Home / Proiecte de dispoziții inițiate de primarul Comunei Jijila-2023

Proiecte de dispoziții inițiate de primarul Comunei Jijila-2023

Proiecte de dispoziții 2023

Numărul și data inițierii proiectului de dispoziție Titlul proiectului de dispoziție Inițiatorul proiectului de dispoziție Data publicării în M.O.L.
381/27.12.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei RADU VARVARA, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 28.12.2023
380/21.12.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 21.12.2023 Primar 28.12.2023
379/20.12.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei MOROIANU ANIȘOARA Enache Viorel 28.12.2023
378/20.12.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului MOROIANU GHEORGHE Enache Viorel 28.12.2023
377/20.12.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei TAIȚEANU MIȚA Enache Viorel 28.12.2023
376/15.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei JAȘCU ALEXANDRA Duduță Violeta 20.12.2023
375/13.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei CHIRIAC DUMITRU Duduță Violeta 20.12.2023
374/12.12.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei MOCANU CONSTANȚA Enache Viorel 20.12.2023
373/11.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei ANDRONACHE DUMITRA Duduță Violeta 20.12.2023
372/11.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui RÂCĂ NICOLAE Duduță Violeta 20.12.2023
371/11.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei ION GETA Duduță Violeta 20.12.2023
370/11.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui/dnei MALCEA GEORGICA Duduță Violeta 20.12.2023
369/11.12.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, Doamnei IONAȘCU MARIA Enache Viorel 20.12.2023
368/08.12.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Berechet Teodora-Gabriela Duduță Violeta 20.12.2023
367/07.12.2023 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ și pasiv, datoriilor și capitalurilor proprii la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea Primar 28.12.2023
366/06.12.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 14.12.2023 Primar 20.12.2023
365/04.12.2023 Proiect de dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui BÂRHALĂ GIGI Duduță Violeta 07.12.2023
364/28.11.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Nastasiu Ioana, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 04.12.2023
363/23.11.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie Duduță Violeta 07.12.2023
362/21.11.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.11.2023 Primar 07.12.2023
361/20.11.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Talpeș Ioana Enache Viorel 27.11.2023
360/13.11.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Berechet Tudora domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 27.11.2023
359/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Popa Felicia având funcția contractuală de guard, gradația 0, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
358/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Sterea Ion având funcția contractuală de șofer, gradația 3, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
357/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Chibrit Dumitru având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
356/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Iordache Vasile având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
355/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Radu Aurel având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment mediu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
354/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Rachelianu Stelian având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment mediu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
353/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Drăgoiu Dumitra având funcția publică de referent grad principal, gradația 4, Compartiment registrul agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
352/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Rîcă Rodica având funcția publică de inspector grad principal, gradația 3, Compartiment registrul agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
351/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Barangă Tudorița având funcția publică de consilier grad asistent, gradația 4, Compartiment achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
350/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mihai Ina-Gabriela având funcția publică de inspector grad asistent, gradația 4, Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
349/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Duduță Violeta având funcția publică de inspector grad principal, gradația 5, Compartiment asistență social și autoritate tutelară, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
348/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Geru Natașa având funcția publică de inspector grad principal, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe și impozite, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
347/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Petru Maria având funcția publică de inspector grad principal, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe și impozite, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
346/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Boșneagu Angelica având funcția publică de inspector grad principal, gradația 2, Compartiment contabilitate, taxe și impozite, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
345/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bejenaru Valerica având funcția publică de inspector grad principal, gradația 2, Compartiment contabilitate, taxe și impozite, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
344/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Vasile Marioara având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe și impozite, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
343/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Hagighiol Gabriela având funcția publică de consilier grad superior, gradația 4, Compartiment secretariat administrativ relații publice, resurse umane, protecția muncii, vânzări terenuri, contracte de arendare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
342/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Enache Viorel având funcția publică de consilier grad superior, gradația 5, Compartiment secretariat administrativ relații publice, resurse umane, protecția muncii, vânzări terenuri, contracte de arendare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
