Home / Dispozițiile emise de primarul comunei Jijila – anul 2022

Dispozițiile emise de primarul comunei Jijila – anul 2022

Dispoziții - 2022

Nr. dispoziției Data emiterii Conținutul dispoziției Data publicării în M.O.L.
135 15.06.2022 Dispoziție cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul Primăriei Comunei Jijila, județul Tulcea 20.06.2022
134 07.06.2022 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei/dlui GHERGHIȘAN CRISTINA 14.06.2022
133 07.06.2022 Dispoziție cu privire la încetarea alocației pentru susținerea familiei dlui BANEA DUMITRU 14.06.2022
132 31.05.2022 Dispoziție cu privire la desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 02.06.2022
131 30.05.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap dlui CHIRIAC VASILE 31.05.2022
130 27.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA 31.05.2022
129 27.05.2022 Dispoziție cu privire la reluarea dreptului la ajutorul social dlui ȚANDĂRĂ NECULAI 31.05.2022
128 26.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui ADAM ALEXANDRU 31.05.2022
127 25.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dnei ACRIȘ LENUȚA 31.05.2022
126 25.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dnei BURDUF MARIA 31.05.2022
125 25.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui PILAF GHEORGHE 31.05.2022
124 25.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui ȚĂRANU STAN 31.05.2022
123 25.05.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui RÎCĂ ANGHELINA 31.05.2022
117 27.04.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea îndemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului STOICA RADU 28.04.2022
116 27.04.2022 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei GERU SANDA 28.04.2022
115 26.04.2022 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei MANGÎR GEANINA 28.04.2022
114 26.04.2022 Dispoziție cu privire la modificarea Dispoziției nr.103 din data de 28.03.2022, privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare a unui post contractual de execuție vacant de asistent medical comunitar, grad principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 28.04.2022
112 20.04.2022 Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la stimulentul educațional dnei / dlui NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA 27.04.2022
111 20.04.2022 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru sustinerea familiei dnei / dlui NĂSTASE RĂDUCU 27.04.2022
110 14.04.2022 Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei RÎCĂ RODICA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 3, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 3, în cadrul Compartimentului registrul agricol 15.04.2022
109 14.04.2022 Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei PETRU MARIA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 4, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 4, în cadrul Compartimentului contabilitate impozite și taxe 15.04.2022
108 14.04.2022 Dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei BEJENARU VALERICA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 2, în cadrul Compartimentului contabilitate impozite și taxe 15.04.2022
107 13.04.2022 Dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului NADOLEANU DUMITRU 15.04.2022
106 13.04.2022 Dispoziție cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă dnei Toader Aneta-Anișoara 15.04.2022
105 11.04.2022 Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui BÂLEA ILIE 15.04.2022
104 28.03.2022 Dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului BÎLEA MARIA 29.03.2022
103 28.03.2022 Dispoziție cu privire la constituirea comisiei de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a unui post contractual de execuție vacant de asistent medical comunitar, grad principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea 29.03.2022
102 25.03.2022 Dispoziție cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei NICULA STELIANA 15.04.2022
101 25.03.2022 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NECULA CRISTINA 15.04.2022
100 25.03.2022 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui BANEA DUMITRU 15.04.2022
99 25.03.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui MOCANU SANDA 15.04.2022
98 23.03.2022 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna TOADER ANETA ANIȘOARA 24.03.2022
97 21.03.2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.03.2022 19.05.2022
96 18.03.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul social (VMG)și încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA 24.03.2022
95 18.03.2022 Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui OLTEANU MARIA-MAGDALENA 24.03.2022
94 18.03.2022 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui DEDIU LUMINIȚA-VIORICA 24.03.2022
93 18.03.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dnei / dlui MIHAI NICOLAE-SORIN 24.03.2022
92 18.03.2022 Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ȚĂRANU VALENTINA 24.03.2022
91 17.03.2022 Dispoziție cu privire la modificarea cuantumurilor venitului minim garantat ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) 24.03.2022
90 17.03.2022 Dispoziție cu privire la modificarea cuantumurilor alocației pentru susținerea familiei ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) 24.03.2022
89 11.03.2022 Dispoziție cu privire la numirea doamnei BARANGĂ TUDORIȚA în funcția publică de execuție de consilier achizitți publice, clasa I, grad profesional debutant, gradația 4, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. 15.04.2022
88 11.03.2022 Dispoziție cu privire la numirea doamnei NADOLEANU DIANA în funcția contractuală de execuție vacantă, cu normă întreagă, pe perioadă determinată de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. 15.04.2022
87 11.03.2022 Dispoziție cu privire la numirea doamnei CLOȘCĂ VALENTINA în funcția contractuală de execuție vacantă, cu normă întreagă, pe perioadă determinată de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2, în cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. 15.04.2022
85 28.02.2022 Dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și la stimulentul educațional dnei / dlui MANGÎR ANA MARIA 24.03.2022
84 25.02.2022 Dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei PETRU STRIANA 25.02.2022
83 25.02.2022 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna BANEA ELENA 25.02.2022
81 23.02.2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei RADU MINA 25.02.2022
80 23.02.2022 Dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui POPESCU RĂDUCU, cu domiciliul in JIJILA, județul TULCEA 25.02.2022
79 23.02.2022 Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna ȚĂRANU MARIA 25.02.2022
78 23.02.2022 Dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dl. ISTRATE DUMITRU 25.02.2022
77 23.02.2022 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei ȚĂRANU NICOLETA cu domiciliul in LOC. JIJILA, județul TULCEA 25.02.2022
76 23.02.2022 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui SAVA DANUT, cu domiciliul în Jijila, județul TULCEA 25.02.2022
75 22.02.2022 Dispoziție cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2022 24.02.2022
74 22.02.2022 Dispoziție privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etica pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judeţul Tulcea 24.02.2022
73 22.02.2022 Dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judeţul Tulcea 24.02.2022
72 21.02.2022 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.02.2022 19.05.2022
70 02.02.2022 Dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui DĂUCEANU PETRICĂ, cu domiciliul in JIJILA, județul TULCEA 25.02.2022
68 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei POPA FELICIA, având funcția de guard, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
