Home / Hotărârile Consiliului local Jijila – anul 2020

Hotărârile Consiliului local Jijila – anul 2020

Numărul hotărâriiData adoptăriiConținutul hotărârii
3628.12.2020Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020
3515.12.2020Hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Jijila.
3415.12.2020Hotărâre privind aprobarea investiției –” Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satul Garvăn, comuna Jijila județul Tulcea”.
3315.12.2020Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020
3225.11.2020Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Jijila, județul Tulcea
3112.11.2020Hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL
3012.11.2020Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300125/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”
2912.11.2020Hotărâre privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300124/ 20.05.2019 din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul: ”MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ŞI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA”.
2811.10.2020Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Jijila, județul Tulcea
2723.09.2020Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020
2627.08.2020Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020
2527.08.2020Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 14/26.05.2020 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire spațiu comercial – magazine mărfuri generale” satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea
2427.08.2020Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 13/26.05.2020 cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire agropensiune” comuna Jijila, județul Tulcea
2327.08.2020Hotărâre cu privire la aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 33161, situat în extravilanul comunei Jijila, satul Jijila, în trei loturi
2227.08.2020Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2020
2127.08.2020Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2019
2027.08.2020Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 6/29.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Comunei Jijila, județul Tulcea.
1927.08.2020Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instrucțiunilor pentru solicitanți și stabilirea componenței comisiei de analiză și soluționare a cererilor în vederea inițierii închirierii unor terenuri arabile libere, proprietatea privată a comunei Jijila, în vederea atribuirii în condițiile art.16 din Legea nr.32/2019 crescătorilor de animale.
1827.08.2020Hotărâre cu privire la preluarea cu titlu gratuit a unui mijloc auto aflat în dotarea Gărzii de Coastă
1710.08.2020Hotărâre privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin
1610.08.2020Hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Reabilitare infrastructură în comuna Jijila, județul Tulcea”
1510.08.2020Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020
1426.05.2020Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire spațiu comercial – magazine mărfuri generale” satul Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea
1326.05.2020Hotărâre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire agropensiune” comuna Jijila, județul Tulcea
1226.05.2020Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat precum și a cheltuielilor de cofinanțare actualizate din bugetul local al comunei Jijila, pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri locale în comuna Jijila, județul Tulcea” în urma finalizării procedurii de achiziție publică
1126.05.2020Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
1026.05.2020Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, pe anul 2021
919.02.2020Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020
829.01.2020Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L nr. 35/30.05.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, indexate cu rata inflației
Anexe HCL nr. 8/29.01.2020
729.01.2020Hotărâre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pe anul 2020
629.01.2020Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Comunei Jijila, județul Tulcea.
529.01.2020Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2020-2021
429.01.2020Hotărâre cu privire la modificarea HCL nr. 48 din 29.10.2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției locale în comuna Jijila, județul Tulcea
315.01.2020Hotărâre privind aprobarea valorii finale de investiție a proiectului: ”Înlocuire și extindere rețea de distribuție apă potabilă sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
215.01.2020Hotărâre privind aprobarea cofinanțării din bugetul local al comunei Jijila, a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”
115.01.2020Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 8 /18.01.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției: ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în sat Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”