341/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Caluschi Ion având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment registrul agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
340/31.10.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sima Nicoleta având funcția publică de consilier grad superior, gradația 5, Compartiment stare civilă, evidența populației, autoritate electorală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 octombrie 2023 Enache Viorel 27.11.2023
339/30.10.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA Duduță Violeta 27.11.2023
338/30.10.2023 Proiect de dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social dlui ISTRATE DUMITRU Duduță Violeta 27.11.2023
337/27.10.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei și a stimulentului educațional dlui ADĂMACHI GHEORGHIȚĂ Duduță Violeta 27.11.2023
336/27.10.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei RADU ANGELA Duduță Violeta 27.11.2023
335/27.10.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 27.10.2023, ora 15:00 Primar 27.11.2023
334/26.10.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei OLTEANU MARIA-MAGDALENA Duduță Violeta 27.11.2023
333/26.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la trecerea la gradația 5 și majorarea cuantumului salariului de bază doamnei Banea Nicoleta Enache Viorel 26.10.2023
332/23.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Marin Vasilica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 02.11.2023
331/23.10.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 31.10.2023, ora 1500 Primar 02.11.2023
330/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Nadoleanu Aurelia, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
329/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Moldoveanu Aurelia, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
328/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Paraschiv Gica, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
327/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Sarău Marcela, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
326/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Mangîr Georgeta, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
325/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Sarău Ionela, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
324/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, domnului Brezeanu Iordan, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
323/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Stoica Nicoleta, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
322/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Constantin Ioana, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
321/22.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Popescu Marcela, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
320/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Ene Valerica, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
319/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Stîngă Chiva, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
318/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Țăranu Daniela, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
317/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Ene Anica, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
316/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Andrei Ionica, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
315/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Acriș Maria, domiciliată în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 26.10.2023
314/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei Marin Dumitrița Enache Viorel 26.10.2023
313/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Racheleanu Fănica, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
312/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Mangîr Geanina, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
311/20.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Bîlea Vasilica, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
310/20.10.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Sima Ionica-Dalilla Duduță Violeta 26.10.2023
309/20.10.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional dnei Chibrit Antonela Duduță Violeta 26.10.2023
308/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Popescu Stelica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
307/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Constantin Dumitra-Nicoleta, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
306/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Banea Marioara, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
305/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Bărbieru Didina, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
304/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Vasile Nicoleta-Rita, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
303/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Toader Didina, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
302/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Caramarin Fănica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
301/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, domnului Cadiu Stavăr, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
300/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Dascălu Steluța, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
299/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Ursuleanu Sofia-Anișoara, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
298/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Geru Mihaela, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
297/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Dorașcu Nița, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
296/19.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Moroianu Elena, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
295/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Petru Striana, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
294/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Ghiolmez Anișoara, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
293/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Iordache Aurica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
