022

4. Buget local secțiunea dezvoltare 29.09.2022

 

Publicat la 20.09.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 30.08.2022

1. Buget local rectificat 30.08.2022

2. Buget local sectiunea dezvoltare rectificat 30.08.2022

3. Buget local sectiunea functionare rectificat 30.08.2022

4. Bugetul Institutiilor Publice finantate din venituri proprii rectificat 30.08.2022

 

Publicat la 11.07.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 28.06.2022

1.Buget local rectificat

2.Buget rectificat-Venituri proprii

3.Buget local-Secțiunea funcționare

4.Buget local-Secțiunea dezvoltare

 

Publicat la 09.05.2022

1.Bilant 31.03.2022

2.Contul de executie al Bugetului local cheltuieli secțiune dezvoltare

3.Contul de executie al Bugetului local -venituri secțiune dezvoltare

4.Contul de executie al Bugetului Local-Cheltuieli

5.Contul de executie al Bugetului local-cheltuieli secțiune funcționare

6.Contul de executie al Bugetului local-venituri secțiune funcționare

7.Contul de executie al Bugetului Local-Venituri

8.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Buget local-Venituri

9.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local-cheltuieli

10.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local-venituri secțiune dezvoltare

11.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local-venituri secțiune funcționare

12.Detalierea cheltuielilor IP finantate din venituri proprii si subventii din Buget local secțiune dezvoltare

13.Detalierea cheltuielilor IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local secțiune funcționare

14.Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

15.Situatia fluxurilor de trezorerie

 

Publicat la 12.04.2022

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, județul Tulcea, la data de 31 martie 2022;

 

Publicat la 15.03.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 28.02.2022

Buget local total 2022

Buget local-Venituri proprii

Buget local-Secțiunea funcționare

Buget local-Secțiunea dezvoltare

 

Publicat la 15.03.2022

Buget local inițial pentru anul 2022 aprobat la 10.02.2022

Buget local total 2022

Buget local-Venituri proprii

Buget local-Secțiunea funcționare

Buget local-Secțiunea dezvoltare