Home / Proiecte de dispoziții 2021

Proiecte de dispoziții 2021

Proiecte de dispoziții 2021

NUMĂRUL ȘI DATA INIȚIERII PROIECTULUI DE DISPOZIȚIE TITLUL PROIECTULUI DE DISPOZIȚIE INIȚIATORUL PROIECTULUI DE DISPOZIȚIE NR. ȘI DATA ÎNREGISTRĂRII REFERATULUI COMP. DE RESORT DATA PUBLICĂRII ÎN M.O.L.
197/27.12.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, udețul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 27.11.2021 Primar - 09.01.2022
196/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei STÎNGĂ FLORICA Primar 11465/22.12.2021 23.12.2021
195/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei/dlui SIMA IONEL Primar 11463/22.12.2021 23.12.2021
194/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei/dlui ENE NICU Primar 11461/22.12.2021 23.12.2021
193/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei BURDUF MARIA Primar 11459/22.12.2021 23.12.2021
192/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei/dlui SIMA TUDOREL Primar 11457/22.12.2021 23.12.2021
191/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei CRISTEA MARIȚA Primar 11455/22.12.2021 23.12.2021
190/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței dlui OBANCEA SANDU Primar 11451/22.12.2021 23.12.2021
189/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui ENACHE GEORGE-ADRIAN Primar 11448/22.12.2021 23.12.2021
188/22.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei Dascalu Constanda Primar 11446/22.12.2021 23.12.2021
187/21.12.2021  Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui DEACU GHEORGHE Primar 11440/22.12.2021 23.12.2021
186/22.12.2021  Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui SIMA TUDOR Primar 11435/22.12.2021 23.12.2021
185/21.12.2021  Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui GHIULMEZ VASILE Primar 11430/21.12.2021 23.12.2021
184/21.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui ADAM ALEXANDRU Primar 11428/21.12.2021 23.12.2021
183/21.12.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei Nastea Ileana Primar 11423/21.12.2021 23.12.2021
182/20.21.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea Dispoziției nr.173 din data de 06.12.2021, privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative, organizat la data de 31.01.2022. Primar 11349/20.12.2021 23.12.2021
181/08.12.2021 Proiect de dispoziție privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua comercială a comunei Jijila, judeţul Tulcea , care vor distribui produse raționalizate către populație ; Primar - 08.07.2022
180/08.12.2021 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare a comunei Jijila Primar - 08.07.2022
179/08.12.2021 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de inventariere anuală a elementelor de activ și pasiv, datoriilor și capitalurilor proprii la nivelul comunei Jijila, județul Tulcea Primar - 08.07.2022
178/08.12.2021 Proiect de dispoziție privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dnei Chiriac Constantina Primar 11048/08.12.2021 10.12.2021
177/08.12.2021 Proiect de dispoziție privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui Duduță Ionel Primar 11046/08.12.2021 10.12.2021
176/08.12.2021 Proiect de dispoziție privind respingerea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie dlui Petrea Gheorghe Primar 11027/08.12.2021 10.12.2021
175/08.12.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 15.12.2021 Primar - 08.07.2022
174/07.12.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de guard şi stabilirea salariului de bază, doamnei POPA FELICIA Primar 10945/ 07.12.2021 16.12.2021
173/06.12.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului R.E.C.L, dezvoltare, implementare și managementul proiectelor finanțate din fonduri interne și externe, integrare europeană, monitorizare proceduri administrative, organizat la data de 31.01.2022 Primar 10803/02.12.2021 16.12.2021
172/16.11.202 "Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie " Primar 10769/26.11.2021 10.12.2021
171/26.11.2021 "Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui ISTRATE VANGHELE cu domiciliul in LOC. GARVĂN, județul TULCEA " Primar 10751/26.11.2021 10.12.2021
170/22.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna STOICA VASILICA Primar 10618/22.11.2021 08.07.2022
169/17.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 24.11.2021 Primar - 08.07.2022
168/04.11.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea d-nei Violeta Duduță, reprezentantul Primarului comunei Jijila în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Jijila, județul Tulcea Primar - 08.07.2022
167/28.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamne CADIU TUDORA domiciliată în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea Primar 9839/ 28.10.2021 02.11.2021
166/28.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna CHIRIAC OLIMPIA Primar 9795/25.06.2021 02.11.2021
165/28.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiilor de concurs şi de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare din data de 02.12.2021 Primar 9787/26.10.2021 02.11.2021
164/21.10.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 28.10.2021 Primar - 15.11.2021
163/21.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei ANDREI IONICA Primar 9647/21.10.2021 27.10.2021
