Home / Documente / informații financiare – anul 2022

Documente / informații financiare – anul 2022

Publicat la 09.05.2022

1.Bilant 31.03.2022

2.Contul de executie al Bugetului local cheltuieli secțiune dezvoltare

3.Contul de executie al Bugetului local -venituri secțiune dezvoltare

4.Contul de executie al Bugetului Local-Cheltuieli

5.Contul de executie al Bugetului local-cheltuieli secțiune funcționare

6.Contul de executie al Bugetului local-venituri secțiune funcționare

7.Contul de executie al Bugetului Local-Venituri

8.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Buget local-Venituri

9.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local-cheltuieli

10.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local-venituri secțiune dezvoltare

11.Contul de executie al IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local-venituri secțiune funcționare

12.Detalierea cheltuielilor IP finantate din venituri proprii si subventii din Buget local secțiune dezvoltare

13.Detalierea cheltuielilor IP finantate din venituri proprii si subventii din Bugetul local secțiune funcționare

14.Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

15.Situatia fluxurilor de trezorerie

 

Publicat la 12.04.2022

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, județul Tulcea, la data de 31 martie 2022;

 

Publicat la 15.03.2022

Buget local rectificat pentru anul 2022 aprobat la 28.02.2022

Buget local total 2022

Buget local-Venituri proprii

Buget local-Secțiunea funcționare

Buget local-Secțiunea dezvoltare

 

Publicat la 15.03.2022

Buget local inițial pentru anul 2022 aprobat la 10.02.2022

Buget local total 2022

Buget local-Venituri proprii

Buget local-Secțiunea funcționare

Buget local-Secțiunea dezvoltare