Home / Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2020

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Jijila – anul 2020

Nr. înregistrare Continut Proiect de hotărâre
34/15.12.20201. Anunț public
2. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 1 - ”Taxa specială de salubrizare” a H.C.L. nr. 10/26.05.2020 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
3. Referat de aprobare
4. Referat de specialitate
33/15.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Jijila
32
31
30/10.12.2020Proiect de hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2021-2022
Referat de aprobare
Raport de specialitate
23/14.09.2020Anunț public
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 23/2020
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului /taxei pe teren, datorat de către persoanele fizice și juridice,proprietari de terenuri agricole în extravilanul comunei Jijila,ca urmare a afectării acestor terenuri de calamitățile naturale (seceta prelungită) din anul 2020
14/10.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin
13/10.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea”
12/10.08.2020Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020
11/16.06.2020Anunț public
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art. 16 din Legea nr. 32/2019 crescătorilor de animale.
10/21.05.2020Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire spațiu comercial – magazine mărfuri generale” satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea
9/21.05.2020Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire agropensiune” comuna Jijila, județul Tulcea
8/19.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” în urma finalizării procedurii de achiziție publică
Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
7/19.05.2020Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre
6/22.04.2020Anunț public
Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2021
Anexa 1 la Proiectul de hotărâre nr. 6 din 22.04.2020
Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre
Referat de specialitate la proiectul de hotărâre
5/05.02.2020Anunț public
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
Anexa 1 la Proiectul de hotărâre
Anexa 2 la Proiectul de hotărâre
Anexa 3 la Proiectul de hotărâre
Anexa 4 la Proiectul de hotărâre
Anexa 5 la proiectul de hotărâre
Anexa 6 la Proiectul de hotărâre
Referat de aprobare a Proiectului de hotărâre
Raport de specialitate la Proiectul de hotărâre