292/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei Hogea Polixenia, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
291/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Hogea Ioana, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
290/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Talpeș Ioana, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
289/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, domnului Pruteanu Paul, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
288/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Sava Violeta, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
287/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Drăghici Anicuța, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
286/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Dascălu Ionica, având funcția de asistent personal, gradația 5, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
285/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Sima Nicoleta, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
284/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Chiriac Anișoara, având funcția de asistent personal, gradația 3, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
283/18.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei Banea Nicoleta, având funcția de asistent personal, gradația 4, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
282/16.10.2023 Proiect de dispoziție privind desemnarea d-nei Alexandrina Deacu, reprezentantul Primarului comunei Jijila în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 26.10.2023
281/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Nadoleanu Gherghina domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 26.10.2023
280/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului Hera Andrei-Florin, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
279/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Radu Varvara, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
278/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Acriș Maria, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
277/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului Petcu Ionuț, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
276/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului GERU SPIREA, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
275/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Neacșu Iordana, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
274/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Banea Maria, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 02.11.2023
273/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Deacu Serena-Steliana, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 02.11.2023
272/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Berechet Tudora, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
271/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului Tudorii Aurel, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
270/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Radu Liliana, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
269/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului Drăgoi Ion, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
268/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului Chirnoagă Căruleț, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
267/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului Nastasiu Ioana, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
266/16.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului Nadoleanu Gherghina, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 26.10.2023
265/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Dudu Ștefana Enache Viorel 16.10.2023
264/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului Moroianu Gheorghe, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
263/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Ionascu Maria, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
262/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Spiridon Neculina, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
261/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului Sterea Ion, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
260/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului Banea Ion, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
259/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Brezeanu Elena-Daniela, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
258/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului Chiriac Vasile, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
257/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Salcie Ionela, începând Enache Viorel 16.10.2023
256/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Dudu Ștefana, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
255/12.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei Istrate Dumitra, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 16.10.2023
254/11.10.2023 Proiect de dispoziție privind modificare raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei Hagighiol Gabriela având funcția publică de execuție de consilier, grad profesional superior, clasa I, în cadrul Compartimentului secretariat administrativ, relații publice, resurse umane, protecția muncii, vânzari terenuri, contracte de arendare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 16.10.2023
253/05.10.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă, doamnei Marin Vasilica – asistent personal, în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea Enache Viorel 06.10.2023
252/05.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei CHIRIAC VASILICA Enache Viorel 06.10.2023
251/05.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, domnului PETCU IONEL Enache Viorel 06.10.2023
250/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei STOICA ADRIANA, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
249/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului TOADER MARIUS-ADRIAN, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
248/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului TOADER DUMITRU, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
247/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei STEREA CALINA-MARIA, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
