Home / Registrul agricol – 2021

Registrul agricol – 2021

Nr.1056/06.01.2021

ANUNȚ

Privind termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol

         În baza prevederilor art.15 din Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol, vă fac cunoscute prevederile art.11,cu privire la obligația persoanelor fizice și juridice de a declara datele necesare înscrierii în registrul agricol,după cum urmează:

      a)între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie,pentru datele anuale privind membrii gospodăriei,terenul aflat în proprietate/folosință,clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică,mașinile,utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură,efectivele de animale existente în gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an,precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin,ca urmare a vânzării-cumpărării,a produșilor obținuți,a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;

   b)între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

   c)persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenului prevăzut la lit. a) și b),în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

         În cazul în care persoanele fizice sau cele  juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute la alin.(1) al art.11 din O.Gnr.28/2008,se consideră că nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea ”report din oficiu” la rubrica ”semnătura declarantului”.

Secretar general al comunei Jijila

Dumitru Acriș