Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2023

Proiecte de hotărâre - 2023

Nr. proiectului de hotărâre Data proiectului de hotărâre Conținutul proiectului de hotărâre Data publicării în M.O.L.
43 21.12.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 27.12.2023
42 21.12.2023 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L NR. 39/14.12.2023 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 27.12.2023
41 19.12.2023 Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2024-2025 27.12.2023
40 14.12.2023 Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” ȘI ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 27.12.2023
39 14.12.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 27.12.2023
38 21.11.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 27.12.2023
37 21.11.2023 Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, aprobarea organigramei și a statului de funcții. 27.12.2023
36 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul: “Construire platformă destinată gestionarii gunoiului de grajd în comuna Jijila, județul Tulcea” 28.11.2023
35 27.10.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: “Construire platformă destinată gestionării gunoiului de grajd în comuna Jijila, județul Tulcea” 28.11.2023
34 19.10.2023 Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/12.11.2020 privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL 28.11.2023
33 19.10.2023 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei Jijila în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Jijila pentru anul școlar 2023-2024 28.11.2023
32 10.10.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului propriu de acțiune pe timpul iernii 2023-2024 28.11.2023
31 09.10.2023 Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute la art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 10.10.2023 În consultare publică până la data de 10.11.2023
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor înscrise în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6) din Codul Fiscal, în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
30 12.09.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea, în anul școlar 2023-2024 15.09.2023
29 12.09.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 15.09.2023
28 12.09.2023 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 12.09.2023 a Consiliului Local al Comunei Jijila 15.09.2023
27 06.09.2023 Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 14/25.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024 Consultare publică până la data de 14.10.2023
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 14/25.04.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
26 21.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 31.08.2023
25 21.08.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA ŞI ÎNFIINŢARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEŢUL TULCEA” 31.08.2023
24 17.07.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Extindere infrastructură TIC în Comuna Jijila, județul Tulcea” 18.08.2023
23 17.07.2023 Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 18.08.2023
22 20.06.2023 Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Costică Deacu, primar al Comunei Jijila, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea din 22.06.2023 21.06.2023
21 26.05.2023 Proiect de hotărâre privind depunerea de către UAT Județul Tulcea a cererii de finanțare pentru proiectul „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Tulcea” în cadrul apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație 15.06.2023
20 23.05.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, aferente familiei ocupaționale ,,Administrație” începând cu data de 01.05.2023 15.06.2023
19 23.05.2023 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Jijila, pe anul 2023 15.06.2023
18 24.04.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii cu titlu gratuit a unor drepturi de superficie, uz și servitute asupra unor terenuri proprietatea comunei Jijila 15.06.2023
17 24.04.2023 Proiect de hotărâre privind aderarea și includerea teritoriului comunei Jijila la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor și pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 15.06.2023
16 10.04.2023 Anunț public referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietate privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din Legea nr 32/2019 crescătorilor de animale, aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire 10.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietate privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din Legea nr 32/2019 crescătorilor de animale, aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire
Rapoarte de evaluare a loturilor ce fac obiectul închirierii
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
15 06.04.2023 Anunț public referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar, pentru anul financiar 2022 06.04.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar, pentru anul financiar 2022
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
14 28.03.2023 Anunț referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spațiu în suprafața de 20 mp, aparținând domeniului public al comunei Jijila, situat în sediul administrativ din sat Garvăn, str. Principală nr 113, comuna Jijila, jud. Tulcea 28.03.2023
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea închirierii, a unui spațiu în suprafața de 20 mp, aparținând domeniului public al comunei Jijila, situat în sediul administrativ din sat Garvăn, str. Principală nr 113, comuna Jijila, jud. Tulcea
Referat de aprobare a proiectului de hotărâre
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
13 22.03.2023 Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului locala al comunei Jijila pentru prestarea serviciului de pompe funebre și transport funerar de către Ungureanu Nicoleta Comerț Persoana Fizică Autorizată 30.03.2023
12 20.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență din Componenta C15 – Educație, precum și aprobarea proiectului cu denumirea “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Jijila, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 20.03.2023
11 20.03.2023 Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Jijila, județul Tulcea” 20.03.2023
10 20.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului justificativ și a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului: ”Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Jijila, județul Tulcea” 20.03.2023
9 07.03.2023 Anunț referitor la elaborarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2024 07.03.2023
Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024
Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. 9 din 07.03.2023
Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre nr. 9 din 07.03.2023
Anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre nr. 9 din 07.03.2023
Referat de aprobare nr. 2373/15.02.2023
Raport de specialitate nr. 2372/15.02.2023
8 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 02.03.2023
7 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 02.03.2023
6 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 02.03.2023
5 17.02.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 02.03.2023
4 25.01.2023 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Costea Adrian, precum și vacantarea locului de consilier local; 25.01.2023
3 25.01.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2023; 25.01.2023
2 25.01.2023 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2023 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 25.01.2023
1 06.01.2023 Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2022; 06.01.2023