246/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei CHIRIAC VASILICA, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
245/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului DAUCEANU ION, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
244/03.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, domnului DUDUTA GHEORGHE, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
243/02.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SARĂU ANICA, începând cu luna octombrie 2023 Enache Viorel 06.10.2023
242/02.10.2023 Proiect de dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Istrate Dumitru Duduță Violeta 06.10.2023
241/02.10.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului Iamandi Dumitru Primar 06.10.2023
240/02.10.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Țandără Neculai Duduță Violeta 06.10.2023
239/29.09.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului Mangîr Mihai Primar 06.10.2023
238/28.09.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Stoian Dumitrel Duduță Violeta 06.10.2023
237/26.09.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei Nadoleanu Maria Primar 06.10.2023
236/26.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dlui Chiriac Ion Duduță Violeta 06.10.2023
235/25.09.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei Nadoleanu Aurelia Primar 06.10.2023
234/25.09.2023 Proiect de dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Sava Bogdan-Mădălin Duduță Violeta 06.10.2023
233/25.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui Bârhală Gigi Duduță Violeta 06.10.2023
232/25.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dlui Nadoleanu Iuliana-Silvia Duduță Violeta 06.10.2023
231/22.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dlui Enache George-Adrian Duduță Violeta 06.10.2023
230/22.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dlui Olteanu Maria-Magdalena Duduță Violeta 06.10.2023
229/22.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dlui Năstase Răducu Duduță Violeta 06.10.2023
228/22.09.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional dnei / dlui Necula Cristina Duduță Violeta 06.10.2023
227/22.09.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei, de către dna. Dediu Luminița-Viorica Duduță Violeta 06.10.2023
226/22.09.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Țandără Aurel Duduță Violeta 06.10.2023
225/12.09.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 12.09.2023 Primar 15.09.2023
224/06.09.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna ADAM ANIȘOARA Primar 14.09.2023
223/05.09.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă dnei NADOLEANU DIANA Primar 14.09.2023
222/31.08.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Sima Dumitru Primar 14.09.2023
221/31.08.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap, conform L 448/2006 dnei Berechet Tudora Primar 14.09.2023
220/25.08.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei Nadoleanu Gherghina Primar 28.08.2023
219/22.08.2023 Proiect de dispoziție cu privire la completarea fișei postului doamnei Hagighiol Gabriela, consilier superior în cadrul compartimentului secretariat administrativ, relații publice, resurse umane, protecția muncii, vânzări terenuri, contracte de arendare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila Primar 31.08.2023
218/21.08.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.08.2023 Primar 31.08.2023
217/17.08.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui/dnei Chiriac Ion Primar 28.08.2023
216/16.08.2023 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei de recepție lucrări, servicii și bunuri achiziționate de UAT comuna Jijila, județul Tulcea Primar 18.08.2023
215/04.08.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu a domnului Chiriac Gicu din funcția publică de referent superior, în cadrul Compartimentului Mediu, din aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de acordarea a pensiei anticipată parțială Primar 07.08.2023
214/31.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Mangîr Gherghina Primar 02.08.2023
213/28.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, domnului Hera Andrei-Florin Primar 07.08.2023
212/26.07.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dna Stîngă Florica; Primar 31.07.2023
211/26.07.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui/dnei Enache Costel; Primar 31.07.2023
210/26.07.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dna Necula Marghioala; Primar 31.07.2023
209/26.07.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui Stan Paraschiva-Lidia; Primar 31.07.2023
208/26.07.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 26.07.2023 Primar 18.08.2023
207/24.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap domnului Mangîr Mihai Primar 26.07.2023
206/24.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu dna Stoica Cristina-Elena Primar 26.07.2023
205/20.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 3 și majorarea cuantumului salariului de bază dnei Dorașcu Nița Primar 26.07.2023
204/17.07.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 25.07.2023 Primar 18.08.2023
203/13.07.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 185/19.06.2023 privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui Rață Neculae Primar 19.07.2023
202/12.07.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către Rață Neculae Primar 19.07.2023
201/12.07.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dna Ene Ilinca Primar 19.07.2023
200/12.07.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social dlui Bârhală Gigi Primar 19.07.2023
199/07.07.2023 Proiect de dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: „Lucrări rămase de executat la A.C. nr.41 din 01.10.2020 - Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 09.07.2023
198/07.07.2023 Proiect de dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: „Lucrări rămase de executat la A.C. nr. 40 din 01.10.2020 - Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 09.07.2023
197/07.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Hogea Traian, domiciliat în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea Primar 09.07.2023
196/05.07.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Toader Marius-Adrian, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea Primar 09.07.2023
195/30.06.2023 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică ce are ca obiect: ”Furnizarea de produse pentru dotarea cu echipamente IT Lot nr. 2 în cadrul proiectului: Construire școală nouă, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” COD SMIS nr. 123381 Primar 04.07.2023