162/21.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului ANDREI ION Primar 9644/21.10.2021 27.10.2021
161/21.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei TOADER SĂNDICA Primar 9620/20.10.2021 27.10.2021
160/20.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei DASCĂLU STELUȚA Primar 9624/20.10.2021 27.10.2021
159/20.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei DASCĂLU STELUȚA Primar 9622/20.10.2021 27.10.2021
158/20.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a domnului/doamnei DUDUȚĂ VIOLETA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 5, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară Primar 9538/19.10.2021 27.10.2021
157/20.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la promovarea în grad profesional a doamnei GERU NATAȘA din funcția publică de execuție inspector, grad profesional asistent, gradația 5, în funcția publică de execuție inspector, grad profesional principal gradația 5, în cadrul Compartimentului contabilitate impozite și taxe Primar 9536/19.10.2021 27.10.2021
156/18.10.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 18.10.2021 Primar - 15.11.2021
155/18.10.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea Procedurii pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către Primăria Comunei Jijila. Primar 9443/14.10.2021 27.10.2021
154/08.10.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului BARANGĂ PAUL Primar 9347/08.10.2021   13.10.2021
153/30.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei DEDIU LUMINITA-VIORICA cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, judeţul TULCEA Primar 9181/30.09.2021 11.10.2021
152/24.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului PRUTEANU PAUL Primar 9062/24.09.2021 27.09.2021
151/24.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății indemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei PRUTEANU SICA Primar 9060/24.09.2021 27.09.2021
150/23.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui ZLATE NECULAI, cu domiciliul in GARVAN, localitatea Jijila, judeţul TULCEA Primar 9029/23.09.2021 27.09.2021
149/23.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului MOCANU FLORICA Primar 8968/22.09.2021 27.09.2021
148/23.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, doamnei MOCANU FLORICA Primar 8964/22.09.2021 27.09.2021
147/23.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 3 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei STEREA ION Primar 8942/22.09.2021 27.09.2021
146/23.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei NADOLEANU LENUȚA-CLAUDIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 9012/23.09.2021 27.09.2021
145/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei MANGÎR ANA-MARIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8989/22.09.2021 27.09.2021
144/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dlui TOADER IORDAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8985/22.09.2021 27.09.2021
143/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei OLTEANU MARIA-MAGDALENA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8983/22.09.2021 27.09.2021
142/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei NECULA CRISTINA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8981/22.09.2021 27.09.2021
141/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dlui SIMA DUMITRU, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8979/22.09.2021 27.09.2021
140/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei NADOLEANU IULIANA-SILVIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8977/22.09.2021 27.09.2021
139/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui PILAF IONEL , cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judeţul TULCEA Primar 8975/22.09.2021 27.09.2021
138/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional dnei CANALOȘ ANAMARIA, cu domiciliul în loc. Jijila, județul TULCEA Primar 8962/22.09.2021  27.09.2021
137/22.09.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.09.2021 Primar - 13.10.2021
136/21.09.2021 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, judeţul Tulcea Primar - 27.09.2021
135/16.09.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 16.09.2021 Primar - 27.09.2021
134/14.09.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, pentru toată perioada sezonului rece: 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, beneficiarilor Legii 416 / 2001 Primar 8719/14.09.2021 11.10.2021
133/09.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu domnul ADAMACHI GHEORGHITA Primar 8580/07.09.2021 11.10.2021
132/07.09.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea împuternicitului primarului comunei Jijila pentru constatarea contraventiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale la nivelul comunei Jijila Primar 8560/07.09.2021 13.09.2021
131/31.08.2021 Proiect de dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui TALPES GHIȚĂ, cu domiciliul in Jijila,  localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 8442/31.08.2021 06.09.2021
130/30.08.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plății îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei SIMA GHERGHINA, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea Primar 8418/30.08.2021 06.09.2021
