Home / Situații financiare – anul 2019

Situații financiare – anul 2019

 

Situații financiare la 31 decembrie 2019

Adresă depunere bilanț

Bilant

Active _datorii

ANEXA 22- venituri si cheltuieli UAT

ANEXA 31 actiuni detinute la operatori economici

ANEXA 34 Modificari in structura activelor

Anexa 35a

Anexa 35b

Cheltuieli buget local – sursa 02 3

Cheltuieli buget local – sursa 10

Cheltuieli sectiunea dezvoltare – sursa 02 

Cheltuieli sectiunea dezvoltare – sursa 10 

Cheltuieli sectiunea functionare – sursa 02 

Cheltuieli sectiunea functionare – sursa10 

Contul de rezultat patrimonial 

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 

Flux de trezorerie 

Flux banci 

Titlul 56 si 58 

Venituri buget local

Venituri buget local – sursa 10 

Venituri sectiunea dezvoltare – sursa 02 

Venituri sectiunea functionare – sursa 02 

Venituri sectiunea functionare – sursa 10 

______________________________________________________________________________

Rectificare buget local 12 decembrie 2019

Buget local total

Buget local secțiunea de funcționare

Buget local secțiunea de dezvoltare

______________________________________________________________________________

Rectificare de buget 29.10.2019

Buget general rectificat

Secțiunea funcționare

Secțiunea dezvoltare

______________________________________________________________________________

Proiect de buget 2020 – 2023

Proiect de buget 2020 – 2023 secțiunea funcționare

Proiect de buget 2020 – 2023 secțiunea dezvoltare

______________________________________________________________________________

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, județul Tulcea, la data de 30 septembrie 2019.

______________________________________________________________________________

Rectificare buget local 02 septembrie 2019

Buget local total

Buget local sectiunea de functionare

Buget local sectiunea de dezvoltare

______________________________________________________________________________

Situații financiare la 30 iunie 2019

Adresă depunere

Active – datorii

Anexa 31

Bilanț

Cheltuieli secțiunea dezvoltare – sursa 02

Cheltuieli secțiunea funcționare – sursa 02

Cheltuieli totale – sursa 02

Cheltuieli secțiunea dezvoltare – sursa 10

Cheltuieli secțiunea funcționare – sursa 10

Cheltuieli totale buget local

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace fixe

Flux bănci

Fluxuri de trezorerie

Venituri secțiunea dezvoltare – sursa 02

Venituri secțiunea funcționare – sursa 02

Venituri totale – sursa 02

Venituri secțiunea funcționare – sursa 10

Venituri totale buget local

_______________________________________________________________________________

Situații financiare la 31 martie 2019

Adresă depunere

Acțiuni deținute la operatori economici

Active – datorii

Bilanț

Cheltuieli secțiunea dezvoltare – sursa 02

Cheltuieli secțiunea funcționare – sursa 02

Cheltuieli secțiunea dezvoltare – sursa 10

Cheltuieli secțiunea funcționare – sursa 10

Cheltuieli proprii

Cheltuieli totale buget local

Cont de rezultat patrimonial

Disponibil din mijloace fixe

Flux bănci

Fluxuri de trezorerie

Venituri secțiunea dezvoltare – sursa 02

Venituri secțiunea funcționare – sursa 02

Venituri secțiunea funcționare – sursa 10

Venituri proprii total

Venituri totale buget local

_______________________________________________________________________________

Buget local 2019 – aprobat

Hotărârea nr. 32 din 18 aprilie 2019 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2019 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019;

Buget local – comuna Jijila anul 2019

Buget local – secțiunea de funcționare

Buget local – secțiunea de dezvoltare

________________________________________________________________________________

Proiect de buget anul 2019

Proiect buget autofinanțat – 2019

Proiect buget local – 2019

Raport de specialitate

_______________________________________________________________________________

Situația salariilor de bază ale personalului angajat: funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila, jud. Tulcea, la data de 31 martie 2019