194/27.06.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază dnei Mangîr Georgeta Primar 04.07.2023
193/27.06.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de însoțitor conform L 448/2006 dlui Drăgoi Ion Primar 04.07.2023
192/23.06.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea suspendării contractului individual de muncă dnei Nadoleanu Diana și reluarea activității Primar 04.07.2023
191/23.06.2023 Proiect de dispoziție privind aprobarea planului de servicii pentru minora Dragomir Anais-Georgiana Primar 04.07.2023
190/22.06.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea și acordarea indemnizației de handicap dnei Dudu Ștefana Primar 04.07.2023
189/22.06.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea și acordarea indemnizației de handicap dnei Radu Varvara Primar 04.07.2023
188/22.06.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază dnei Ghiolmez Anișoara Primar 04.07.2023
187/21.06.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna Dăuceanu Maria Primar 04.07.2023
186/20.06.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 20.06.2023, ora 15:00 Primar 21.06.2023
185/19.06.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui Rață Neculae Primar 21.06.2023
184/19.06.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui Ariton Gheorghe Primar 21.06.2023
183/19.06.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui Paraschiv Gheorghe Primar 21.06.2023
182/19.06.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna Petcu Marița Primar 21.06.2023
181/12.06.2023 Proiect de dispoziție cu privire la suspendarea contractului individual de muncă pe perioada efectuării concediului pentru formare profesională, a d-nei Nadoleanu Diana Primar 15.06.2023
180/31.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna Racheleanu Aurica Primar 08.06.2023
179/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Nadoleanu Diana având funcția contractuală de inspector, gradația 0, Compartiment R.E.C.L, dezvoltare, implementare şi managementul proiectelor finanţate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
178/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind privind stabilirea salariului de bază al doamnei Popa Felicia având funcția contractuală de goard, gradația 0, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
177/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Sterea Ion având funcția contractuală de șofer, gradația 3, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
176/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Chibrit Dumitru având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
175/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Iordache Vasile având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
174/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Marin Dumitru având funcția contractuală de muncitor calificat, gradația 5, Serviciul administrativ, salubrizare și gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
173/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Radu Aurel având funcția contractuala de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
172/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Rachelianu Stelian având funcția contractuala de muncitor calificat, gradația 5, Compartiment mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
171/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Chiriac Gicu având funcția publică de referent grad superior, gradația 5, Compartiment mediu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
170/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Drăgoiu Dumitra având funcția publică de referent, grad principal, gradatia 4 în cadrul Compartimentului registrul agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
169/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Rîcă Rodica având funcția publică de inspector, grad principal, gradatia 3 în cadrul Compartimentului registrul agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
168/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Barangă Tudorița având funcția publică de consilier, grad asistent, gradatia 4 în cadrul Compartimentului achiziții publica din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
167/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mihai Ina-Gabriela având funcția publică de inspector, grad asistent, gradatia 4 în cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
166/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Duduță Violeta având funcția publică de inspector, grad principal, gradatia 5 în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
165/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Geru Natașa având funcția publică de inspector, grad principal, gradatia 5 în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
164/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Petru Maria având funcția publică de inspector, grad principal, gradatia 5 în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
163/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Boșneagu Angelica având funcția publică de inspector, grad principal, gradatia 2 în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
162/31.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea și acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului Acriș Maria Primar 08.06.2023
161/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bejenaru Valerica având funcția publică de inspector, grad principal, gradatia 2 în cadrul Compartimentului contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
160/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Vasile Marioara având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment contabilitate, taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
159/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Hagighiol Gabriela având funcția publică de consilier, grad superior, gradatia 4 în cadrul Compartimentului secretariat administrativ relaţii publice, resurse umane, protecția muncii, vânzări terenuri, contracte de arendare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
158/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Enache Viorel având funcția publică de consilier, grad superior, gradatia 5 în cadrul Compartimentului secretariat administrativ relaţii publice, resurse umane, protecția muncii, vânzări terenuri, contracte de arendare, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
