Home / Proiecte de dispoziții 2022

Proiecte de dispoziții 2022

Proiecte de dispoziții 2022

NUMĂRUL ȘI DATA INIȚIERII PROIECTULUI DE DISPOZIȚIE TITLUL PROIECTULUI DE DISPOZIȚIE INIȚIATORUL PROIECTULUI DE DISPOZIȚIE DATA PUBLICĂRII ÎN M.O.L.
135/15.06.2022 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul Primăriei Comunei Jijila, județul Tulcea Primar 20.06.2022
134/07.06.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui GHERGHIȘAN CRISTINA Primar 14.06.2022
133/07.06.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea alocației pentru susținerea familiei dlui BANEA DUMITRU Primar 14.06.2022
132/31.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea Primar 02.06.2022
131/30.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap dlui CHIRIAC VASILE Primar 31.05.2022
130/27.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA Primar 31.05.2022
129/27.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la reluarea dreptului la ajutorul social dlui ȚANDĂRĂ NECULAI Primar 31.05.2022
128/26.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui ADAM ALEXANDRU Primar 31.05.2022
127/25.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dnei ACRIȘ LENUȚA Primar 31.05.2022
126/25.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dnei BURDUF MARIA Primar 31.05.2022
125/25.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui PILAF GHEORGHE Primar 31.05.2022
124/25.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui ȚĂRANU STAN Primar 31.05.2022
123/25.05.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui RÎCĂ ANGHELINA Primar 31.05.2022
117/27.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STOICA RADU Primar 28.04.2022
116/27.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului GERU SANDA Primar 28.04.2022
115/26.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului MANGÎR GEANINA Primar 28.04.2022
114/26.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea Dispoziției nr.103 din data de 28.03.2022, privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare a unui post contractual de execuție vacant de asistent medical comunitar, grad principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea Primar 28.04.2022
112/20.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la stimulentul educațional dnei / dlui NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA Primar 15.04.2022
111/20.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NĂSTASE RĂDUCU Primar 15.04.2022
110/14.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei RÎCĂ RODICA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 3, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 3, în cadrul Compartimentului registrul agricol Primar 15.04.2022
109/14.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei PETRU MARIA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 4, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 4, în cadrul Compartimentului contabilitate impozite și taxe Primar 15.04.2022
108/14.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei BEJENARU VALERICA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 2, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 2, în cadrul Compartimentului contabilitate impozite și taxe Primar 15.04.2022
107/13.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului NADOLEANU DUMITRU Primar 15.04.2022
106/13.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă dnei Toader Aneta-Anișoara Primar 15.04.2022
105/11.04.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la suplimentul pentru energie dlui BÂLEA ILIE Primar 15.04.2022
104/28.032022 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului BÎLEA MARIA Primar 29.03.2022
103/28.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare a unui post contractual de execuție vacant de asistent medical comunitar, grad principal, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judetul Tulcea Primar 29.03.2022
102/25.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei NICULA STELIANA Primar 15.04.2022
101/25.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NECULA CRISTINA Primar 15.04.2022
100/25.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui BANEA DUMITRU Primar 15.04.2022
99/25.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui MOCANU SANDA Primar 15.04.2022
98/23.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna TOADER ANETA ANIȘOARA Primar 24.03.2022
97/21.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea Primar 19.05.2022
96/18.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul social (VMG)și încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui NADOLEANU LENUȚA CLAUDIA Primar 24.03.2022
95/18.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) și modificarea cuantumului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui OLTEANU MARIA-MAGDALENA Primar 24.03.2022
94/18.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui DEDIU LUMINIȚA-VIORICA Primar 24.03.2022
93/18.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dnei / dlui MIHAI NICOLAE-SORIN Primar 24.03.2022
92/18.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ȚĂRANU VALENTINA Primar 24.03.2022
91/17.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea cuantumurilor venitului minim garantat, ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) Primar 24.03.2022
90/17.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea cuantumurilor alocației pentru susținerea familiei ca urmare a indexării anuale a Indicatorului Social de Referință (ISR) Primar 24.03.2022
89/11.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la numirea doamnei BARANGĂ TUDORIȚA în funcția publică de execuție de consilier achizitți publice, clasa I, grad profesional debutant, gradația 4, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. Primar 15.04.2022
88/11.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la numirea doamnei NADOLEANU DIANA în funcția contractuală de execuție vacantă, cu normă întreagă, pe perioadă determinată de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. Primar 15.04.2022
87/11.03.2022 Proiect de dispoziție cu privire la numirea doamnei CLOȘCĂ VALENTINA în funcția contractuală de execuție vacantă, cu normă întreagă, pe perioadă determinată de inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2, în cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne si externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Jijila. Primar 15.04.2022
85/28.02.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și la stimulentul educațional dnei / dlui MANGÎR ANA MARIA Primar 24.03.2022
84/25.02.2022 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei PETRU STRIANA Primar 25.02.2022
83/25.02.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna BANEA ELENA Primar 25.02.2022
81/23.02.2022 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei RADU MINA Primar 25.02.2022
80/23.02.2022 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui POPESCU RĂDUCU, cu domiciliul in JIJILA, județul TULCEA Primar 25.02.2022
79/23.02.2022 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dna ȚĂRANU MARIA Primar 25.02.2022
78/23.02.2022 Proiect de dispoziție privind recuperarea sumelor încasate necuvenit la venitul minim garantat de către dl. ISTRATE DUMITRU Primar 25.02.2022
77/23.02.2022 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei ȚĂRANU NICOLETA cu domiciliul in LOC. JIJILA, județul TULCEA Primar 25.02.2022
76/23.02.2022 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui SAVA DANUT, cu domiciliul în Jijila, județul TULCEA Primar 25.02.2022
75/22.02.2022 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2022 Primar 24.02.2022
74/22.02.2022 Proiect de dispoziție privind aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etica pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judeţul Tulcea Primar 24.02.2022
73/22.02.2022 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judeţul Tulcea Primar 24.02.2022
72/21.02.2022 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea Primar 19.05.2022
70/02.02.2022 Proiect de dispoziție privind încetarea drepturilor de asistență socială dlui DĂUCEANU PETRICĂ, cu domiciliul in JIJILA, județul TULCEA Primar 25.02.2022
