Home / Situația salariilor de bază ale personalului angajat

Situația salariilor de bază ale personalului angajat

În conformitate cu prevederile art. 33 din Legea Cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, comunicăm situația salariilor de bază ale personalului angajat, funcționari publici și contractuali bugetari din cadrul UAT Comuna Jijila

Situația salariilor de bază ale personalului angajat la data de 30.09.2023

Situația salariilor de bază ale personalului angajat la data de 31.03.2023