129/23.08.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 31.08.2021 Primar - 30.08.2021
128/20.08.2021 Proiect de dispoziție privind instituirea curatelei și numirea doamnei Iamandii Nicoleta-Adina, curator special pentru minorul Deacu Cătălin-Valentin Primar 8244/20.08.2021 08.07.2022
127/16.08.2021 Proiect de dispoziție privind actualizarea comisiei comunei Jijila pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 Primar - 08.07.2022
126/02.08.2021 Proiect de dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 144 din 22.06.2020 cu privire la constituirea comisiei comunei Jijila pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021 Primar 7837/02.08.2021 04.08.2021
125/28.07.2021 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui GERU AUREL, cu domiciliul în Jijila, judeţul TULCEA Primar 7737/28.07.2021 29.07.2021
124/28.07.2021 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei ȚARANU MARIA, cu domiciliul in Jijila,judetul TULCEA Primar 7735/28.07.2021 29.07.2021
123/28.07.2021 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei  TOADER MARIA, cu domiciliul în Jijila, județul TULCEA Primar 7733/28.07.2021 29.07.2021
122/27.07.2021 Proiect de dispoziție privind încetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Sima Lucia-Ioana din funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant  în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, începând cu data de 02.08.2021 Primar 7668/26.07.2021 29.07.2021
121/27.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei DASCĂLU STELUȚA Primar 7620/22.07.2021 29.07.2021
120/20.07.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară  pe data de 27.07.2021 Primar - 20.07.2021
119/09.07.2021 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în vederea organizării concursului de recrutare, pentru ocuparea unei funcții de execuție temporar vacante, de inspector clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat Primar 7293/09.07.2021 20.07.2021
118/07.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jijila; Primar - 08.07.2022
117/07.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea comisiei de disciplină la nivelul Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea Primar - 08.07.2022
116/07.07.2021 Proiect de dispoziție cu privire la modificarea și completarea Dispoziției nr. 86/10.05.2021 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Jijila, județul Tulcea; Primar - 08.07.2022
115/30.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii  îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului MOCANU STAN, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea Primar 7013/30.06.2021 05.07.2021
114/30.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii  indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului POPESCU EVELIN, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea  Primar 7011/ 30.06.2021 05.07.2021
113/29.06.2021 Proiect de dispoziție privind încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui BĂRBIERU MARIAN Primar 7005/29.06.2021 05.07.2021
112/29.06.2021 Proiect de dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui ȚANDĂRĂ NECULAI Primar 6991/29.06.2021 05.07.2021
111/29.06.2021 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui CORNEA LAURA Primar 6982/29.06.2021 05.07.2021
110/28.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, domnului POPESCU STELICA Primar 6970/28.06.2021 05.07.2021
109/28.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii  îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului MOCANU STAN, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea Primar 7013/30.06.2021 05.07.2021
114/30.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii  indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului POPESCU EVELIN, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea  Primar 7011/ 30.06.2021 05.07.2021
113/29.06.2021 Proiect de dispoziție privind încetare dreptului la alocația pentru susținerea familiei dlui BĂRBIERU MARIAN Primar 7005/29.06.2021 05.07.2021
112/29.06.2021 Proiect de dispoziție privind reluarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui ȚANDĂRĂ NECULAI Primar 6991/29.06.2021 05.07.2021
111/29.06.2021 Proiect de dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui CORNEA LAURA Primar 6982/29.06.2021 05.07.2021
110/28.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, domnului POPESCU STELICA Primar 6970/28.06.2021 05.07.2021
109/28.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei BÂLEA TRANDAFIR Primar 6968/28.06.2021 05.07.2021
108/25.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna SAVA LENUȚA Primar 6913/25.06.2021 05.07.2021
107/25.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului RADU ANGHELUȚĂ, domiciliat în comuna Jijila, județul Tulcea Primar - 05.07.2021
106/23.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcția de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei STOICA NICOLETA Primar 6715/17.06.2021 05.07.2021
105/23.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii îndemnizației de însoțitor, acordată conform Legii 448/2006, domnului STOICA EUGEN Primar 6713/17.06.2021 05.07.2021
104/23.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea suspendării raportului de serviciu doamnei RÎCĂ RODICA şi reluarea activităţii, începând cu data de 28.06.2021 Primar 6537/09.06.2021 05.07.2021