67 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului TOADER ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
66 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei DEACU SERENA STELIANA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
65 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei NADOLEANU MARIA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
64 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului TUDORII AUREL, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
63 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei RADU LILIANA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
62 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului TOADER ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
61 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului CHIRNOAGĂ CĂRULEȚ, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
60 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului NADOLEANU DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
59 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului STOICA IORDAN, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
58 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SIMA MARIA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
57 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SPIRIDON NICULINA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
56 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului STEREA ION, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
55 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului BANEA ION, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
54 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, doamnei BREZEANU ELENA DANIELA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
53 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei STEREA IOANA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
52 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SALCIE IONELA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
51 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei BANEA MELENTINA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
50 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului SARĂU COSMIN, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
49 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei ISTRATE DUMITRA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
48 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului STOIAN PAVEL, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
47 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei BURDUF FROSINA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
46 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei GERU SANDA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
45 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei STEREA CALINA MARIA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
44 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului CLOSCA DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
43 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului DAUCEANU ION, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
42 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului DUDUȚĂ GHEORGHE, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
41 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SARĂU ANICA, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
40 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei TOADER ANETA-ANIȘOARA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
39 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei TALPEȘ IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
38 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei SIMA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
37 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei SAVA VIOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
36 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, domnului PRUTEANU PAUL, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
35 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei MOCANU FLORICA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
34 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei GERU MIHAELA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
33 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei MANGÎR GHERGHINA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
32 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei GĂINĂ FLORENTINA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
31 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei ENE ANICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
30 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei DRĂGHICI ANICUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
29 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei DORAȘCU NIȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
28 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei DASCALU STELUTA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
27 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei CONSTANTIN DUMITRA-NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
26 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei CARAGEA NICUTA-VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
25 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei BARBIERU DIDINA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
24 26.01.2022 Dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei BANEA ELENA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 22.02.2022
23 25.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional dnei / dlui NĂSTASE RĂDUCU cu domiciliul în localitatea JIJILA, județul TULCEA 22.02.2022
22 25.01.2022 Dispoziție cu privire la respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui Țapu Vasile 22.02.2022
21 25.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui CHIRIAC CONSTANTIN 22.02.2022
20 25.01.2022 Dispoziție cu privire la modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui CHIRIAC IONEL 22.02.2022
19
18 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui CRĂCIUN VASILE 22.02.2022
17 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui SAVA NICU 22.02.2022
16 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei ȚANDĂRĂ IOANA 22.02.2022
15 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei ION GETA 22.02.2022
14 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui MOCANU GHEORGHE 22.02.2022
13 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui IUTILE VASILE 22.02.2022
12 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei BÎLEA VASILICA 22.02.2022
11 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui CHIRIAC DUMITRU 22.02.2022
10 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei CHIRIAC VASILICA 22.02.2022
9 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei CARAMARIN VARVARA
8 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui SAVA DĂNUȚ 22.02.2022
7 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui DEACU IORDAN 22.02.2022
6 20.01.2022 Dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei NĂSTASE MĂNDICA 22.02.2022
5
4 12.01.2022 Dispoziție cu privire la constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de execuție vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului achiziții publice 17.01.2022
3 10.01.2022 Dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui NICULA MIHAI cu domiciliul în localitatea JIJILA, județul TULCEA 22.02.2022
2 03.01.2022 Dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna SANDU NUȚA 07.01.2022
1 03.01.2022 Dispoziție cu privire la constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluționare a contestaților, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de execuție temporar vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 07.01.2022