68/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei POPA FELICIA, având funcția de guard, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
67/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului TOADER ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
66/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei DEACU SERENA STELIANA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
65/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei NADOLEANU MARIA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
64/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului TUDORII AUREL, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
63/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei RADU LILIANA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
62/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului TOADER ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
61/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei/domnului CHIRNOAGĂ CĂRULEȚ, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
60/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului NADOLEANU DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
59/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului STOICA IORDAN, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
58/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SIMA MARIA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
57/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SPIRIDON NICULINA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
56/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului STEREA ION, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
55/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului BANEA ION, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
54/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, doamnei BREZEANU ELENA-DANIELA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
53/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei STEREA IOANA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
52/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SALCIE IONELA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
51/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei BANEA MELENTINA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
50/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de însoțitor, domnului SARĂU COSMIN, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
49/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei ISTRATE DUMITRA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
48/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului STOIAN PAVEL, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
47/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei BURDUF FROSINA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
46/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei GERU SANDA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
45/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei STEREA CALINA-MARIA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
44/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului CLOSCA DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
43/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului DAUCEANU ION, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
42/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, domnului DUDUȚĂ GHEORGHE, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
41/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SARĂU ANICA, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
40/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei TOADER ANETA-ANIȘOARA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
39/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei TALPEȘ IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
38/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei SIMA NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
37/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei SAVA VIOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
36/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, domnului PRUTEANU PAUL, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
35/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei MOCANU FLORICA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
34/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei GERU MIHAELA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
33/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei MANGÎR GHERGHINA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
32/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei GĂINĂ FLORENTINA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
31/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei ENE ANICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
30/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei DRĂGHICI ANICUȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
29/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei DORAȘCU NIȚA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
28/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei DASCALU STELUTA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
27/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei CONSTANTIN DUMITRA-NICOLETA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
26/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei CARAGEA NICUTA-VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
25/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei BARBIERU DIDINA, având funcția de asistent personal, gradația 2, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
24/26.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea salariului de bază, doamnei BANEA ELENA, având funcția de asistent personal, gradația 1, începând cu luna ianuarie 2022 Primar 22.02.2022
23/25.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional dnei / dlui NĂSTASE RĂDUCU cu domiciliul în localitatea JIJILA, județul TULCEA Primar 22.02.2022
22/25.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui Țapu Vasile Primar 22.02.2022
21/25.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui CHIRIAC CONSTANTIN Primar 22.02.2022
20/25.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui CHIRIAC IONEL Primar 22.02.2022
19
18/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui CRĂCIUN VASILE Primar 22.02.2022
17/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui SAVA NICU Primar 22.02.2022
16/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei ȚANDĂRĂ IOANA Primar 22.02.2022
15/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei ION GETA Primar 22.02.2022
14/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui MOCANU GHEORGHE Primar 22.02.2022
13/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui IUTILE VASILE Primar 22.02.2022
12/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei BÎLEA VASILICA Primar 22.02.2022
11/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui CHIRIAC DUMITRU Primar 22.02.2022
10/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei CHIRIAC VASILICA Primar 22.02.2022
9/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei CARAMARIN VARVARA Primar 22.02.2022
8/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui SAVA DĂNUȚ Primar 22.02.2022
7/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui DEACU IORDAN Primar 22.02.2022
6/20.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei NĂSTASE MĂNDICA Primar 22.02.2022
4/12.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de execuție vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului achiziții publice Primar 17.01.2022
3/10.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea drepturilor de asistență socială dlui NICULA MIHAI domiciliat în localitatea Jijila, județul Tulcea Primar 22.02.2022
2/03.01.2022 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea îndemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei NASTASIU IOANA Primar 07.01.2022
1/03.01.2022 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de execuție temporar vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat Primar 07.01.2022