103/22.06.2021 "Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 29.06.2021 " Primar - 05.07.2021
102/17.06.2021 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții: ”Construire piață agroalimentară în comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 6685/15.06.2021 05.07.2021
101/15.06.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna NECULA JANINA-ELENA Primar 6524/09.06.2021 16.06.2021
100/31.05.2021 Proiect de dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui TALPES GHITA Primar 6302/31.05.2021 05.07.2021
99/27.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizației de handicap, conform Legii 448/2006, domnului  ANDREI ION Primar 6256/27.05.2021 16.06.2021
98/26.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire  la suspendarea raportului  de serviciu  pe perioada efectuării concediului pentru creşterea copilului până la 2 ani, d-nei MIHAI INA-GABRIELA Primar 6202/26.05.2021 27.05.2021
97/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, domnului  TOADER ADRIAN Primar 6159/25.05.2021 27.05.2021
96/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului DUDUȚĂ GHEORGHE Primar 6152/24.05.2021 27.05.2021
95/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei ZLATE CONSTANDA, domiciliata în comuna Jijila, județul Tulcea Primar 6176/25.05.2021 27.05.2021
94/25.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna DUDUȚĂ LENUȚA Primar 6150 /24.05.2021 27.05.2021
93/24.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 31.05.2021 Primar -
92/18.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului CONSTANTIN IOANA Primar 5996/18.05.2021 21.05.2021
91/18.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei MALACU MARCELA Primar 5994/18.05.2021 21.05.2021
90/18.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului GĂINĂ FLORENTINA Primar 5992/18.05.2021 21.05.2021
89/18.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii  indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei BERECHET ANIȘOARA Primar 5990/18.05.2021 21.05.2021
88/12.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2021 Primar 10597/02.12.2020 14.05.2021
87/11.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei STOICA IONICA, domiciliată în comuna Jijila, județul Tulcea Primar 5655/11.05.2021 13.05.2021
88/12.05.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2021 Primar 10597/02.12.2020 14.05.2021
85/29.04.2021 Proiect de dispoziție privind desemnarea dnei Petru Maria, având funcția de Inspector asistent căreia îi revine sarcina acordării semnăturii a doua, a documentelor întocmite pentru efectuarea plății cheltuielilor Primar 5009/29.04.2021 13.05.2021
84/29.04.2021 Proiect de dispoziție privind desemnarea dnei Deacu Alexandrina, având funcția de Administrator public căreia îi revine sarcina acordării semnăturii a doua, a documentelor întocmite pentru efectuarea plății cheltuielilor Primar 5008/29.04.2021 13.05.2021
83/29.04.2021 Proiect de dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui TANDARA NECULAI cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judeţul TULCEA Primar 5303/29.04.2021 29.04.2021
82/29.04.2021 Proiect de dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui GERU AUREL cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, judetul TULCEA Primar 5301/29.04.2021 29.04.2021
81/28.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, domnului STOIAN PAVEL Primar 5292/28.04.2021 28.04.2021
80/26.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, domnului SARAU ALEXANDRU, domiciliat în sat Garvan, comuna Jijila, județul Tulcea Primar 5127/26.04.2021 28.04.2021
79/21.04.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară  pe data de 26.04.2021 Primar - 21.05.2021
78/20.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare de concediere a doamnei Rață Maria, angajată în funcția contractuală de guard, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea Primar 4937/20.04.2021 22.04.2021
77/19.04.2021 Proiect de dispoziție privind aprobarea criteriilor de acordare pe listele suplimentare, a produselor distribuite în cadrul proiectelor de acordare a ajutoarelor cu produse de igienă și produse alimentare în cadrul POAD 2018-2021 Primar 4913/19.04.2021 28.04.2021
76/19.04.2021 Proiect de dispoziție privind incetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NADOLEANU IORDAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, judetul TULCEA Primar 4663/13.04.2021 28.04.2021
75/19.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei GERU SANDA Primar 4890/19.04.2021 19.04.2021
74/19.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna HOGEA MARIOARA Primar 4883/19.04.2021 19.04.2021
73/14.04.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 21.04.2021 Primar - 28.04.2021
72/13.04.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 13.04.2021 Primar - 28.04.2021
71/12.04.2021 Proiect de dispoziție cu privire la constituirea Comisiei de Cercetare disciplinară a doamnei Rață Maria, guard în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea Primar 4562/12.04.2021 14.04.2021
70/25.03.2021 Proiect de dispoziție privind numirea dirigintelui de șantier la obiectivul de investiție: „Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea și Modernizarea rețelei stradale și a drumurilor de interes local, sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea” Primar 3693/25.03.2021 30.03.2021