157/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnului Caluschi Ion având funcția publică de inspector grad superior, gradația 5, Compartiment registrul agricol, administrarea domeniului public și privat, cadastru, fond funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
156/31.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al doamnei Sima Nicoleta având funcția publică de consilier, grad superior, gradația 5, Compartiment stare civilă, evidența populației, autoritate electorală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, județul Tulcea, începând cu data de 1 mai 2023 Primar 08.06.2023
155/29.05.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui Tiron Paraschiv Primar 08.06.2023
154/29.05.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social dlui Radu Daniel Primar 08.06.2023
153/26.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 4 și majorarea cuantumului salariului de bază, dnei Popescu Marcela Primar 08.06.2023
152/26.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea prevederilor dispoziției nr. 434/28.11.2017, privind numirea în funcția publică de execuție a doamnei Petru Maria, modificarea dispoziției nr. 162/06.12.2018, privind numirea doamnei Petru Maria funcționar public definitiv, modificarea dispoziției nr. 109/14.04.2022 cu privire la promovarea în grad profesional principal a doamnei Petru Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea Primar 31.05.2023
151/25.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către Sima Dumitru Primar 31.05.2023
150/25.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către Felea Ioana Primar 31.05.2023
149/25.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către Sima Ionel Primar 31.05.2023
148/24.05.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui Țandără Niacșu Primar 31.05.2023
147/24.05.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui Chiriac Dumitru Primar 31.05.2023
146/24.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform L 448/2006, dnei Sima Maria Primar 31.05.2023
145/23.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază, dnei Stoica Cristina Primar 31.05.2023
144/23.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform L 448/2006, dlui Stoica Iordan Primar 31.05.2023
143/23.05.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Jijila în ședință ordinară pe data de 30.05.2023 Primar 31.05.2023
142/23.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază domnului Acriș Dumitru, secretar general al comunei Jijila, județul Tulcea Primar 31.05.2023
141/23.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază domnișoarei Alexandrina Deacu, administrator public al comunei Jijila, județul Tulcea Primar 31.05.2023
140/18.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către Istrate Dumitru Primar 31.05.2023
139/18.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către Talpeș Ghiță Primar 31.05.2023
138/18.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către Talpeș Dumitru Primar 31.05.2023
137/18.05.2023 Proiect de dispoziție privind majorarea indemnizației lunare a primarului comunei Jijila, Deacu Costică, pe perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau fonduri externe rambursabile precum și prin Mecanismul de redresare si reziliență Primar 31.05.2023
136/18.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea indemnizației lunare domnului Banea Marian, viceprimarul comunei Jijila Primar 31.05.2023
135/18.05.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea indemnizației lunare domnului Costică Deacu, primarul comunei Jijila Primar 31.05.2023
134/17.05.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dnei Bărbieru Elena Primar 31.05.2023
133/17.05.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către Sima Paraschiva Primar 31.05.2023
132/17.05.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dnei Chiriac Vasilica Primar 31.05.2023
131/10.05.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți titularei Malcea Oana-Simona Primar 31.05.2023
130/09.05.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă dlui Marin Dumitru Primar 23.05.2023
129/04.05.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STOICA RADU Primar 09.05.2023
128/02.05.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Sava Dănuț Primar 09.05.2023
127/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dl Toader Neculai Primar 09.05.2023
126/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dna Radu Mina Primar 09.05.2023
125/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dl Chiriac Gheorghe Primar 09.05.2023
124/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către dl Mangîr Neculae Primar 09.05.2023
123/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit de către Drăgoi Ion Primar 09.05.2023
122/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui Andronache Constantin Primar 09.05.2023
121/27.04.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui Ghiulmez Vasile Primar 09.05.2023
120/26.04.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui Iutele Constantin Primar 09.05.2023
119/26.04.2023 Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dnei Balmuș Păuna Primar 09.05.2023
118/26.04.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social dlui Benea Ioan Primar 09.05.2023
117/12.04.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază doamnei Bîlea Vasilica Primar 24.04.2023
116/12.04.2023 Proiect de dispoziție cu privire la delegarea atribuțiilor secretarului general al comunei Jijila, domnului Enache Viorel - consilier superior, în aparatul de specialitate al primarului comunei Jijila Primar 24.04.2023
115/12.04.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 25.04.2023 Primar 24.04.2023
114/04.04.2023 Proiect de dispoziție privind desemnarea doamnei Bejenaru Valerica persoană de contact în relația cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) Primar 24.04.2023
113/04.04.2023 Proiect de dispoziție privind angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază dnei Moldoveanu Aurelia Primar 10.04.2023
112/03.04.2023 Proiect de dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social dlui Bârhală Gigi Primar 10.04.2023
111/31.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 4 și majorarea cuantumului salariului de bază, doamnei Țăranu Daniela Primar 31.03.2023
110/31/03/2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salariului de bază, doamnei Talpeș Ioana Primar 31.03.2023
