Home / Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2022

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2022

Hotărârile Consiliului Local Jijila – anul 2022

Numărul hotărârii Data adoptării Conținutul hotărârii
23 29.032022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7/18.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ NOUĂ, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA„ și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020
22 29.03.2022 Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Tulcii, a terenului în suprafață de 10 ha, proprietatea privată a comunei Jijila, situat în extravilanul satului Garvăn,T6,P88,Nr.cadastral 33559,aflat în folosința Episcopiei Tulcii - Complex Monahal, ”Mănăstirea Dinogeția”, în baza H.C.L nr.14/28.03.2013 modificată prin H.C.L nr.11/28.01.2014.
21 29.03.2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru anul 2022
20 28.02.2022 Hotărâre privind modificarea și completarea art. 6 din HCL nr 20/28.03.2013 privind aprobarea înființării SC ECOSALTECH SA și participarea la constituirea capitalului social, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea și completarea art. 16.5 și art. 19.4 din Actul constitutiv al SC Ecosaltech SA Măcin, anexă la HCL nr 20/28.03.2013
19 28.02.2022 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022
18 28.02.2022 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea
17 10.02.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2022 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022
16 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 36/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare drumuri locale în sat Garvăn și rest de executat în sat Jijila, comuna Jijila, judeţul Tulcea”
15 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 35/ 28.01.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare străzi în comuna Jijila, județul Tulcea” – Etapa I
14 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 34/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
13 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 33/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
12 10.02.2022 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 32/ 28.10.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiție: ”Extindere rețea de canalizare în satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”
11 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 39 /28.10.2021
10 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 36 /28.10.2021
9 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 35 /28.10.2021
8 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 34 /28.10.2021
7 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 33 /28.10.2021
6 31.01.2022 Hotărâre cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 32 /28.10.2021
5 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru comuna Jijila
4 31.01.2022 Hotărâre privind stabilirea situațiilor de urgență și procedura de acordare a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Jijila, județul Tulcea
3 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2022
2 31.01.2022 Hotărâre cu privire la aprobarea indexării sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6), în funcției de rata de schimb a monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021, publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
1 31.01.2022 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2022-2023