69/25.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei ZLATE CONSTANDA Primar 3610/25.03.2021 30.03.2021
68/22.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la suspendarea raportului de serviciu pe perioada efectuării concediului pentru creșterea copilului până la 2 ani, d-nei BOȘNEAGU ANGELICA Primar 3395/22.03.2021 25.03.2021
67/22.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna DASCĂLU DANA Primar 3407/22.03.2021 25.03.2021
66/16.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei SIMA MARI Primar 3132/16.03.2021 16.03.2021
65/16.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna RETIA MARIA Primar 3127/16.03.2021 16.03.2021
64/01.03.2021 Proiect de dispoziție privind stabilirea spațiilor de depozitare/recepție a alimentelor primite în baza Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, a persoanei de contact la depozit și a persoanei împuternicite să semneze procesele verbale de recepție. Primar - 11.03.2021
63/01.03.2021 Proiect de dispoziție cu privire la reorganizarea structurilor pentru situații de urgență la nivelul comunei Jijila, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestora Primar - 11.03.2021
62/25.02.2021 Proiect de dispoziție privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui GHERGHIȘAN CRISTINA, cu domiciliul in Jijila, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 2436/25.02.2021 11.03.2021
61/18.02.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 25.02.2021 Primar - 20.02.2021
60/15.02.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 15.02.2021 Primar - 20.02.2021
59/10.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la angajarea în funcţia de asistent personal şi stabilirea salariului de bază, doamnei/domnului TOADER ANETA ANIȘOARA Primar 2050/10.02.2021 20.02.2021
58/10.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea plăţii indemnizaţiei de handicap, acordată conform Legii 448/2006, doamnei/domnului STEREA PARASCHIVA Primar 2047/10.02.2021 20.02.2021
57/10.02.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de handicap, conform Legii 448/2006, doamnei/domnului NADOLEANU MARIA Primar 2040/10.02.2021 20.02.2021
56/01.02.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 01.02.2021 Primar - 01.02.2021
55/27.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG) dnei / dlui NADOLEANU IORDAN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1735/27.01.2021 27.01.2021
54/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului BREZEANU ELENA-DANIELA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
53/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului BALEA TRANDAFIR, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
52/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului POPESCU EVELIN, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
51/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STEREA PARASCHIVA, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
50/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STOICA IORDAN, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
49/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STOICA IORDAN, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
48/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului RADU LILIANA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
47/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului MALACU MARCELA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
46/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului DEACU SERENA-STELIANA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
45/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului CADIU TUDORA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
44/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului TUDORII AUREL, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
43/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului SIMA GHERGHINA, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
42/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului TOADER ADRIAN, începând cu luna ianuarie 2021   Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
41/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului CHIRNOAGA CARULET, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
40/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului NADOLEANU DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
39/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului BERECHET ANISOARA, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
38/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STOICA IONICA, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
37/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului SPIRIDON NECULINA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
36/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STEREA ION, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
35/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului BANEA ION, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
34/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului PRUTEANU SICA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