109/27.03.2023 Proiect de dispoziție privind angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază dnei Paraschiv Gica Primar 31.03.2023
108/24.03.2023 Proiect de dispoziție privind stabilirea și acordarea indemnizației de handicap conform L488/2006, dnei Chiriac Vasilica Primar 31.03.2023
107/23.03.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui Țandără Tudorel Primar 31.03.2023
106/23.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu dna Bîlea Maria Primar 31.03.2023
105/23.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de bază, dnei Sarău Marcela Primar 31.03.2023
104/23.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizației de însoțitor, acordată conform L 448/2006, dlui Sarău Cosmin Primar 31.03.2023
103/22.03.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară pe data de 28.03.2023 Primar 31.03.2023
102/21.03.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie acordat dlui Stoica Ionel Primar 31.03.2023
101/20.03.2023 Proiect de Dispoziție privind angajarea în funcția de asistent personal și stabilirea salariului de baza a dnei Adam Anișoara Primar 31.03.2023
100/20.03.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe 20.03.2023 Primar 31.03.2023
99/16.03.2023 Proiect de dispoziție privind aprobarea Planului de măsuri privind combaterea incendiilor de vegetație uscată și palustră, la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea. Primar 31.03.2023
98/16.03.2023 Proiect de dispoziție privind numirea doamnei Barangă Tudorița funcţionar public definitiv, în funcţia publică de execuţie, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent Primar 21.03.2023
97/14.03.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumurilor venitului minim garantat ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) Primar 16.03.2023
96/14.03.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea cuantumurilor alocației pentru susținerea familiei ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) Primar 16.03.2023
95/14.03.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 57/14.02.2023 privind acordarea dreptului la ajutor social dnei Nadoleanu Lenuța-Claudia Primar 16.03.2023
94/10.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2023 Primar 16.03.2023
93/09.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la prelungirea contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată cu doamna Nadoleanu Diana CNP-..... angajată la Primăria comunei Jijila în funcția contractuala, de inspector în cadrul Compartimentului R.E.C.L., dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeana, monitorizare proceduri administrative Primar 10.03.2023
92/07.03.2023 Proiect de dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: ”Rest de executat Înființare sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului menajer în comuna Jijila, satul Jijila, județul Tulcea” Primar 10.03.2023
91/06.03.2023 Proiect de dispoziție privind recuperarea unor sume încasate necuvenit la alocația pentru susținerea familiei dnei Nadoleanu Iuliana-Silvia Primar 10.03.2023
90/06.03.2023 Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Gherghișan Cristina Primar 10.03.2023
89/06.03.2023 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea indemnizației de handicap dnei Ionașcu Maria Primar 10.03.2023
88/06.03.2023 Proiect de dispoziție privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023, la nivelul comunei Jijila, jud Tulcea Primar 10.03.2023
87/27.02.2023 Proiect de dispozitie privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui Malacu Ionel Primar 10.03.2023
86/20.02.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 27.02.2023 Primar 24.02.2023
85/17.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui Rață Neculae Primar 20.02.2023
84/17.02.2023 Proiect de dispoziție privind rectificarea actului de deces nr. 34/2004 privind pe Coman Floarea Primar 20.02.2023
83/17.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Barangă Ilinca Primar 20.02.2023
82/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui Ion Vasile Primar 20.02.2023
81/16.02.2023 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea Dispozitiei nr. 134/26.10.2018 privind organizarea, implementarea, menținerea si dezvoltarea sistemului de control managerial în cadrul UAT Jijila Primar 20.02.2023
80/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui Mangîr Neculae Primar 20.02.2023
79/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Chiriac Ilinca Primar 20.02.2023
78/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Popa Ionica Primar 20.02.2023
77/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Banea Marioara Primar 20.02.2023
76/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui Sandu Gheorghe Primar 20.02.2023
75/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Dascălu Constanda Primar 20.02.2023
74/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Stoica Mița Primar 20.02.2023
73/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Petre Eugenia Primar 20.02.2023
72/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Dulgheru Vasilica Primar 20.02.2023
71/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Tudorii Tudora Primar 20.02.2023
70/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Geru Ștefana Primar 20.02.2023
69/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Gălățeanu Eugenia Primar 20.02.2023
68/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Pilaf Nuța Primar 20.02.2023
67/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui Mihai Ilie Primar 20.02.2023
66/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Geru Maria Primar 20.02.2023
65/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Radu Mina Primar 20.02.2023
64/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dnei Enache Elena Primar 20.02.2023
63/16.02.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei Sava Neculina Primar 20.02.2023
62/16.02.2023 Proiect de dispoziție cu privire la delegarea temporară a atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de execuție: referent clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului protecție civilă și situații de urgență, precum și a atribuțiilor delegate. Primar 20.02.2023
61/16.02.2023 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă dnei Marcovici Caterina Primar 20.02.2023
60/16.02.2023 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea gradației 4 doamnei Mihai Ina-Gabriela Primar 20.02.2023
59/16.02.2023 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea gradației 5 doamnei Petru Maria Primar 20.02.2023
