Home / Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate – 2024

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate – 2024

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate – anul 2024

Numărul hotărârii Data adoptării Titlul hotărârii Data comunicării către prefectul județului Evenimente ulterioare adoptării (abrogare/ anulare/ completare/ modificare/ rectificare/ suspendare/ revocare) Data publicării în M.O.L. Nr. și data proiectului de hotărâre
19 25.06.2024 Hotărâre privind constituirea Structurii Comunitare Consultative la nivelul comunei Jijila, judeţul Tulcea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 7887/04.07.2024 - 10.07.2024 20/18.06.2024
18 25.06.2024 Hotărâre privind aprobarea amplasamentului care constituie coridorul de expropriere, declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate privată și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unității administrativteritoriale, situate pe amplasamentul obiectivului de investiție „Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea” 7887/04.07.2024 - 10.07.2024 17/17.05.2024
17 27.05.2024 Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2024 6473/28.05.2024 - 10.07.2024 18/27.05.2024
16 29.04.2024 Hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul financiar 2023 3555/20.03.2024 - 11.07.2024 14/21.03.2024
15 29.04.2024 Hotărâre privind indexarea și aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2025 3543/20.03.2024 - 11.07.2024 15/21.03.2024
14 02.04.2024 Hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-teritoriale Jijila, județul Tulcea în cadrul Proiectului „MODERNIZAREA REȚELEI DE BIBLIOTECI PENTRU A DEVENI HUB-URI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DIGITALE, DIN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) – HUB COMUNA MĂRĂCINENI, JUDEȚUL BUZĂU” 4313/08.04.2024 - 12.04.2024 16/02.04.2024
13 27.02.2024 Hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA” 3106/05.03.2024 - 29.03.2024 13/20.02.2024
12 27.02.2024 Hotărâre cu privire la modificarea H.C.L. nr. 7 din 27.02.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în satul Garvăn, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 3106/05.03.2024 - 29.03.2024 12/20.02.2024
11 27.02.2024 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere sistem de apă potabilă în satele Garvăn și Jijila, comuna Jijila, județul Tulcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 3106/05.03.2024 - 29.03.2024 11/20.02.2024
10 27.02.2024 Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “AMENAJARE TROTUAR STRADA VICTORIEI, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA” 3106/05.03.2024 - 29.03.2024 10/29.02.2024
9 20.02.2024 Hotărâre cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/12.11.2020 privind aprobarea dizolvării și lichidării societății comerciale SERVICII PUBLICE JIJILA SRL 2817/22.02.2024 - 29.03.2024 8/20.02.2024
8
7 09.02.2024 Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2024 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 2533/16.02.2024 - 29.03.2024 6/01.02.2024
6 30.01.2024 Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila, jud.Tulcea, aferente familiei ocupaționale „Administrație” începând cu data de 01.01.2024 2060/05.02.2024 - 29.03.2024 4/23.01.2024
5 30.01.2024 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local întocmit în baza prevederilor legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune,pe anul 2024 2060/05.02.2024 - 29.03.2024 3/23.01.2024
4 30.01.2024 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința din data de 30.01.2024 a Consiliului Local al Comunei Jijila 2060/05.02.2024 - 29.03.2024
3 05.01.2024 Hotărâre cu privire la organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe teritoriul comunei Jijila, județul Tulcea pentru anul școlar 2024-2025 1258/11.01.2024 - 29.03.2024 41/19.12.2023
2 05.01.2024 Hotărâre privind susținerea financiară a cheltuielilor neeligibile, finalizarea investiției în termen și actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA” 1258/11.01.2024 - 29.03.2024 2/05.01.2024
1 05.01.2024 Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2023 1258/11.01.2024 - 29.03.2024 1/05.01.2024