33/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STEREA IOANA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
32/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului SALCIE IONELA, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
31/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului BANEA MELENTINA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
30/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului SARAU COSMIN, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
29/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului ISTRATE DUMITRA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
28/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STOICA EUGEN, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
27/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului BURDUF FROSINA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
26/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului RADU ANGHELUTA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
25/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului STEREA CALINA-MARIA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
24/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului CLOSCA DUMITRU, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
23/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului DAUCEANU ION, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
22/22.01.2021 Proiect de dispoziție Dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei / domnului SARĂU ALEXANDRU, începând cu luna ianuarie 2021  Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
21/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea indemnizației de handicap, doamnei SARĂU ANICA, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
20/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei STOICA VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
19/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei ENE ANICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
18/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei CARAGEA NICUȚA-VASILICA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
17/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire, la stabilirea salariului de bază, doamnei TALPEȘ IOANA, având funcția de asistent personal, gradația 0, începând cu luna ianuarie 2021 Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
16/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 2 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei CONSTANTIN DUMITRA - NICOLETA Primar 1513/21.01.2021 27.01.2021
15/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei DUDUȚĂ LENUȚA Primar 1515/21.01.2021 27.01.2021
14/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la trecerea la gradația 1 și majorarea cuantumului salariului de bază domnului/doamnei SAVA VIOLETA Primar 1578/21.01.2021 27.01.2021
13/22.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la stabilirea şi acordarea indemnizaţiei de însoțitor, conform Legii 448/2006, doamnei / domnului MOCANU FLORICA Primar 1575/25.01.2021 27.01.2021
12/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui STOIAN DUMITREL-CONSTANTIN, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1479/20.01.2021 26.01.2021
11/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei/dlui ADOLEANU LENUȚA - CLAUDIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1477/20.01.2021 26.01.2021
10/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui TOADER IORDAN , cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1472/20.01.2021 26.01.2021
9/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui MANGÎR ANA-MARIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1468/20.01.2021 26.01.2021
8/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional pentru familia dnei / dlui NADOLEANU IULIANA-SILVIA, cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1461/20.01.2021 26.01.2021
7/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la ajutorul social (VMG)și modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei / dlui OLTEANU MARIA-MAGDALENA cu domiciliul in JIJILA, localitatea Jijila, județul TULCEA Primar 1458/20.01.2021 26.01.2021
6/20.01.2021 Proiect de dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei și a stimulentului educațional dnei /dlui SIMA DUMITRU, cu domiciliul în loc. Jijila, județul TULCEA Primar 1449/20.01.2021 26.01.2021
5/19.01.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință ordinară pe data de 26.01.2021 Primar - 19.01.2021
4/12.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea domnului Caluschi Ion președinte al comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisiei de licitație în aceeași componență Primar - 20.02.2021
3/04.01.2021 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea în ședință extraordinară de îndată pe data de 07.01.2021 Primar - 07.01.2020
2/04.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la încetarea contractului individual de muncă încheiat cu doamna SANDU NUȚA Primar 1009/04.01.2021 04.01.2020
1/04.01.2021 Proiect de dispoziție cu privire la desemnarea dlui Banea Marian președinte al comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea închirierii prin atribuire directă și a comisiei de licitație în aceeași componență Primar - 20.02.2021