58/14.02.2023 Proiect de dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier: Modernizare, renovare și dotare cămin cultural Jijila Primar 20.02.2023
57/14.02.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social dnei Nadoleanu Lenuța Claudia Primar 20.02.2023
56/13.02.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dnei Cercel Despina Primar 20.02.2023
55/10.02.2023 Proiect de dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si a suplimentului pentru energie dnei Petre Dumitra Primar 20.02.2023
54/03.02.2023 Proiect de dispoziție privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor (ALOP), precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în cadrul U.A.T. Comuna Jijila, județul Tulcea Primar 06.02.2023
53/01.02.2023 Proiect de dispoziție privind angajarea dnei Ene Valerica in funcția de asistent personal Primar 06.02.2023
52/31.01.2023 Proiect de dispoziție privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Jijila Primar 06.02.2023
51/31.01.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea plății indemnizației de handicap, acordată conform L 448/2006 dlui Dudu Sandu Primar 06.02.2023
50/30.01.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al domnului Duduță Ștefan din funcția publică de execuție Primar 06.02.2023
49/30.01.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea suspendării raportului de serviciu dnei Nadoleanu Diana începând cu 01.02.2023 Primar 06.02.2023
48/27.01.2023 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea indemnizației de handicap conf. L 448/2006 dlui Petcu Ionuț Primar 06.02.2023
47/27.01.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 2 și majorarea cuantumului salariului de bază, dnei Dascălu Steluța Primar 06.02.2023
46/27.01.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 5 și majorarea cuantumului salariului de bază, dnei Dascălu Ionica Primar 06.02.2023
45/27.01.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 4 și majorarea salariului de bază. dnei Moroianu Elena Primar 06.02.2023
44/27.01.2023 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salariului de bază, dnie Ene Anica Primar 06.02.2023
43/26.01.2023 Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei sia suplimentului pentru energie dnei Geru Georgeta Primar 27.01.2023
42/25.01.2023 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA. Primar 26.01.2023
41/25.01.2023 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea Primar 26.01.2023
40/19.01.2023 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la venitul minim garantat dnei Chiriac Anica. Primar 26.01.2023
39/17.01.2023 Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuinței si a suplimentului pentru energie dnei Șerban Ilinca Primar 26.01.2023
38/17.01.2023 Proiect de dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuinței si a suplimentului pentru energie dnei Banea Ioana Primar 26.01.2023
37/17.01.2023 Proiect de dispozitie privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei Hogea Daniela Primar 26.01.2023
36/17.01.2023 Proiect de dispozitie privind aordarea drepturilor de asistență socială dlui Sima Gheorghe Primar 26.01.2023
35/17.01.2023 Proiect de dispozitie privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei Stoica Vasilica Primar 26.01.2023
34/16.01.2023 Dispozitie privind acordarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui Stoica Ionel Primar 26.01.2023
33/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Hogea Traian Primar 26.01.2023
32/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Dudu Sandu Primar 26.01.2023
31/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Geru Spirea Primar 26.01.2023
30/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Neacșu Iordana Primar 26.01.2023
29/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Banea Maria Primar 26.01.2023
28/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Deacu Sertena-Steliana Primar 26.01.2023
27/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Nadoleanu Maria Primar 26.01.2023
26/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Tudorii Aurel Primar 26.01.2023
25/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Radu Liliana Primar 26.01.2023
24/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Toader Adrian Primar 26.01.2023
23/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Chirnoagă Căruleț Primar 26.01.2023
22/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Nastasiu Ioana Primar 26.01.2023
21/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Stoica Iordan Primar 26.01.2023
20/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Sima Maria Primar 26.01.2023
19/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Spiridon Niculina Primar 26.01.2023
18/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Sterea Ion Primar 26.01.2023
17/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Banea Ion Primar 26.01.2023
16/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Brezeanu Elena Daniela Primar 26.01.2023
15/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Chiriac Vasile Primar 26.01.2023
14/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Salcie Ionela Primar 26.01.2023
13/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Moroianu Gheorghe Primar 26.01.2023
12/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Sarău Cosmin Primar 26.01.2023
11/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Dăuceanu Ion Primar 26.01.2023
10/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Istrate Dumitra Primar 26.01.2023
9/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Stoica Adriana Primar 26.01.2023
8/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Toader Dumitru Primar 26.01.2023
7/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Toader Adrian Primar 26.01.2023
6/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Sterea Calin-Maria Primar 26.01.2023
5/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Stoica Radu Primar 26.01.2023
4/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dlui Duduță Gheorghe Primar 26.01.2023
3/16.01.2023 Proiect de dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de handicap dnei Sarău Anica Primar 26.01.2023
2/09.01.2023 Proiect de dispoziție privind suspendarea contractului de muncă drei Nadoleanu Diana Primar 26.01.2023
1/06.01.2023 Proiect de Dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila în ședință extraordinară de îndată, pe data de 06.01.2023 Primar 26.01.2023